Przeciwdziałanie zagrożeniom.

Report
Przeciwdziałania
zagrożeniom
płynącym
z Internetu
Boimy się nieznanego:
- lotu samolotem
- innych grup etnicznych
- Internetu
Nie założymy konta internetowego, bo myślimy,
że nasze pieniądze są w „Internecie”, czyli gdzie?
Nie kupimy towaru w Internecie, bo:
- możemy go nigdy nie zobaczyć i stracić pieniądze,
- nie możemy go sprawdzić i nie wiemy, gdzie go oddać
w przypadku reklamacji,
Nie zapłacimy kartą, bo mogą nam wykraść dane,
Poznanie i zrozumienie
czyni nas rozsądnymi
A rzeczy nieznane
zaczynają być przyjazne
Czego w Internecie jeszcze nie rozumiemy?
Paradoks – o zagrożeniach z Internetu
dowiadujemy się za pomocą Internetu
Pędu Internetu nie da się zatrzymać,
tak jak pędu rewolucji przemysłowej
czy motoryzacyjnej
w ubiegłych wiekach.
Czy rzeczywiście mamy się czego bać korzystając
z Internetu?
Tak, zagrożenia istnieją, ale tak samo jak w Internecie
występują przecież w tzw. życiu realnym:
Możemy przecież zostać:
- okradzeni,
- oszukani,
- poznać złego człowieka,
- zachorować,
- nabawić się wad postawy itp
Rozumując w ten sposób dochodzimy do wniosku,
że życie jest niebezpieczne, bo…
KTO ŻYJE TEN UMIERA
Czego możemy się jeszcze obawiać w Internecie?
ZNAĆ ZAGROŻENIA TO PIERWSZY
KROK W PRZECIWDZIAŁANIU IM!
Co grozi każdemu
użytkownikowi sieci?
Zdrowie
Zagrożenia
• Wzrok
• Wady postawy
• Ból głowy
• Bóle i zwyrodnienia stawów, nadgarstków
Zdrowie
Przeciwdziałania
• Ograniczony czas na korzystanie
z sieci i komputera
• Przerwy w pracy, ćwiczenia
• Regularne badania,
Zdrowie
Przeciwdziałania
• Prawidłowe meble,
• Edukowanie – informacje
przekazywane w szkole i w domu
Stanowisko
Jak jeszcze może ucierpieć nasze zdrowie?
Czy zagrożone jest tylko zdrowie fizyczne?
Jak można jeszcze zaradzić skutkom zbyt
długiego korzystania z komputera?
Zdrowie - źródła:
www.gimnazjum19.internetdsl.pl/edukacja/artykuly/zagrozenia.htm
www.psseswidnica.pl/zdrowie/komputer/komputer.php
klub.chip.pl/lipka/praktyczne/zdrowie.htm
www.pwsz-ns.edu.pl/~aleksmar/strona/informatyka/ergonomia/ergonomia.html
rkris.republika.pl/referat.html
Uzależnienia
Zagrożenia:
• Gry internetowe,
• Nieustanne korzystanie z komunikatora,
• Nałóg poszukiwania znajomych,
• Podawanie się za inną osobę.
Dlaczego dzieciaki, młodzież poszukuje znajomych,
dlaczego często udaje kogoś innego?
Uzależnienia
Przeciwdziałania:
Przeciwdziałanie to nie zakazy - to zajęcia
alternatywne:
• Podwórko
• Sport
• Przebywanie z rodzicami
Uzależnienia
Przeciwdziałania:
• Edukowanie, informacje przekazywane
w szkole i w domu
• Zdrowy rozsądek
• Książka
• Rozmawianie z dziećmi o ich problemach
Uzależnienia - źródła:
www.terapia.rubikon.net.pl/html/2003/zagrozenia%20z%20sieci%202.htm
www.winter.pl/internet/uzaleznienie.html
www.biomedical.pl/nalogi/siecioholizm-uzaleznienie-od-internetu-61.html
pl.wikipedia.org/wiki/Uzale%C5%BCnienie_od_internetu#Poj.C4.99cie_siecioholizmu
Oszustwa
Zagrożenia:
• Podszywanie się pod inne osoby,
• Fałszywe strony,
• Fałszywy sklep, sprzedawca,
Oszustwa
Zagrożenia:
Kilka ważnych pojęć:
• Phishing
• Pharming
Phishing
- ang. password fishing) - metoda podstępnego
uzyskiwania haseł dostępu do internetowych kont
bankowych użytkownika za pośrednictwem e-maili.
Przestępca zwykle podszywa się pod przedstawiciela
finansowych instytucji próbując nakłonić odbiorców
e-maili do przesłania im haseł oraz innych danych
osobowych, bądź pilnej aktualizacji swoich danych na
spreparowanej fałszywej stronie internetowej banku,
która zbiera nasze dane dostępowe do prawdziwej
witryny instytucji finansowej.
Pharming
- metoda podstępnego uzyskiwania haseł dostępu do internetowych
kont bankowych użytkownika. W porównaniu do phishingu,
zamiast wysyłania e-maila od fałszywego nadawcy, użytkownicy
kierowani są bezpośrednio na fałszywe strony internetowe,
nawet gdy wpisali prawidłowy adres lub wybrali daną stronę
z kategorii "ulubione"! Pharming może polegać na ataku na serwery
DNS, dzięki czemu oszust będzie mógł przekierować
internautę wpisującego poprawny adres e-banku na inną stronę.
Drugi sposób jest podobny - polega na zainfekowaniu komputera
trojanem, który pozwoli przestępcy na dokonanie modyfikacji
w lokalnym pliku Hosts (efekt będzie taki sam, jak w przypadku
ataku na serwer DNS - wpisanie w przeglądarce określonego adresu
URL spowoduje przekierowanie połączenia na inną stronę).
Oszustwa
Przeciwdziałania:
• Certyfikaty
• Uwierzytelnione stron WWW
• Serwer proxy
• Czyszczenie danych prywatnych po
każdym kończeniu pracy z przeglądarką
Oszustwa - źródła:
e-citizen.pdf
www.i-slownik.pl
www.onlinechildprotection.org
www.wikipedia.pl
www.dagma.pl
www.egospodarka.pl/27691,Zagrozenia-plynace-z-Internetu-2008,1,39,1.html
Włamania
i kradzieże
Zagrożenia:
• Dane osobowe
• Loginy i hasła
• Karty płatnicze – nawet bank nie wie,
jaki jest PIN do naszej karty!!!
Włamania
i kradzieże
Zagrożenia:
• Dane finansowe
• Dane przemysłowe
Kilka ważnych pojęć: Wirus, Trojan, Spyware
Włamania i kradzieże
Wirus
program komputerowy zawierający zestawy krótkich
samopowielających się sekwencji poleceń,
które powodują jego samoczynne rozprzestrzenianie się
w oprogramowaniu i rozmnażanie w systemach operacyjnych
sterujących pracą komputera. Zasada działania wirusa jest
analogiczna do sposobu rozprzestrzeniania się w żywym organizmie
wirusów biologicznych: wirus wpisuje się w kod genetyczny komórki,
wirus komputerowy zaś wpisuje się w sekwencje
programów komputerowych.
Włamania i kradzieże
Trojan
- jest to mały programik dołączany często do poczty elektronicznej
lub jakiegoś programu. Zazwyczaj niewinnie wyglądający. Działa on
bardzo podobnie do swego starogreckiego pierwowzoru konia
trojańskiego z "Iliady" Homera – zawiera ukryty kod, który umożliwia
hakerowi przejęcie kontroli nad zainfekowanym komputerem i
dostanie się za jego pośrednictwem do całej sieci – czyli innych
komputerów. Np. pan Zenek, pracownik banku ma wysoki priorytet
dostępu do danych finansowych klientów. Trojan na komputerze
pana Zenka pozwala hakerowi dostać się do serwera właśnie jako
pan Zenek.
Trojan
Serwer banku złodzieja
Złodziej
Internet
Pan Zenek
Serwer banku
Włamania i kradzieże
Spyware
Oprogramowanie szpiegujące, tj. takie, które gromadzi informacje
z komputera użytkownika bez jego wiedzy i pozwolenia i wysyła je
często autorowi programu. Do takich informacji należeć mogą:
adresy www stron internetowych odwiedzanych przez
użytkownika, dane osobowe, numery kart płatniczych, hasła,
zainteresowania użytkownika (np. na podstawie wpisywanych
słów w oknie wyszukiwarki), adresy email, archiwum. Niektóre
aplikacje szpiegujące często zawierają różne reklamy, wyskakujące
okna i inne denerwujące nas elementy.
Włamania
i kradzieże
Przeciwdziałania:
• Firewall
• Programy antywirusowe,
• Usuwanie plików tymczasowych
Firewall
Antispyware
Włamania
i kradzieże
Przeciwdziałania:
• Praca na koncie z ograniczeniami bez
pełnych praw do zasobów komputera
• Edukacja: prasa, Internet, kursy,
konsultacje itp.
Co można jeszcze ukraść za pomocą sieci Internet?
Włamania - źródła:
e-citizen.pdf
http://e-biznes.pl/inf/2007/21322,Rosnie_liczba_kradziezy_tozsamosci.php
http://www.youtube.com/watch?v=7gOva8tLFhM – antispyware
http://www.youtube.com/watch?v=LjT2-b1Xeuw – firewall
http://www.youtube.com/watch?v=PYD4Zn5fecY – antispam
Jak można nas jeszcze oszukać?
Portale
społecznościowe
Zagrożenia:
• Informacje dla oszustów
• Uwaga, ktoś na nas poluje
• Fatalne skutki nowych znajomości
• Zamykanie się w wirtualnym świecie
Przykładowe skutki uczestniczenia
w internetowych społecznościach?
Portale
społecznościowe
Przeciwdziałania:
• Niepodawanie danych adresowych
• Udostępnianie danych tylko osobom
zaufanym, znanym osobiście
• Nieuleganie prośbom o pomoc
Portale
społecznościowe
Przeciwdziałania:
• Unikanie wymiany informacji o sytuacji
rodzinnej, finansowej
• Niepkazywanie zdjęć najbliższych, domu,
majątku
Portale
społecznoiściowe
- źródła:
www.brpd.gov.pl/uploadfiles/publikacje/Raport.doc
Co grozi uczniom
i nauczycielom
w edukacji,
czyli co będzie
jak wyłączą prąd?
Informacje z Internetu
Zagrożenia:
• Bezkrytyczna wiara w prawdziwość informacji
• Kopiowanie informacji (tekstów) bez ich
czytania, bez zrozumienia – powielanie ich
• Korzystanie z „gotowców”, a więc
nieumiejętność formułowania własnych
konkluzji, wyciągania wniosków
Informacje z Internetu
Powiedzenie uczniów:
Ctrl+C, Ctrl+V… ładną piątkę będę miał
Informacje
z Internetu
Przeciwdziałania:
• Weryfikowanie danych przez korzystanie
z kilku źródeł i porównanie ich
• Czytanie informacji przed ich użyciem
• Opracowanie zadania „ręcznie”, nie na
wydruku
Informacje
z Internetu
Przeciwdziałania:
• Odpytywanie uczniów z opracowanego
zadania
• Samodzielne formułowanie wniosków,
konkluzji
Informacje
z Internetu
Przeciwdziałania:
Zastąpienie zadań opisowych i pamięciowych metodami aktywizującymi – recenzja,
WebQuest, grupowa analiza (krok w stronę
konstruktywizmu)
Wtórny analfabetyzm
– czyli język, styl
i gramatyka z komputera
Zagrożenia:
• Sprawdzanie pisowni przez komputer
• Komputer i Internet źródłem i przyczyną
popełnianych błędów gramatycznych (ten ,który)
• Język stosowany w komunikatorach
Wtórny analfabetyzm
– czyli język, styl
i gramatyka z komputera
Zagrożenia:
• Widzimy jak piszą inni w sieci i powielamy
ich błędy (nie tylko dzieci)
• Wiadomości w poczcie elektronicznej
Wtórny analfabetyzm
– czyli język, styl
i gramatyka z komputera
Zagrożenia:
• Nowomowa: cze, nara itp.
• Poczucie bycia kimś innym, gorszym w przypadku
nieznajomości, niestosowania języka „netu”
• Język na forach dyskusyjnych
Wtórny
analfabetyzm …
Przeciwdziałania:
• Sprawdzanie stylu, gramatyki i ortografii
w tekście drukowanym tak samo, jak
w pisanym ręcznie
Wtórny
analfabetyzm …
Przeciwdziałania:
• Nieustanne zwracanie uwagi na styl
i błędy w korespondencji kierowanej do nas
• Ćwiczenia w wysławianiu się, zwracanie uwagi
na język mówiony
Wtórny
analfabetyzm…
- źródła
http://poland.indymedia.org/pl/2007/08/30913.shtml
Zanikanie umiejętności
stosowania metod
tradycyjnych
Zagrożenia:
Umiemy wiele rzeczy zaprojektować za pomocą
komputera zapominając o technikach,
na których są one odwzorowane w komputerze:
Zanikanie umiejętności
stosowania metod
tradycyjnych
Zagrożenia:
• Pismo – trudności w odczytaniu pisma ręcznego
• Rysunek – techniczny, artystyczny
• Obliczenia – używanie arkuszy kalkulacyjnych
Zanikanie
umiejętności …
Przeciwdziałania:
• Zwracanie uwagi na czytelność pisma
odręcznego,
• Czytanie książek i publikacji drukowanych
– tam nie ma błędów gramatycznych
Zanikanie
umiejętności …
Przeciwdziałania:
• Tradycyjne rysowanie i malowanie – grafika
komputerowa jest fascynująca, ale obrazek
wykonany kredkami czy farbkami na pewno
zrobił człowiek, nie maszyna (na razie ;)
Zanikanie
umiejętności …
Przeciwdziałania:
• Sprawdzanie autorstwa rozwiązań zadań
– komputer rozwiąże każde zadanie, ale czy
mamy pewność, że uczeń wie, co i jak policzyła
maszyna?
Co grozi naszym
dzieciom?
Nasze dzieci…
Zagrożenia:
• Pedofilia
• Pornografia
• Wyłudzanie informacji o domu i rodzinie
• Sekty
• Przemoc
Nasze dzieci…
Pedofilia: GazetaEdukacja.pl
Według badań fundacji Dzieci Niczyje, polskie dzieci
szokująco często nie przestrzegają zasad bezpiecznego
korzystania z Internetu - podają nieznajomym swoje
adresy domowe, a nawet przesyłają zdjęcia.
Większość tych nieznajomych to zapewne rówieśnicy.
Ale niebezpieczeństwo kryje się w tym, że - jak wynika
z międzynarodowych badań - Internet stał się terenem
"łowów" pedofili. Ci prawie za każdym razem stosują
podobną metodę - podszywając się pod rówieśnika potencjalnej ofiary,
wydobywają jak najwięcej danych o dziecku. Korespondencja
z dzieckiem może też posłużyć komuś innemu - złodziej,
podszywając się pod dziecko, może zdobywać informacje o rozkładzie
dnia i zajęć rodziny.
Nasze dzieci…
Nasze dzieci…
Pornografia: www.opiekun.pl
Najczęstszym niebezpieczeństwem kryjącym się w sieci, jest łatwość,
z jaką dzieci mogą mieć kontakt z materiałami pornograficznymi.
W rzeczywistym świecie chronimy je przed takimi treściami
– kontrolujemy, jakie oglądają filmy i czasopisma. Dostęp dzieci do
pornograficznych materiałów w realnym świecie jest utrudniony.
Jednak w Internecie bez najmniejszego problemu mogą je
znaleźć. Wystarczy kilka kliknięć myszką.
Nasze dzieci…
Wyłudzanie informacji
Podczas pogaduszek może się zdarzyć, że zaufana osoba zaczyna
pytać dzieci o ich sytuację domową. To może być nowa znajomość,
to może być również ktoś, kto podszywa się pod znaną dziecku
osobę.
Celem może być włamanie do domu, do naszego konta, a nawet
porwanie w cel okupu. Lepiej wyobrażać sobie najgorsze, niż nie nie
mieć wyobraźni!
Nasze dzieci…
Sekty
Internet jest idealnym miejscem na werbunek do sekt. Sekta zaś
posługuje się psychomanipulacją, która traktowana jest jako
nieetyczne (bo posługujące się oszustwem) wywieranie wpływu na
osobę lub grupę, stosowane w celu uzyskania korzyści materialnych (np. sprzedaż nieużytecznych towarów za
wygórowaną cenę, wyłudzenie pieniędzy, darowizn) lub innych psychicznych, fizycznych... (uwiedzenie, przejęcie władzy i kontroli
nad drugą osobą czy całą grupą...)
www.sekty.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=233&Itemid=181
www.effatha.org.pl/sekty/ogolne/cechy.htm
Nasze dzieci…
Przemoc:
• Filmy
• Zdjęcia
• Opisy
• Nawoływanie do przemocy
Nasze dzieci…
Przemoc: wiadomosci.onet.pl
Wyniki najnowszych badań, zamieszczone w magazynie "Pediatrics"
pokazują, że młodzi ludzie mający styczność z przemocą w sieci
mają większą skłonność do przejawiania jej we własnym
zachowaniu.
Wnioski z badania, przeprowadzonego pod kierunkiem doktor
Michele L. Yabarra przywołuje agencja Reuters
www.wiadomosci.onet.pl/1861342,18,1,1,,item.html
Nasze dzieci…
Przeciwdziałania:
• Znam swoje dziecko, rozmawiam z nim
• Profilaktyka – na zakazy będzie już za późno
• Edukacja, edukacja, edukacja!
• Kontrola odwiedzanych stron – programy
monitorujące
Nasze dzieci…
Przeciwdziałania:
Nasze dzieci - źródła
http://www.dzieckowsieci.pl/strona.php?p=181
http://www.sieciaki.pl/index.html?id=271

similar documents