Slayt 1

Report
EYÜP ERYAMAN
ABDULLAH KAYA
HALİL İBRAHİM GÜNGÖR
AMAÇ
 Bu araştırmanın amacı rehabilite edilmiş sokak
çocuklarının hayallerinin, sosyal yaşamlarının, hayat
görüşlerinin diğer çocuklardan farklarını tespit ve
analiz etmektir.
 Bu sebeple 14 rehabilite edilmiş sokak çocuğu, 16
çalışmayan çocuk toplamda 30 çocuğa anket
uygulandı.
ÖZET
 Bulgulara rehabilite edilmiş sokak çocuklarının
geleceğe yönelik hayalleri, arkadaş ve aile çevreleriyle
olan ilişkileri, eğitime bakış açıları, örnek aldıkları
insanlar, kitap okuma sayıları, televizyonda izledikleri
programlar gibi konularda farklılıklar vardır.
 Eğitim durumu, meslek sahibi olma isteği, en sevdiği
kişi, korkuları, korktukları zaman yaptıkları, yılın en
mutlu oldukları zamanı, en mutlu oldukları yer, gezip
görmek istedikleri yerler gibi konularda belirgin bir
fark olmadığı tespit edildi.
GİRİŞ
 Çocukların geleceğe yönelik hayallerini, topluma ve
kendilerine bakışlarını belirleyen en önemli
faktörlerden biri şüphesiz ki sosyal çevreleri ve
ekonomik durumlarıdır.
 Rehabilite edilmiş sokak çocuklarının hayallerinin ve
hayattan beklentilerinin elbette, normal olarak
tanımlanan çocuklarınkinden farklı olması beklenir.
TANIM
 Sokak çocukları kavramı, sokağı mesken edinen, bir
başka anlatımla bazı geceler ya da her gece evine
dönmeyen, aile desteğinden büyük oranda yoksun
olan çocuklar için kullanılmaktadır.
 Bunlar sık sık evden atılan, terk edilen, ailesi olmayan
ya da ailesi olduğu halde tamamen başıboş bırakılan
çocuklardır.
 Sokaktaki çocuklar kavramı ya da sokakta çalışan
çocuklar kavramı ise; ailesinin geçimine katkıda
bulunmak ya da kendi masraflarını karşılamak için
günün büyük bir bölümünde sokakta çalışan gecenin
erken ya da geç bir saatinde eve dönen çocuklar için
kullanılmaktadır.
 Bu çocukların aile ile ilişkileri sürmektedir.
 Sokaktaki çocuklar gündüz simit, sakız, mendil satan,
ayakkabı boyayan, dilenen; akşamları ise evine dönen
çocuklardır.
 Rehabilite edilmiş sokak çocukları ise ülkemizde
ÇODEM gibi kuruluşların, sokaktaki çocukların
topluma kazandırılması yönündeki çalışmalarının
sonucudur.
 Bunlar bu sayede okuma, iş gibi olanaklara sahip
olurlar.
YÖNTEM
-Araştırma sorusu ve hipotezler:
 “Rehabilite edilmiş sokak çocukları ile normal
çocuklar arasında geleceğe yönelik hayalleri, aile ve
sosyal yaşantıları konusunda bir fark var mıdır?”
 H0= Rehabilite edilmiş sokak çocukları ile normal
çocuklar arasında geleceğe yönelik hayalleri, kitap
okuma sayısı arkadaş ve aile ilişkileri gibi konularda
belirgin bir fark yoktur.
 H1= Rehabilite edilmiş sokak çocukları ile normal
çocuklar arasında geleceğe yönelik hayalleri, kitap
okuma sayısı arkadaş ve aile ilişkileri gibi konularda
belirgin bir fark vardır.
 Ortam: ÇODEM(Çocuk Danışma ve Eğitim Merkezi)
ve 70. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu
 Evren-örneklem sayısı: Araştırmanın yapıldığı
dönemde Erzurum’da yaklaşık 160 sokakta çalışan
çocuk bulunmaktaydı. Bu çocukların arasından 15
rehabilite edilmiş sokak çocuğu örneklem olarak
seçildi.
 Örneklem seçimi: rehabilite edilmiş sokak çocukları,
ÇODEM ile Emniyet Müdürlüğü’nün ortak yürüttüğü
çalışmada o gün çalışma sahasında bulunan çocuklar
arasından rast gele seçildi. Normal çocuklarsa aynı
bölgede 70. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’ndan rast gele
seçildi.
-Uygulama şekli:
 Servis aracında sohbet havasında 14 rehabilite edilmiş
sokak çocuğuna anketimizi uygulandı.
 70. Yıl Cumhuriyet Ortaokuluna gidildi. Orada
bulunan ve o anda ders görmeyen, bahçede oynayan 16
çocuğa da normal çocuklar kategorisinde anketimizi
uygulandı.
BULGULAR
 Katılımcıların annelerinin %93,3’ü sağ, %6,7’si sağ
ancak boşanmış.
 Babalarının %90’ı sağ, %3,3ü ölmüş, %6,7si sağ ancak
boşanmış.
KARDEŞ SAYILARINI
ORTALAMALARI
Series1, sokak çocukları,
4.86
Series1, normal
çocuklar, 3.06
normal çocuklar
sokak çocukları
 Görüldüğü gibi sokak çocuklarının kardeş sayısı daha
fazladır.
 Buradan sokağa çıkan çocukların kalabalık ailelerden
geldiği sonucunu çıkarabiliriz.
PARAYLA YAPACAĞINIZ İLK ŞEY?
Series1,
bağış
yaparım,
2, 13%
Series1,
aileme
harcarım,
6, 37%
Series1,
kendime
harcarım,
8, 50%
Series1,
bağış
yaparım, 1,
7%
Series1,
aileme
harcarım,
10, 72%
Series1,
kendime
harcarım,
3, 21%
 Grafiğe bakarak rehabilite edilmiş sokak çocuklarının
ailenin maddi sıkıntılarına çözüm olmak istedikleri ve
paylaşımcı oldukları anlaşılır.
NE TÜR TV PROGRAMLARI
TAKİP EDİYORSUNUZ?
Series1,
yarışma, 2,
13%
Series1,
haber, 1,
6%
Series1,
belgesel,
0, 0%
Series1,
belgesel,
3, 21%
Series1,
dizi, film,
5, 36%
Series1,
haber, 0,
0%
Series1,
dizi, film,
9, 56%
Series1,
çizgi film,
4, 25%
Series1,
yarışma,
2, 14%
Series1,
çizgi film,
4, 29%
EN ÇOK NEYDEN KORKARSINIZ?
Series1,
ölmek, 2,
13%
Series1,
dövülmek,
3, 19%
Series1,
korkmam,
1, 6%
Series1,
yalnız
kalmak, 0,
0%
Series1,
hayvan, 4,
25%
Series1,
hayalet, 0,
0%
Series1,
karanlık/y
ükseklik/k
apalı alan,
6, 37%
Series1
,
ölmek
, 3,
22%
Series1,
korkmam,
0, 0%
Series1,
yalnız
kalmak,
2, 14%
Series1,
dövülmek,
1, 7%
Series1,
hayalet, 1,
7%
Series1,
hayvan, 2,
14%
Series1,
karanlık/y
ükseklik/k
apalı alan,
5, 36%
SEVDİĞİNİZ KİŞİ?
Series1,
kardeş/akra
ba, 2, 14%
Series1,
arkadaş,
4, 25%
Series1,
arkadaş, 2,
14%
Series1,
ebeveyn, 10,
72%
Series1,
kardeş/akr
aba, 1, 6%
Series1,
ebeveyn,
11, 69%
ÖRNEK ALDIĞINIZ KİŞİ?

Series1,
meslek
sahibi
tanıdık, 8,
53%
Series1,
baba/abi/a
mca-dayı,
2, 13%
Series1,
sanatçı/fut
bolcu, 4,
27%
Series1,
arkadaş, 1,
7%
Series1,
meslek
sahibi
tanıdık, 5,
36%
Series1,
arkadaş, 1,
7%
Series1,
baba/abi/a
mca-dayı,
6, 43%
sanatçı/fut
bolcu
14%
EN GÜÇLÜ KİM?
Series1,
tanrı, 4,
25%
Series1,
kararsızım,
4, 25%
Series1,
hayvan, 2,
13%
Series1,
fiziksel
güce sahip
kişiler, 4,
25%
Series1,
cumhurbaş
kanı/başba
kan, 1, 6%
Series1,
babam, 1,
6%
Series1,
kararsızım,
Series1 3, 21%
,
hayva
n, 1,
7%
Series1,
fiziksel
güce sahip
kişiler, 3,
22%
Series1,
tanrı, 4,
29%
Series1,
babam, 1,
7%
Series1,
cumhurbaş
kanı/başba
kan, 2, 14%
ARKADAŞ ETKİNLİKLERİ
Series1,
Series1,
ödev
oyun
oynamak, yapmak, 0,
0%
1, 6%
Series1,
spor
yapmak,
15, 94%
Series1,
ödev
yapmak,
2, 15%
Series1,
oyun
oynamak,
2, 16%
Series1,
spor
yapmak,
9, 69%
NEREYE GİTMEK İSTERDİNİZ?
Series1,
Memleket,
2, 13%
Series1,
Arabistan,
2, 12%
Series1,
Amerika,
1, 6%
Series1,
Amerika, 4,
29%
Series1,
Yurt içi, 7,
50%
Series1,
Yurt içi, 8,
50%
Series1,
Avrupa, 3,
19%
Series1,
Memleket,
Series1,
1, 7%
Arabistan,
1, 7%
Series1,
Avrupa, 1,
7%
MUTLU OLDUĞUNUZ ZAMANLAR?
Series1,
doğum
günü, 3,
19%
Series1,
okul
Series1,
bayramlar, günleri, 4,
29%
5, 31%
Series1,
doğum
günü, 0, 0%
Series1,
bayramlar,
9, 64%
Series1,
okul
günleri, 4,
25%
Series1,
tatiller, 4,
25%
Series1,
tatiller, 1,
7%
YAPARKEN MUTLU LODUĞUNUZ
ŞEYLER?
Series1,
kitap
okumak, 2,
13%
Series1,
iyilik
yapmak, 2,
13%
Series1,
futbol
oynamak,
5, 34%
Series1,
oyunbilgisayar
oynamak/g
ezmek, 6,
40%
Series1,
kitap
okumak, 3,
21%
Series1,
oyunbilgisayar
oynamak/g
ezmek, 6,
43%
Series1,
iyilik
yapmak, 0,
0%
Series1,
futbol
oynamak
, 5, 36%
MUTLU OLDUĞUNUZ YER?
Series1,
mahalle, 4,
25%
Series1, tatil
yeri-avm, 1,
7%
Series1, ev,
8, 50%
Series1,
tatil yeriavm, 3,
19%
Series1,
okul, 1, 6%
Series1,
mahalle, 1,
7%
Series1, ev,
5, 36%
Series1,
okul, 7,
50%
 Erzurum ilinde sokakta çalışan kız çocuğu
bulunmamaktadır.
 Bu durumun bölgenin gelenek görenek ve örfleriyle
alakalı olduğu ÇODEM yetkilileri tarafından da tespit
edilmiştir.
 Araştırmamız sırasında sokakta çalışan çocuklara
anket yaparken ilk başta çekingen oldukları, biz anket
yaptıkça ısınıp bize yardımcı olmaya ve daha samimi
cevaplar vermeye başladıklarını görüldü.
 Çalışmayan çocuklarınsa bize karşı daha mesafeli,
daha yargılayıcı oldukları ve daha resmi ve üstü kapalı
cevaplar verdiklerini gözlemlendi.
 Ayrıca anketleri yaparken çocuklara verdiğimiz
çikolataları, çalışan çocukların çekinerek alıp teşekkür
ettiklerini; çalışmayanların ise hiç sormadan hemen
elimizden almaya çalıştıklarını görüldü.
 Ankete katılan bütün çocuklar eğitimlerini
sürdürebildikleri son safhaya kadar sürmek
istediklerini söylediler. Üniversite ve lise hakkında çok
bilgileri olmamasına rağmen, bu soruyu
yönelttiğimizde “ne kadar varsa o kadar”, “sonuna
kadar”, “en yükseğine kadar” gibi cevaplar verdiler.
 Çocukların çoğunluğunun ileride eğitimini almak
istedikleri mesleğin örnek aldıkları kişilerin meslekleri
olduğunu; örnek aldıkları insanlarınsa çevrelerinde
görüp de mesleki olarak en yüksekte olduklarını
düşündükleri insanlar olduklarını gördük.
 ÇODEM’in çalışan çocuklara düzenli kitap okuma
alışkanlığını kazandırdıklarını gördük. Anket
uyguladığımız çocuklar arasında en çok kitap okuyanı
çalışan çocuklardan biriydi.
-Rehabilite edilmiş sokak çocukları diğer çocuklara
oranla
 Çok daha fazla kitap okudukları,
 Birlikteyken ödev yapmak, kitap okumak, spor yapmak
gibi daha faydalı aktivitelerde bulundukları,
 Ellerinde bulunan fırsatları aileleriyle, sevdikleriyle ve
diğer toplum bireyleriyle paylaşmak konusunda daha
duyarlı oldukları,
 Eğitim alabilmesi için gerekli şartların ne olduğunu
bilmemelerine rağmen eğitimlerini sürdürmek
konusunda daha istekli oldukları,
 Bir meslek sahibi olan tanıdıklarını daha çok örnek
aldıkları,
 Televizyonda izledikleri programların daha eğitici
nitelikte olduğu tespit edildi.
SONUÇ
 Sokakta çalışan çocuklara gerekli ilgi, eğitim, imkânlar
sağlandığında sosyo-ekonomik durumu daha iyi olan
ve sokakta çalışmayan çocuklar kadar hatta daha fazla
başarılı, sosyal, paylaşımcı, topluma faydalı gençler
olabildikleri görüldü.

similar documents