WITAMY W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM nr 1

Report
WITAMY
W PRZEDSZKOLU
Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM
w ORZESZU
nr 1
NASZE PRZEDSZKOLE
Do przedszkola
uczęszcza 120 dzieci, w
tym dzieci
niepełnosprawne;
dzieci mają do dyspozycji
5 sal zabaw i ogród
przedszkolny;
funkcjonuje gabinet
logopedyczny oraz
gabinet do zajęć
specjalistycznych.
DO CZEO DĄŻYMY W SWEJ
PRACY Z DZIEĆMI ...
NASZA WIZJA
„Naszym celem jest stworzenie przedszkola
zapewniającego dzieciom rozwój ku samodzielności
i aktywności.
Poprzez wspólne działania ustawicznie doskonalących
się nauczycieli i współpracujących z nimi
rodzicami wychowamy przyszłych odbiorców sztuki
i kultury
a poprzez propozycje programowe i metodyczne
odkryjemy dziecięce talenty wokalne, taneczne,
plastyczne i aktorskie”.
Rozwój ku samodzielności i aktywności dzieci odbywa się poprzez
realizację programu
Klucz do Uczenia się – już wszystkie grupy realizują ten program
a przedszkole poprzez udział w kolejnych projektach unijnych i
dzięki rodzicom ma już prawie wszystkie moduły KDU – jest to
nasz wspólny sukces!.
NASZE PRZEDSZKOLE JAKO PIERWSZE NA ŚLĄSKU
WPROWADZIŁO KDU DO PRACY Z DZIEĆMI –
JESTEŚMY Z TEGO DUMNI !!!
ponieważ to wspaniały program wychowania
przedszkolnego
Klucz do Uczenia się to program oparty na historyczno –
kulturowej teorii Lwa Wygotskiego, wybitnego rosyjskiego
psychologa; od 2009 roku, kiedy zaczęliśmy pracować KdU
lawinowo wzrosła liczba przedszkoli, które korzystają z tego
nowatorskiego programu;
Dyrektor przedszkola – jako trener KdU, szkoli innych nauczycieli
a poprzez udział w różnych konferencjach upowszechnia wiedzę o
programie i o Naszym przedszkolu; w ramach godzin
dydaktycznych prowadzi także zajęcia z dziećmi modułami KdU;
Nauczycielki wszystkich grup realizują podstawę programową
„kluczem”;
W ZESZŁYM ROKU SZKOLNYM MIELIŚMY ZASZCZYT GOŚCIĆ
GALINĘ DOYLA I NIKOLAYA VERAKSĘ – AUTORÓW
PROGRAMU; obserwowali oni zajęcia prowadzone z dziećmi przez
panią Karinę Jaszczyk
Galina Doylia i Nikolay Veraksa po zajęciach ocenili poziom pracy
w naszym przedszkolu jako bardzo wysoki a pani Karina Jaszczyk
to ich zdaniem „diament pedagogiczny” -
takie opinie są w naszej pracy ogromnym sukcesem.
Na zdjęciu grupowym Galina (w środku) i Nikolay siedzą w towarzystwie Burmistrza
Andrzeja Szafrańca i pozostałych gości z Moskwy – pracowników naukowych
moskiewskiego instytutu. Pozostałe osoby na zdjęciu grupowym to pani Jaszczyk i
trenerzy KdU
I W MOSKWIE I W ORZESZU DZIECI SĄ NAJWAŻNIEJSZE –
dyrektor jako trener KdU zwiedziła kilka moskiewskich
przedszkoli, pracujących tym programem oraz gościła w
Instytucie Pedagogiczno – Psychologicznych Problemów
Dzieciństwa.
Niezapomniane chwile
spędzone w
moskiewskich
przedszkolach,
wśród dzieci z
różnych grup
etnicznych … i
ciekawe rozmowy w
moskiewskim
instytucie ...
W pracy z dziećmi duży naciska kładziemy na
wychowanie rodzinne i patriotyczne.
Już od 6 lat organizujemy dla wszystkich orzeskich
przedszkolaków:
1. Przegląd Tańców i Piosenek Regionalnych
2. Spartakiadę przedszkolaków z Hektorem
Są to duże przedsięwzięcia, w których uczestniczy
ponad 200 dzieci oraz zaproszeni goście, w tym
władze naszego miasta. W środowisku ich poziom
jest oceniany bardzo wysoko.
ŚLĄSK – NASZYM REGIONEM a edukacja
regionalna ważnym elementem wychowywania w
szacunku do tradycji i kultury Górnego Śląska
WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO
DZIECKA I ODKRYWAMY TALENTY...
OSIĄGNIĘCIA NASZYCH
PRZEDSZKOLAKÓW W UBIEGŁYM
ROKU SZKOLNYM
1.Zdobyły 1-sze i 3-cie miejsce w literacko – plastycznym
konkursie „Orzesze – moje miasto”. Były więc najlepsze w
całym Orzeszu i to jest ogromny sukces dzieci i
nauczycielek;
2.Dzieci z kółka wokalno – tanecznego brały udział w eliminacjach
do Ślaskiego Śpiewania, zorganizowanego przez zespół "Śląsk" w
Suszcu. Mimo że nie zakwalifikowały się do dalszych etapów to
ogromnym sukcesem był ich występ na dużej scenie, przed
nieznaną publicznością.
Mamy nadzieję że i w tym roku szkolnym będziemy mieli się czym
pochwalić.
TWORZYMY WŁAŚCIWĄ PRZESTRZEŃ EDUKACYJNĄ –
organizujemy spotkania z Filharmonią Ślaską, spotkania
teatralne i wiele innych ciekawych imprez ...(na 1-szym
zdjęciu dzieci na Śląskim Śpiewaniu w Suszcu)
O dobro każdego dziecka i wysoki poziom
pracy przedszkola dbają nauczycielki - w
naszym przedszkolu działa Teatrzyk
Nauczyciela (zdjęcia 2 i 3)
RODZINA DZIECKA – aktywnym uczestnikiem
przedszkolnego życia: rodzice uczestniczą w zajęciach
otwartych, uroczystościach, działają w Teatrzyku Rodzica
i pomagają w prowadzeniu ciekawych zajęć.
GŁÓWNY KIERUNEK PRACY Z DZIEĆMI
W ROKU SZKOLNYM 2013/14
Muzyka jest dobra na wszystko
Cel główny:
Kształtowanie aktywności i wrażliwości muzycznej
dziecka poprzez różnorodne formy dziecięcej
aktywności.
ZWRACAMY SIĘ DO WSZYSTKICH RODZICÓW, BY
AKTYWNIE WŁĄCZYLI SIĘ DO PRACY PRZEDSZKOLA
POPRZEZ, MIĘDZY INNYMI, PODANIE PROPOZYCJI DO
REALIZACJI GŁÓWNEGO KIERUNKU ORAZ POMOC W
ICH REALIZACJI
Mamy nadzieję, że tegoroczne osiągnięcia naszego
przedszkola będą równie wielkie jak w roku poprzednim.
NOWE PREZYDIUM RADY
RODZICÓW
Podczas pierwszego spotkania członków Rady
Rodziców, wyłonionych w głosowaniach tajnych w
grupach, które odbyło się 12 września 2013r.
wybrano nowe Prezydium:
1. Przewodniczącą pozostała pani Anita Koszewska,
2. Wiceprzewodniczącym został pan Robert Kaleta,
3. Skarbnikiem została pani Agnieszka Zwolak
NASZE WSPÓLNE PROBLEMY
DO ROZWIĄZANIA
1. NIE DZIAŁA STRONA
szukamy osoby do jej obsługi;
INTERNETOWA
–
2. Trwa akcja POSZUKIWANIA SPONSRÓW na
zakup nowej zjeżdżalni na plac zabaw (stara musi
być rozebrana z uwagi na zły stan techniczny) –
prosimy o podawanie „namiarów” na firmy, które
poprzez wpłaty na RR umożliwią nam zgromadzenie
wystarczających środków na zakup.
3.
ZACHĘCAMY
DO
WSZELKIEGO
AKTYWNEGO
WŁĄCZANIA SIĘ W ŻYCIE PRZEDSZKOLA, BY NASZYM
DZIECIOM ROK MINĄŁ WESOŁO, CIEKAWIE I
BEZPIECZNIE
NASI ABSOLWENCI NIE ZAPOMINAJĄ O NAS
– dziękujemy im za to, bo jest to dowód na to,
że nas dobrze wspominają ..
Rodzicu pamiętaj:
Edukacja
przedszkolna to
ważny etap w życiu
dziecka – etap
najważniejszy - bo
od niego zależy
dalsza jego droga .
My pamiętamy o tym
codziennie, pracując
z Waszymi dziećmi.

similar documents