Hvordan og hvorfor samarbejder et affaldsselskab i Hjørring med AAU

Report
AAU Matchmakingkonferencen 2014
Dagsorden
•
•
•
•
•
•
Kort om AVV
Burning platform
Strategi
Projekt nulskrald
AAU samarbejde
Spørgsmål
AVVs anlæg
• Administration
• Besøgscenter
• Genbrugscenter
• 2 genbrugsbutikker
• Kørselsafdeling
• Forbrændingsanlæg
• 18 genbrugspladser
• Affaldscenter
• 3 miljøanlæg
• Modtagestation Vendsyssel
AVVs område
AVV (grøn)
102.000 indbyggere (ca. 46.500 husstande)
+ 50.000 sommerhusgæster årligt.
Modtagestation Vendsyssel (grøn + gul)
160.000 indbyggere (ca. 70.000 husstande)
Burning platform: Tid til
Aktion
• Ny stor krise: Ressource, Klima, Miljø & Økonomi.
”Something must be done”
• FN vil, EU vil, Danmark vil, Miljøministeriet vil,
affaldsbranchen vil.
• Men beskæmmende få alternative løsningsforslag
• Forandring = Muligheder
Ny dagsorden og politisk fokus
• Affald er ressourcer
• Kritiske ressourcer begrænset
• Råvarepriser; fald siden år 1900, men er siden
midt 90’erne steget endnu mere
• Vi (affaldssektoren) skal påtage os ansvaret:
–
–
–
–
Medvirke til at lukke ressourcekredsløbet
Inspirere og igangsætte nye ”forretningsområder”
Være bindeleddet mellem borgere og industri
Sprænge klaustrofobiske rammer, i kommunerne
• og tænke nyt!
Affaldshåndtering – hvor skal vi hen?
Strategi og planer
*
Ressourcestrategi
- Oktober 2013
• Ressourceplan
- November 2013
• Strategi for affaldsforebyggelse
- 2014
AVV vil
•
•
•
•
Gå foran
Investere i fremtiden
Være et videnscenter
Sætte dagsorden!
Aftale AAU
Samarbejdsaftale AVV-AAU januar 2013 (3).docx
Fælles samarbejde om forskning
og udvikling
3 forskellige institutter involveret; (Planlægning,
Kemi og Bioteknologi, Kommunikation)
ErhvervsPhD /samfinansierede
PhD-forløb
Der er enighed om i fællesskab at
finde finansiering til min. to PhDforløb
Fundraising
Tænketank
Solution Hub.
Alternativ tankegang
Fokus
www.nulskrald.dk
Hvad handler Nulskrald om?
Fra skrald til værdi
Fra forbrug til livsstil
Fra individ til fællesskab
Fra det opdragende til det inddragende
Strategi
–
–
–
–
Opstille mål
Men ikke løsninger, for at skabe
Engagement
Individuelle løsninger, man bestemmer selv
ambition
Nulskrald fem-ugers forsøg 2013
105 families skulle undgå affald i fem uger ved at:
- sortere fra til genanvendelse
- undgå madspild
- kompostere
- overveje forbrugervaner
Resultat af fem-ugers forsøg
-
51% nedsættelse af affaldsmængde
2,5 ton affald til genanvendelse
Ændringer af vaner
Workshops ph.d-stud. fra AAU
Fælleskaber
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 Uge 16
Nulskrald i Tversted 2014
300 husstande i Tversted arbejder med Nulskrald ved at:
• affaldsminimere
• iværksætte lokale projekter og aktiviteter
• have fokus på holdningsændringer
• inddrage byens turister
• sortere affald til genanvendelse
Virker strategien?
Fremtids
billeder
AVVs samarbejde med AAU
• AAU samarbejde forudsætning for ”nye veje”:
Nulskrald og F&U
• Solution HUB, mange input, kræfter og nye vinkler
• Ph.d. videnskabelig tilgang, validitet, ”flytter os”
• Vi hjælpes til at ser nye og større muligheder
• Netværket forstærkes og udvides kraftigt
• Større synlighed, både ved ejer, bestyrelse, medier,
kollegaer og ikke mindst medarbejdere.
• Organisationen løftes, stolthed: Vi er på forkant
• Ansat en Nulskrald-forretningsudvikler => nye jobs
Fordele
• Medier: AVV med i landdækkende TV flere gange,
regelmæssigt på lokalt tv, mange radioudsendelser,
ca. 50 artikler i Nordjyske.
• International; Ph.d i Belgium med MS, fixerrum, ny
mulighed som forfølges. Certificering af
genbrugsbutik (Scotland); State of Green, Kina
•Vision
Netværk:
AVV i Uganda
med affald,
+ Ph.d
+ AAUog+hjælper
netværk
= nyigår
forretning
var hold vi indlæg på bæredygheds-festival har i
Aalborg. NBEN. CSR; Sverige er interesseret
• Folkemødet bliver forhåbentligt Et Nulskralds
Folkemøde i 2015
• Tiltrukket 2-3 mio. til udvikling lokalt.
Muligheder
Nye kommunikationsformer
Filmen ”Recycling
love” vandt en pris ved
den internationale
ISWA-konkurrence.

similar documents