PowerPoint:

Report
Het formuleren van hoofd- en
deelvragen
Index
•
•
•
•
Plaats in het schrijfproces
Belang van een hoofdvraag
Criteria goede hoofdvraag
Tips
– Typen hoofdvragen
– Voorlopig antwoord
– Meer tips
• Deelvragen
Waar in het schrijfproces, formuleer je hoofd- en
deelvragen?
• Nadat je je hebt georiënteerd op de opdracht en informatie hebt gezocht
• Voordat je gaat beginnen met onderzoeken en schrijven
Waarom een hoofdvraag?
Werken met een vraag is doelgericht:
•
•
•
•
de rode draad helder voor lezer
de rode draad helder voor schrijver
geeft structuur aan (alle onderdelen van) je onderzoek en tekst
maakt dus het onderzoek- én schrijfproces makkelijker & efficiënter
Vraag/vragen beantwoord? Dan PWS afgerond!
Welke hoofdvraag is beter? En
waarom?
•
Voorbeeld van een goede hoofdvraag van vorig jaar:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………....................................................................................................
•
Voorbeeld van een slechte hoofdvraag van vorig jaar:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Criteria voor een hoofdvraag
•
•
•
•
•
•
•
Onderzoekbaar
Interessant
Passend binnen je profiel/vak
Geeft specifiek aan waar het PWS precies over gaat
Is meestal een open vraag
Bevat alle kernwoorden uit het thema
Is alles overkoepelend
Tip 1: Denk na over typen hoofdvragen
Bedenk wat voor type hoofdvraag je wilt stellen. Wil je iets vergelijken, iets
evalueren, iets beschrijven, iets verklaren of…?
Zelf aan de slag? Zie: Hand-out 2: ‘Welke typen hoofdvragen kan ik
gebruiken?’
Tip 1: Denk na over typen hoofdvragen
Stel je wilt iets onderzoeken over armoede onder allochtonen in Nederland…
Typen hoofdvragen
•
Type 1: Beschrijvende vraag
“Bij welke groepen allochtonen komt armoede in Nederland voor?”
•
Type 2: Vergelijkende vraag
“Wat zijn de verschillen en overeenkomsten bij armoede onder allochtonen in
Nederland en in Duitsland”
•
Type 3: Definiërende vraag
“Wat is typerend voor armoede onder allochtonen in Nederland?”
•
Type 4: Evaluerende vraag
Wat zijn de positieve kenmerken van het armoedebeleid voor allochtonen in
Nederland?
Typen hoofdvragen (2)
•
Type 5: Verklarende vraag
”Wat zijn de belangrijkste oorzaken van armoede van allochtonen in Nederland?“
•
Type 6: Voorspellende vraag
“Hoeveel armoede onder allochtonen in Nederland zal er waarschijnlijk zijn in
2025?”
•
Type 7: Ontwerpende of adviserende vraag
“Hoe kan armoede onder allochtonen in Nederland verminderd worden?”
•
Type 8: Toetsende vraag
“Zorgt voorlichting voor een toename van aanmeldingen van allochtonen onder de
armoedegrens voor informatiebijeenkomsten?“
Typen hoofdvragen, hypothese nodig?
Bij sommige onderzoeksgebieden hoort een hypothese. Een hypothese
kan een hoofdvraag vervangen, maar kan ook een manier zijn om de
hoofdvraag te toetsen
•
•
•
•
Veronderstelling of aanname die voortkomt uit de theorie
Geeft een voorlopig antwoord op de onderzoeksvraag
Geeft een mogelijke relatie aan tussen verschillende aspecten
In het onderzoek wordt getest of de hypothese klopt
Voorbeeld hypothese
“Zorgt voorlichting voor een toename van aanmeldingen van allochtonen
onder de armoedegrens voor informatiebijeenkomsten?”
• H1: voorlichting zorgt voor een toename van aanmeldingen
• H2: voorlichting zorgt niet voor een toename van aanmeldingen
Tip 2: Denk na over een voorlopig
antwoord
Maak bij het formuleren van je hoofdvraag alvast een voorlopig antwoord
Stappen:
• schrijf mogelijke uitkomsten van je onderzoek op
• schrijf de conclusie op
• controleer aansluiting vraag/antwoord
Zelf aan de slag? Zie: Hand-out 3: ‘Het formuleren van de
voorlopige antwoorden op de hoofdvraag en deelvragen: hoe doe ik dat?´
Voordelen van het opstellen van een
voorlopig antwoord
• Voorlopig antwoord helpt om je hoofdvraag te formuleren
• Voorlopig antwoord helpt om je hoofdvraag te controleren
• Gekke verschillen tussen vraag en antwoord en tussen antwoorden
onderling vallen op
• Bespaart veel tijd
Samenhang voorlopig antwoord en
typen hoofdvragen
• Het voorlopig antwoord moet passen bij het type hoofdvraag
• Als je een vergelijkende vraag hebt gesteld kun je checken: wil ik straks wel
een vergelijking maken in mijn antwoord?
• Als je uiteindelijk een voorspelling wil doen, moet je vraag ook
voorspellend zijn
• Als je uiteindelijk iets denkt te kunnen zeggen over wat iets precies is, is
een definiërende hoofdvraag geschikt
Meer tips
•
•
•
Probeer één enkelvoudige vraag te formuleren
Probeer een open hoofdvraag te formuleren; de toetsende vraag kan
ook gesloten zijn
Wees niet bang om te kiezen. Dan kun je verder!
Hoofdvraag
Deelvraag 1
Deelvraag 2
Deelvraag 3
Antwoord
Antwoord
Antwoord
deelvraag 1
+
+
deelvraag 2
deelvraag 3
Deelvraag 4
+
Antwoord
deelvraag 4
=
Antwoord hoofdvraag/conclusie
Deelvragen?
Deze zijn nodig om de hoofdvraag in stappen te beantwoorden
•
•
•
•
Alle vragen die nodig zijn om de vraag te beantwoorden
Alleen die vragen die nodig zijn om de vraag te beantwoorden
Altijd wel één of twee beschrijvende deelvragen
Uit type hoofdvraag volgt een aantal logische deelvragen
Zelf aan de slag? Zie: Hand-out 2: ‘Hoe maak ik deelvragen die passen bij mijn
hoofdvraag?’
Belang deelvragen
• Formuleren van deelvragen geeft beeld van hoeveel je nog moet doen
• Door deelvragen na te lopen weet je of je alle stappen hebt gezet om je
hoofdvraag te beantwoorden
• Formuleren van deelvragen geeft je een idee van hóe je het gaat doen
Opdracht: Deelvragen
• In groepjes van 3
• 5-10 minuten
• Zie de volgende slide. Bedenk: welk type hoofdvraag heeft dit onderzoek?
• Formuleer hier vervolgens deelvragen bij.
Zelf aan de slag? Zie: Hand-out 2: ‘Hoe maak ik deelvragen die passen bij mijn
hoofdvraag?’
Opdracht deelvragen:
De hoofdvraag van dit werkstuk is: ‘In hoeverre hebben mensen in landen die
rijker zijn gemiddeld een grotere mate van geluk dan mensen in landen die
armer zijn?’
• Wat voor type hoofdvraag is dit?
• Welke deelvragen horen hierbij?
Voorbeeld uitwerking opdracht deelvragen
Een vergelijkende hoofdvraag: daarbij horen vergelijkende deelvragen
• Deelvraag 1: Wat is de gemiddelde ‘geluksscore’ van mensen in
relatief rijke landen?
• Deelvraag 2: Wat is de gemiddelde ‘geluksscore’ van mensen in
relatief arme landen?
• Deelvraag 3: Wat is het verschil in geluk tussen mensen in rijkere
landen en in armere landen?
Zelf aan de slag?
Check ook de hand-outs van deze module om zelf aan de slag te gaan:
Hand-out 1: ‘Welke typen hoofdvragen kan ik gebruiken?’
Hand-out 2: ‘Hoe maak ik deelvragen die passen bij mijn hoofdvraag?’
Hand-out 3: ‘Voorlopige antwoorden op de hoofdvraag en deelvragen
bedenken: waarom en hoe?’
Hand-out 4: ‘Wat zijn handige links?’
Bronvermelding
Boeken:
Jong, de J. (2011), Handboek academisch schrijven, in stappen naar een essay, paper of scriptie, Uitgeverij
Coutinho
Kuypers, G. (1986), ABC van een onderzoeksopzet, Muiderberg: Coutinho
Oost, H. & Markenhof, A. (2002), Een onderzoek voorbereiden, Baarn: HBUitgevers
Websites:
Theorie over het maken van hoofd- en deelvragen:
http://www.griftland.nl/Media/download/371/Hoofdvragen+en+deelvragen+maken.pdf
Praktische oefening van ´Digitale Leerlijn´ om deelvragen te maken bij de hoofdvraag:
http://mail.digitaleleerlijn.nl/mf/Diversen/WerkstukOnline/SectorWerkstukOnline/Hoofd%20en%20Deelvragen.htm
HAN: tips om goede hoofd- en deelvragen te formuleren: http://www.han.nl/start/bacheloropleidingen/kennismaken/hulp-bij-profielwerkstuk/voorbereiding/

similar documents