Yeni Yönetmelik

Report
Atık Yönetimi Yönetmeliği
Oğuzhan AKINÇ
Kimya Yüksek Mühendisi
1991
1993
1995
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
1991
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
1993
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
1995
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1991
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
1993
1995
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
1991
1993
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
1995
Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
2004
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
2005
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
2006
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2004
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
2005
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Revize)
2006
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği(Revize)
2007
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
2008
Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğ
1991
1993
1995
2009
2010
2011
2012
2013
2005
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğ
2006
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
1991
1993
1995
2004
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1991
1993
1995
2004
2005
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğ
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
2006
2007
PCB ve PCT’lerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik
2008
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
2009
2010
2011
2012
2013
1991
1993
1995
2004
2005
2006
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğ
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
PCB ve PCT’lerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik
2007
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
2008
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği(Revize)
2009
2010
2011
2012
2013
Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin
Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik
1991
1993
1995
2004
2005
2006
2007
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğ
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
PCB ve PCT’lerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
EEE’lerde Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği
2008
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğ
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
PCB ve PCT’lerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
EEE’lerde Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği
2009
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
2010
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
2011
Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
1991
1993
1995
2004
2005
2006
2007
2012
2013
2009
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
PCB ve PCT’lerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
EEE’lerde Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği
Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
2010
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (Revize)
2011
Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
2012
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
2013
ÖTA Depolaması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Tebliğ
1991
1993
1995
2004
2005
2006
2007
2008
1991
1993
1995
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
PCB ve PCT’lerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
EEE’lerde Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği
Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
ÖTA Depolaması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Tebliğ
2011
2012
2013
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
1991
1993
1995
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
PCB ve PCT’lerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği
Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
ÖTA Depolaması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Tebliğ
2011
2012
2013
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ
1991
1993
1995
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
PCB ve PCT’lerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği
Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
ÖTA Depolaması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Tebliğ
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ
15 Yönetmelik
5 Tebliğ
24 Genelge
Yeni Yönetmelik
Atık Yönetimi
Genel Esaslarına
İlişkin Yönetmelik
Katı Atıkların
Kontrolü
Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların
Kontrolü
Yönetmeliği
Bazı Tehlikesiz
Atıkların Geri
Kazanımı Tebliği
ATIK
YÖNETİMİ
YÖNETMELİĞİ
Görüş Verme Süresi: 15 Mayıs 2014’te doldu!
Ortak
Kavramlar
“N” İşareti
Yan Ürün
Ek-III/B
Analizleri
Yeniden
Kullanım
AYY
Tehlikelilik
Özelliği H13
İkili Toplama
Sistemi
Atık Tüccarı
Getirme
Merkezi
Genişletilmiş
Üretici
Sorumluluğu
ORTAK KAVRAMLAR
Atık Tanımı
Bakanlığın
Görevleri
İl
Müdürlüğünün
Görevleri
Büyükşehir ve
Belediyelerin
Görevleri
Atık
Üreticisinin
Görevleri
Atık İşleme
Tesisinin
Görevleri
Yetkilendirilmiş
Kuruluş
Geçici
Depolama
Bildirim ve
Kayıt Tutma
YENİ KAVRAMLAR
Yan Ürün Olma Durumu

• Üretim prosesinin ayrılmaz bir parçası olarak üretiliyor ve kapasite
raporunda ürün/yan ürün olarak yer alıyor ise,

• Gelecekte kullanımına yönelik talep sürekli ise,

• Doğrudan bir proseste kullanılabiliyor ve üretildiği yerde fiziksel
işlemler hariç olmak üzere başka işlemlerden geçmiyor ise,

• İkame edeceği maddenin standartlarına uygunluğunun ya da
hammadde olarak kullanılması durumunda nihai ürünün ürün
standardını bozmadığının belgelenmesi halinde,

• Kullanımında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek tedbirler
alınıyor ise,
YENİ KAVRAMLAR
Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu

• Ürünlerin piyasada serbest dolaşımından ödün vermeyecek şekilde

• Kaynakların etkin kullanılması amacıyla onarım, yeniden kullanım,
parçalama ve geri dönüştürme işlemleri de dâhil olmak üzere, ürünlerin
hayat süreleri boyunca verimli kullanılmasını dikkate alan

• Bu amaçla ürünün üretiminden, hatta ürünü üretecek fabrikanın
tasarımından başlayarak, satış ve atık olduktan sonraki süreci de içeren
sorumluluk.

• Araçlar
• Pil ve Akümülatörler
• Elektrikli ve Elektronik Eşyalar
• Ambalajlar
YENİ KAVRAMLAR
Atık Tüccarı

• Atık işleme tesisleri ile atık üreticileri arasında köprü görevi görür

• Fiilen atığı elinde bulunduramaz!

• Atık yönetimi ve lojistik hizmeti sağlar

• Bakanlıkça kayıt altına alınır

• Çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir
YENİ KAVRAMLAR
Getirme Merkezi & İkili Toplama

• Atıkların organik ve geri kazanılabilir olarak ikili toplanması

• Hacimli atıklar başta olmak üzere özel atıkların toplanması

• AVM, Satış Noktası, Belediyeler

• Usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir
GÜNCELLENEN KAVRAMLAR
Ek-1 – Atık Listesi Açıklamaları

• Kod belirleme hiyerarşisi

• Ek-3/B’ye alternatif çalışmalar
(proses girdisi, MSDS, Bakanlık kılavuzları)

• Liste Açıklamaları

• 99’la biten atıklar

• N işareti
GÜNCELLENEN KAVRAMLAR
Ek-3/B Analizleri

• Sınır değerler değişmedi
• Ek açıklamalar eklendi.

• Mineralojik yapı

• Ekotoksisite

• Talaş Atıkları

• Arıtma Çamurları - %50 Kuruluk
Birleştirme
Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri
Kazanımı Tebliği
Tanker Temizleme Tesisleri
Tebliğ
Endüstriyel Atıkların
Yönetimi Tebliği
Bir Ekleme
ATY Tebliği
• Atıktan Türetilmiş
Yakıt Hazırlama ve
Kullanımı
• Ek Yakıt Kullanımı
• Alternatif Hammadde
Kullanımı
TEŞEKKÜRLER
Oğuzhan AKINÇ
T : (312) 586 31 08
E : [email protected]
W : www.cygm.gov.tr

similar documents