PowerPoint-presentasjon

Report
Per Olaf Aamodt
Noen resultater fra TALIS 2013
Innlegg på skoleeierkonferanse i Oslo og Akershus
8. oktober 2014
TALIS 2013
Teaching and Learning International Survey
Andre runde, forrige gang i 2008
Initiert og organisert av OECD
I Norge: Utdanningsdirektoratet ansvarlig, NIFU som
prosjektleder
Undersøkelsen omfatter 34 land (USA ikke godkjent pga. lav
svarprosent)
Alle land deltar med ungdomstrinnet
Norge (og noen andre land) har også med barneskolen og
videregående opplæring
Endres i topp-/bunntekst
01-02-03
2
Bakgrunn og formål
Gi innsikt i lærernes arbeidsvilkår og læringsmiljøet ved skolene
Formål: policy-relevant kunnskap
Hovedtema:
–
–
–
Kompetanseutvikling
Tidsbruk, skolemiljø og klasseromsklima
Lærernes undervisningssyn og undervisningspraksis
Spørreskjema både til lærere og skoleledere
Primært en lærerundersøkelse, men med data også om skole og
om skoleleder
NB: mens vi har mange svar fra lærerne, er antall skoler og
skoleledere lavt
Endres i topp-/bunntekst
01-02-03
3
Gjennomføring og svarprosent
Barnetrinn
Ungdomstrinn
Videregående
Mål antall skoler
200
200
150
Skoler med min 50 % svar
144
145
106
Deltakelse skoler %
72,0 %
72,5 %
70,7 %
Totalt antall lærere ved disse
skolene
3046
4046
3887
Lærere som har svart
2450
2981
2658
Svarprosent lærere
84,9 %
79,6 %
72,6 %
Global prosent
61,1 %
57,7 %
51,3 %
Endres i topp-/bunntekst
01-02-03
4
Denne presentasjonen
Basert på foreløpig rapport fra juni 2014 og den internasjonale
rapporten
Vekt på å plassere Norge internasjonalt
Begrenset til ungdomstrinnet
Legge vekt på rektorenes arbeidssituasjon, men også noen
lærerresultater
NB: vi har ikke data om rektorenes forhold til skoleeier
Presentasjonen er mest noen spredte smakebiter
Analyser av de norske dataene kommer 17. november
Endres i topp-/bunntekst
01-02-03
5
Endres i topp-/bunntekst
Noen data fra rektorene
01-02-03
6
Jobbtilfredshet blant skoleledere
Singapore
Danmark
Australia
Spania
Island
England
Nederland
Korea
Flandersn(Belgia)
Norge
Portugal
Frankrike
Italia
Finland
Sverige
Polen
Estland
Tsjekkia
Andel svært enig
Japan
0
10
Alt i alt er jeg fornøyd med jobben
Endres i topp-/bunntekst
20
30
40
50
60
Lærerprofesjonen er verdsatt i samfunnet
01-02-03
7
Rektorenes fordeling av arbeidstid
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige
Gjennomsnitt alle land
Interne administrative oppgaver
Undervisningsrelatete oppgaver
Kontakt med elevene
NB: ikke helt sammenliknbare spørsmål
Kontakt med foreldrene
Kontakt med kommunal, fylkeskommunal eller statlig forvaltning
Annet
Endres i topp-/bunntekst
01-02-03
8
Former for lederoppgaver
Endres i topp-/bunntekst
01-02-03
9
Rektor har ansvaret for:
Endres i topp-/bunntekst
01-02-03
10
Kompetanseutvikling for rektorer
Frankrike
24
Portugal
23
Spania
23
Japan
15
Danmark
11
Norge
10
Finland
8
Korea
6
Italia
5
Estland
5
Canada (Alberta)
4
Island
4
Sverige
4
England
3
Australia
3
Belgia (Flandern)
1
Polen
1
Latvia
1
Nederland
0
Singapore
0
0
Endres i topp-/bunntekst
Andel rektorer som ikke deltok
i noen aktiviteter
5
10
15
20
25
01-02-03
11
Gjennomsnittlig antall dager
Mexico
Chile
Brasil
Portugal
Romania
Singapore
Israel
Spania
Malaysia
Island
Serbia
Latvia
Frankrike
Norge
Danmark
Abu Dhabi
Polen
Italia
Bulgaria
Korea
Sverige
Tsjekkia
Estland
Alberta (Canada)
Slovakia
Nederland
Flandern(Belgia)
Australia
Kroatia
England
Japan
Finland
0.0
Endres i topp-/bunntekst
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
01-02-03
12
Endres i topp-/bunntekst
Noen data om lærerne
01-02-03
13
Tid til undervisning og samlet arbeidstid:
Undervisningstid
Sverige
Norge
Island
Finland
Danmark
Arbeidstid
Sverige
Norge
Island
Finland
Danmark
10
12
14
Endres i topp-/bunntekst
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
01-02-03
14
Prosentvis tid til undervisning: Finland og Norge:
Norge:
Finland:
38 %
61 %
Endres i topp-/bunntekst
01-02-03
15
Andel lærere som kontrollerer elevenes arbeidsbøker og lekser ofte
eller i nesten alle timer
Malaysia
Mexico
Brasil
Chile
England
Abu Dhabi
Italia
Romania
Singapore
Spania
Bulgaria
Slovakia
Latvia
Norge
Estland
Portugal
Kroatia
Serbia
Nederland
Frankrike
Israel
Australia
Tsjekkia
Polen
Alberta (Canada)
Finland
Japan
Danmark
Korea
Flandersn(Belgia)
Sverige
Island
0%
Endres i topp-/bunntekst
20%
40%
60%
80%
100%
01-02-03
16
Elevenes bruk av digitale hjelpemidler
Danmark
Norge
Abu Dhabi
Australia
Chile
Mexico
Alberta (Canada)
Slovakia
Latvia
England
Spania
Tsjekkia
Polen
Nederland
Portugal
Sverige
Bulgaria
Island
Italia
Brasil
Singapore
Estland
Korea
Flandern(Belgia)
Romania
Frankrike
Kroatia
Serbia
Malaysia
Israel
Finland
Japan
I alle eller nesten alle timer
0
Endres i topp-/bunntekst
20
40
60
80
01-02-03
17
Andel lærere som ikke har fått tilbakemelding
Italia
Spania
Nederland
Island
Australia
Finland
Brasil
Alberta (Canada)
Bulgaria
Portugal
England
Mexico
Flandersn(Belgia)
Danmark
Sverige
Kroatia
Chile
Japan
Frankrike
Norge
Kypros
Serbia
Korea
Estland
Latvia
Malaysia
Israel
Abu Dhabi
Slovakia
Singapore
Pole
Tsjekkia
Romania
0
Endres i topp-/bunntekst
10
20
30
40
50
60
70
80
01-02-03
18
Læreres deltakelse i kompetanseutvikling - antall dager
Spania
52
Portugal
34
Sør-Korea
31
Latvia
25
Polen
24
Estland
24
Singapore
22
Italia
21
Danmark
21
Japan
18
Nederland
18
Canada (Alberta)
17
Island
15
Australia
15
Frankrike
14
Finland
14
Sverige
13
England
12
Norge
12
Belgia (Flandern)
12
0
Endres i topp-/bunntekst
10
20
30
40
50
60
01-02-03
19
Hindringer for å delta i kompetanseutvikling
Endres i topp-/bunntekst
01-02-03
20
Samarbeidshyppighet mellom lærerne
Abu Dhabi (United Arab Emirates)
Denmark
Mexico
Singapore
Romania
Poland
Slovak Republic
Japan
Australia
England (United Kingdom)
Sweden
Estonia
Alberta (Canada)
Serbia
Latvia
Chile
Czech Republic
Italy
Netherlands
Israel
Malaysia
Norway
Iceland
Bulgaria
Brazil
Portugal
Korea
Croatia
Finland
Flanders (Belgium)
Spain
France
0
2
4
6
Endres i topp-/bunntekst
8
10
12
14
01-02-03
Profesjonelt samarbeid
Koordinering
21
Selvtilfredse norske lærere?
Portugal
Romania
Danmark
Italia
England
Slovakia
Island
Frankrike
Australia
Alberta (Canada)
Flandern(Belgia)
Sverige
Singapore
Spania
Latvia
Finland
Polen
Nederland
Estland
Korea
Norge
Tsjekkia
Japan
0
0.5
1
1.5
Atfersmestring
Endres i topp-/bunntekst
2
2.5
3
3.5
4
Faglligmestring
01-02-03
22
Noen oppsummeringer
Få muligheter for å sammenlikne med 2008, men det har skjedd
endringer
Sterkere oppfølging av elevene
Norske rektorer ikke mer administrativt belastet enn sine nordiske
kolleger, men mer tid til myndighetskontakt
Høy autonomi i faglige spørsmål, ikke så ulikt de andre nordiske
landene
Norge ligger ikke spesielt godt an med hensyn til
kompetanseutvikling blant lærere og rektorer
Norske læreres arbeidstid helt på snittet, men mye tid går til annet
enn undervisning
Finland er merkelig: de gjør nesten ingen ting «riktig»
Endres i topp-/bunntekst
01-02-03
23
Videre arbeid
Prioritere analyser av de norske dataene
Analysere forskjeller mellom barnetrinn, ungdomstrinn og
videregående
Hvilke forskjeller finner vi mellom lærer i studieforberedende og
yrkesfaglige studieretninger
Endres i topp-/bunntekst
01-02-03
24
www.nifu.no

similar documents