letöltése

Report
Az UIC szerepe a nemzetközi
vasúti árufuvarozásban
Budapest, 2012 szeptember 25
Dr. KOPP Miklós
UIC Árufuvarozási igazgató
Árufuvarozási trendek
> Lehetőségek
A világkereskedelem növekedése több fuvarozást
igényel. A vasúti részarány növelése fontos a
fenntartható fejlődéshez
Nemzetközi Korridorok Európában, Ázsiában, a KözelKeleten biztosítják a hatékony hosszútávú fuvarozást
> Kihívások
Interoperábilitás és együttműködés
Termelékenység: vonathossz és tömeg,
kapacitáskihasználás
Információ
2
2012-es szervezeti ábra és projektek
CER-UIC FELSŐSZINTŰ TALÁLKOZÓ- Elnök Ferdinand Schmidt EU TAF TSI
TAF TSI
Bevezetés
Előkészítés
CCG
Új belépők Kombinált
fuvarozás
Magán
vasúti
MCs
J.Lutz
K. Dieck
R. Wilke
N.N.
 TAF-TSI
Előkészítő
munka és
koordináció
 Információ
az UIC-ről
és kapcsolat
a többi MCsvel
 EU Bizottsági
kapcsolat
GLOBAL
UIC Árufuvarozási Fórum- Elnök Ferdinand Schmidt -
 Tapasztalat
átadás és
 Közös elemek
benchmarkin
fejlesztése/
g
üzemeltetése
 …
Szállítmány
ozás
Vagon
ügyek
Interunit
Kontakt
csoport
Kocsi
használók
S. Géhénot
K. Dieck
GTC
E. Lambert
B.Schmitt
J.Fazik
Üzemvitel Minőségbizt
osítás
IT ügyek
Interkontinentális
SG IT
GTE
Üzem
viteli
MCs
SG
Quality
K. Dieck
K. Dieck
B.Schmitt
H.Pfeiffer
RCA
R.Wilke
DB
M. Menguy N. Czernecki R. Hartkopf
 IMPORT: a  Állandó infó  AVV,
 Határátlépés  Veszélyes
Kombiforgal
csere a
Vegyes
optimsalizálás
áruk
om indusztszállítmányoBizottság
 Kapcsolat az
rializálása
zókkal
 Karbantartás
Infrastruktú-  Vezetési
 Piacok
rával (minőrendszerek
 Műszaki
 Üzleti
ség, korridoátadás
 Együttműkö
 Üzleti
Szemináriurok

Rakodási
dés az
kiválóság
mok
szabályok
UIRR-rel az
 UIC 400 és
Interunit500 sorozatú
 EUR
ban
döntvények
raklapok
 TAF TSI RU
masterplan
 RICS +
Hermes
(Adatátvitel)
 ISR,
ORFEUS,
 Use-It
 e-RailFreight
 NHM / DIUM
3
/
www.RailFreightPortal.com
K. Dieck
S.Géhénot
A .Akulov
V. Veremejev
 GTE: Földrészek közötti
folyosók
 ICOMOD
projekt
 Globális
Árufuvarozási
Konferemcia
Minőség MCs
Elnök: Helmut Pfeiffer, RCA AG
Szervezet
Veszélyes áruk
fuvarozása (RID)
(Elnök: Mr
Redeker, DBSR)
Más
szervezetek:
(CER, CEFIC
etc.
Más ÁF&UIC
MCs-k
Minőség
MCs
Veszélyes áru
politikai
szabályozó
csoport
(Elnök: Mr Heintz,
SNCF)
Minőségirányítás
&
Üzleti kiválóság
(Elnök: Mr
Pfeiffer, RCA)
Minőség MCs
Témák
Hozzáadott érték
Folyamatok
harmonizálása
Minőségirányítási rendszerek
•Vasútspecifikus folyamat optimalizálási módszerek kidolgozása/
teljesítmény és hatékonyságnövelés
•Egységes értelmezés kialakítása az üzleti kiválóság fogalmára
Gyakorlati
tapasztalatcsere
Veszélyes áruk fuvarozása (RID)
•Minőségi kontroll a veszélyes áruk fuvarozásában, figyelembe véve
a költséghatékonysági elemeket
•A vasút érdekképviselete a nemzetközi jogalkotó szerveknél és
munkacsoportjaikban
•Veszélyes áru politika koordinációs csoport
•A veszélyes áro szegmensben a stratégiák, politika és célkitűzések
meghatározása és fejlesztése
•A vasút érdekképviselete, az EU-ban, CEN-ben, más nemzetközi
szervekben. Együttműködés a CEFIC-el (European Chemical
Industry Council)
Közös álláspont
kialakítása
Folyamatok
optimalizálása
A napi munka
egyszerűsítése
Üzemviteli MCs
Szervezet
Elnök : Roland Hartkopf, DB Schenker Rail GmbH
502 döntvény,
Rendkívüli
küldemények
Üzemviteli
MCs
Más
szervezetek:
(RNE, OSJD
etc.)
Más ÁF&UIC
MCs-k (RSF
etc.)
Üzemviteli MCs
Témák
Egységesített infó a mozdonyvezetőnek
•Kisebb költség, kevesebb harmonizációs akadály, kisebb
hibalehetőség
Adatcsomag a termeléshez
•A HERMES interface bevitt adatainak limitálása, műszaki
döntések üzemviteli következményeinek értékelése, a nem
hatékony döntések kizárása
UIC 421-es döntvény korszerűsítése (fékezési
szabályok)
•A nem megvalósítható (például téli szabályozás) módosítása
Hozzáadott érték
Folyamatok
harmonizálása
Gyakorlati
tapasztalatcsere
Költségcsökkentés
Folyamatok
optimalizálása
Rögzítő féksúly
•Műszaki specifikáció lefordítása üzemviteli szabályokká, az
üzemviteli szabályok és folyamatok koordinálása az Infrastruktúra
üzemeltetőkkel az UIC-ben és az RNE-ben
Versenyképesség
erősítése
Kombinált fuvarozási MCs
Szervezet
Üzemviteli
MCs
Más
szervezetek:
(UN, RNE,
CER etc.)
Más ÁF&UIC
MCs-k
Kombinált
fuvarozási MCs
Elnök: Eric Lambert, CFLMM
&
Műszaki
ügyek
&
Tanulmányok
és projektek
17 Tag: B Logistics, BLS Cargo, CD Cargo, CFF/SBB Intl, CFL Multimodal, CFR Marfa, CP, DB Intermodal, GySEV/RoeEE, HZ, PKP
Cargo, Rail Cargo Austria, RENFE Contren, SNCF Fret, SZ, Trenitalia, ZSSK
INTERUNITközös munkszerv az UIRR társaságokkal stratégiai, műszaki és üzemviteli ügyekben
Kombinált fuvarozás fő irányai
2015-ös vasúthálózat
A tervezett összes fejlesztés figyelembe vételével
N ° o f train s p er d a y an d
d irectio n o n a d o u b le
tracked electrified lin e
R ate o f
em p lo ym en t
> 173
> 100 %
145 - 17 3
85 – 1 00 %
121 – 144
70 – 8 4 %
< 120
< 70 %
9
Source: UIC Capicity Study with KombiConsult, 2004 and 2007
IT MCs
Elnök : R Wilke, DB AG
Szervezet
TAF TSI
CCG Spec.
MCs
Más
szervezetek*
RAILDATA
Spec. MCs
IT
MCs
GRU
MCs
Más ÁF&UIC
MCs-k
NHM / DIUM
MCs
* TAF TSI implementation governance, CER Telematic WG, RNE
A jövő papírok nélkül
Célok
−
Papírnélküli fuvarozás
−
Kézi munka nélkül jobb
minőség
−
Nincs papír, kisebb
költség
11
Vagonhasználók MCs
Elnök : N. Czernecki, SNCF
Általános
szerződés a
teherkocsik
használatára
AVV
Szervezet
Műszaki
felügyelet MCs
Vagonhasználók
MCs
EUR
raklap
MCs
Rakodási
szabályok
MCs
Fenntartás MCs
EUR Raklap – bevezetve 1961-ben és
fiatalon tartva mostanáig az UIC által
13
Globális Szakértői csoport
Elnök : V. Veremejev RZD
UIC csoport a Transzkontinentális folyosók fejlesztésére
Szervezet
Más
szervezetek
(UN, CCTT,
OSJD etc.)
Globális
Szakértői
csoport
Tagok
Együttműkö
dés a
felhasználók
kal
Globális Szakértői csoport
Témák
•Piaci helyzet feltárása, ICOMOD
Hozzáadott érték
IM támogatás
•Infrastruktúra fejlesztés
Harmonizálás
• Vámvizsgálat
• Jogi harmonizáció a határátlépés
könnyítése céljából
Egységes adatcsomagok
Adatminőség
• Benchmarking: pályahasználati díjak
struktúrája
A napi üzlethez szükséges
interoperábilitási szabványok
fejlesztése
DISTANCES – shorter
Example: Western China
– North American
East Coastát
Ázsia – Észak-Amerika
kapcsolat
Európán
US Keleti part–Murmansk -Urumqi: 13,400 km
Murmansk-Urumqui: 6,118 km
-50%
US Keleti part– Hong Kong - Urumqui: 26,022 km
16
Urumqui-Shenshen: 4,829 km.
Urumqui-Qingdao : 4,033 km.
Folytassuk a tapasztalatcserét!
17
Megbízók – Szállítmányozók – Vasutak
UIC és FIATA közös Üzleti Szemináriuma
A következő: Bécs, 2013. április 24-26

similar documents