کانابیس

Report
‫کانابیس‬
‫دکتر علی سلیمانپور‬
‫متخصص پزشکی قانونی‬
‫معرفی گیاه‬
‫‪ ‬یک جنس از گیاهان گل دار ودارای سه گونه مشهور زیر ‪:‬‬
‫‪Cannabis sativa‬‬
‫‪Cannabis indica‬‬
‫‪Cannabis ruderalis‬‬
Cannabis sativa and C. indica
High tech Cannabis growing
in the Netherlands
‫‪ Cannabis sativa‬یا شاهدانه هندی‬
‫‪ ‬دارای دو زیرگونه است ‪:‬‬
‫‪ -1‬با مقدار ماده موثره پایین که عمدتا به منظور تولید کنف و طناب کشت میشود(‪)hemp‬‬
‫‪ -2‬با مقدار ماده موثره باال (‪()high psychoactive ingredients‬ماری جوانا)‬
‫بر اساس ویژگی و نمای مشخص برگ از یکدیگر افتراق داده میشود‬
Real Life
Hemp
 Give an example or real
life anecdote
 Sympathize with the
audience’s situation if
appropriate
‫ساتیوا است‬
‫• همان گیاه کانابیس‬
‫که مصارف فیبری دارد‬
.‫ ان بسیار پایین است‬THC ‫• غلظت‬
‫‪ Cannabis sativa‬یا شاهدانه هندی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گیاه دارای دو جنس نر و ماده است‬
‫به شکل درختچه میباشد‬
‫در مناطق گرمسیری و استوایی براحتی کشت داده میشود‬
‫ماده موثره موجود درآن دلتا ‪-9‬تتراهیدرو کانابینول است(‪)Δ9-THC‬‬
‫تمام قسمت های گیاه هم در جنس نر و هم در جنس ماده دارای ماده موثره‬
‫میباشند اما با غلظت های متفاوت‬
‫تاریخچه و شیوع مصرف‬
‫• ‪ 8500‬سال پیش چینی ها انرا برداشت میکرده اند که مصرف فیبری داشته‬
‫است‪.‬‬
‫• نشانه هایی از مصرف این گیاه چند قرن قبل از میالد مسیح وجود دارد‬
‫• از سال ‪ 1960‬سوءمصرف آن رشد زیادی داشته است‬
‫•‬
‫پرمصرف ترین ماده مورد سوء مصرف در جهان بعد از سیگار و الکل‬
‫•‬
‫مورد سوء مصرف حدود ‪ 5/2‬درصد مردم جهان(‪ 147‬میلیون نفر)‬
‫ماده موثره و سایکواکتیو گیاه‬
‫‪ ‬اغلب از دلتا ‪ -9‬تتراهیدرو کانابینول بعنوان ماده موثره اصلی یاد میشود‬
‫‪ ‬البته یک خانواده دارویی بنام کانابینوئیدها در این گیاه وجود دارند که هر‬
‫کدام ممکن است در بعضی از تاثیرات آن نقش داشته باشند‬
‫‪ ‬مهمترین کانابینوئیدها‪:‬‬
‫‪Δ8-THC‬‬
‫)‪cannabinol(CBN‬‬
‫)‪Cannabidol(CBD‬‬
‫‪ CBN‬و ‪ CBD‬تاثیرات رفتاری مستقیم و مشخص روی انسان ندارند‬
‫‪ ‬این گیاه حاوی بیش از ‪ 300‬ترکیب طبیعی دیگر از جمله الکل‬
‫ها‪،‬استروئیدها‪،‬قندها‪،‬اسیدهای چرب و‪ ....‬میباشد‬
‫نام گذاری فراورده های گیاه با ویژگیهای سایکواکتیویتی‬
‫‪‬کانابیس ‪:‬‬
‫واژه ای کلی که به ترکیبات موثره استخراج شده از‪ C.sativa‬اطالق میگردد‬
‫بعبارت دیگر ‪ Cannabis‬یک ابستراکت ژنریک است که بعنوان اسم وصفت‬
‫هم برای گیاه وهم برای تمام فراورده های مسمومیت زای آن بکار میرود‪.‬‬
Cannabis
‫‪HASHISH‬‬
‫برگهای کانابیس که سرشار از مواد موثره است جمع اوری‬
‫و خشک شده وسپس فشرده می شود و به اشکال توپ‬
‫کیک یا شیرینی در می اید ‪ .‬سپس تکه هایی از ان‬
‫شکسته میشود ودرون پیپ گذاشته شده و دود میشود‪.‬‬
‫نام گذاری فراورده های گیاه با ویژگیهای سایکواکتیویتی‬
‫‪ ‬ماری جوانا ‪:‬‬
‫به هر قسمتی از گیاه یا عصاره آن که به منظور القای اثرات سایکومیمتیک و یا اثرات‬
‫دارویی استفاده میشود‬
‫عمدتا به جوانه و برگ گیاه خشک شده اطالق میگردد اما ممکن است حاوی دانه و‬
‫ساقه گیاه نیز باشد‬
‫رنگ ‪ :‬عمدتا سبز مایل به خاکستری یا قهو ای مایل به سبز‬
‫‪pot,mary‬‬
‫سایر نامها ‪:‬‬
‫‪janer,MJ,weed,grass,puff,hagga,...‬‬
High Strength Cannabis (Weed/Skunk)
‫نام گذاری فراورده های گیاه با ویژگیهای سایکواکتیویتی‬
‫‪ ‬حشیش‬
‫رزین جمع آوری شده از جوانه های گیاه ماده (در اصل نام گیاه ماده‬
‫است)‬
‫حاوی غلظت های مختلفی از ‪ Δ9-THC‬تا حداکثر ‪ %10‬است‬
‫عمدتا در خاورمیانه و شمال آفریقا استفاده میشود‬
‫رنگ ‪ :‬قهوه ای تا سیاه‬
‫نام گذاری فراورده های گیاه با ویژگیهای سایکواکتیویتی‬
‫‪ ‬روغن حشیش یا ‪hash oil‬‬
‫از طریق جوشاندن حشیش در الکل ‪،‬گذراندن آن از صافی و سپس تبخیر الکل‬
‫باقیمانده تهیه میشود‬
‫حاوی ‪ Δ9-THC %20‬و در بعضی منابع تا ‪ %60‬کانابینوئید میباشد‬
‫رنگ ‪:‬وابسته به غلظت ‪ ،‬اما معموالچسبنده و به رنگ قهوه ای مایل به قرمز‬
‫ویا سبز است‬
‫نام گذاری فراورده های گیاه با ویژگیهای سایکواکتیویتی‬
‫‪‬بنگ‬
‫از برگهای بالغ خشک شده وساقه های گل خشک شده تهیه می شود‬
‫نام گذاری فراورده های گیاه با ویژگیهای سایکواکتیویتی‬
‫‪ ‬سیگاری‬
‫مخلوط شدن ماری جوانا یا حشیش یا روغن حشیش با تنباکو و مصرف‬
‫آن به شکل سیگار یا پیپ‬
‫فراورده های سنتتیک با اثر مشابه‬
‫‪: Marinol ‬یک ‪ THC‬صناعی است‬
‫‪ nabilone ‬یا سزامت ‪:‬یک کانابینوئید صناعی است‬
‫‪ Savitex ‬از استخراج صنعتی ‪ THC‬از کانابیس بدست‬
‫می آید‬
‫ترکیبات فوق عمدتا به منظور کنترل تهوع و استفراغ در‬
‫بیماران سرطانی(کموتراپی) و کنترل بی اشتهایی در‬
‫بیماران ایدزی استفاده میشود‬
‫کانابینوئیدها‬
‫‪ ‬یک خانواده دارویی بنام کانابینوئیدها در گیاه کانابیس وجود دارند که هر‬
‫کدام ممکن است در بعضی از تاثیرات آن نقش داشته باشند‬
‫‪ ‬مهمترین کانابینوئیدها‪:‬‬
‫‪Δ8-THC‬‬
‫)‪cannabinol(CBN‬‬
‫)‪Cannabidol(CBD‬‬
‫‪ ‬اثربخشی آنها وابسته به نحوه تهیه آنها و روش مصرفشان‬
‫متفاوت خواهد بود‬
‫کانابینوئیدها‬
‫‪ CBN ‬و ‪ CBD‬تاثیرات رفتاری مستقیم و مشخص روی انسان ندارند‬
‫‪ ‬آتش زدن کانابیس و متعاقب آن احتراق ‪ CBD‬باعث تبدیل آن به‬
‫‪ Δ9-THC‬بعنوان یک ماده موثر و سایکواکتیو خواهد شد‬
‫‪ ‬ترکیب فعال موجود در ماری جوانا(‪)Δ9-THC‬ممکن است به مرور‬
‫زمان و بویژه در صورت قرارگیری در معرض نور آفتاب و هوا‬
‫به ‪ CBN‬تبدیل شود‬
‫اندوکانابینوئیدها(‪ THC‬درون زاد)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اولین اندوکانابینوئید در سال ‪ 1994‬توسط ‪ Devane‬و‬
‫‪ Mechoulam‬شناسایی و تحت عنوان ‪ Anandimide‬نام‬
‫گذاری شد‬
‫پس از آن دو اندوکانابینوئید دیگر هم شناسایی شده است‬
‫تاثیر اندوکانابینوئیدها بر روی رسپتور مربوطه‪ ،‬به شدت تاثیر‪THC‬‬
‫نیست‬
‫اندوکانابینوئیدها به عنوان یک نورو مودیلیتور عمل میکنند (تغییر‬
‫عملکرد نوروترانسمیتر‪/‬رسپتور)‬
‫جذب ترکیبات موثره در کانابیس‬
‫‪ -1‬مصرف خوراکی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ THC‬یک ترکیب اسیدی ضعیف و به شدت محلول در چربی است‬
‫‪ THC‬در الکل محلول و در آب غیر قابل حل است‬
‫جذب ‪THC‬در دستگاه گوارش آهسته و اضافه کردن روغن به آن منجر به‬
‫تسریع فرایند جذب میشود(لوز بیرجندی)‬
‫حداکثر جذب ‪:‬معموال ‪ 3-1‬ساعت پس از مصرف‬
‫اثرات سایکوتروپیک با تأخیر ‪ 30‬تا ‪ 90‬دقیقه اغاز شده ‪2‬تا ‪ 4‬ساعت به‬
‫ماکزیمم رسیده و‪4‬تا ‪ 12‬ساعت طول میکشد‪.‬‬
‫حداکثر اثرات سایکوتروپیک معموالموقعی که غلظت پالسمایی شروع به‬
‫کاهش کرده است ظاهر می گردد‪.‬‬
‫جذب ترکیبات موثره در کانابیس‬
‫‪ -2‬مصرف تدخینی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫پیک سطح خونی ‪ THC‬حدود ‪ 15‬دقیقه بعد از مصرف اتفاق می افتد‬
‫اثرات سایکوتروپیک از چند ثانیه تا چند دقیقه شروع شده ظرف ‪ 15‬تا ‪30‬‬
‫دقیقه به ماکزیمم میرسد و ظرف ‪2‬تا ‪ 3‬ساعت بتدریج کم میشود‬
‫پس غلظت ‪ THC‬قبل از انکه اثرات سایکو تروپیک به حداکثر برسد‬
‫بطور واضحی کاهش یافته است‪.‬‬
‫عمق تنفس و نگه داشتن دود در ریه منجر به افزایش غلظت ترکیب موثر‬
‫جذب شده خواهد شد‬
‫‪Marijuana or Marihuana‬‬
‫برگهای جمع اوری شده و خشک شده گیاه که‬
‫بصورت تدخینی استفاده میشود‬
‫توزیع(‪)distribution‬‬
‫‪ THC ‬پس از جذب از طریق جریان خون به تمام بدن منتقل‬
‫میشود‬
‫‪ ‬بدلیل اثر گذر اول باال‪،‬مقدار قابل توجهی از آن در کبد‬
‫متابولیزه میشود‬
‫متابولیسم‬
‫‪ ‬عمده متابولیسم ‪ THC‬کبدی است‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ Δ9-THC‬در کبد به ‪ 11‬هیدروکسی دلتا ‪ THC‬و دلتا ‪ 8‬تبدیل میگردد‬
‫‪11‬هیدروکسی دلتا ‪ THC‬از ‪ Δ9-THC‬فعال تر بوده و راحت تر هم از‬
‫‪ BBB‬عبور میکند‬
‫سایر متابولیت ها معموال در چربی کمتر حل شده و راحت تر دفع می شوند‬
‫‪ CBD‬آنزیم متابولیزه کننده ‪ Δ9-THC‬را مهار میکند(طوالنی شدن اثر‬
‫دارو)‬
‫‪ CBN‬سرعت متابولیسم ‪ Δ9-THC‬را افزایش می دهد‬
‫دفع(‪)Excretion‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ THC‬ظرف روزها وهفته ها بداخل ادرار و مدفوع ترشح‬
‫میشود‪(.‬تا ‪ 20‬درصد در ادرار ومابقی در مدفوع)‬
‫یک دوز واحد ‪ THC‬معموال ‪3‬تا ‪ 5‬روز گاهی تا ‪ 12‬روز‬
‫در ادرار قابل تشخیص است‪.‬‬
‫زمان متوسط برای یک نتیجه منفی ‪ 5/8‬روز(‪ 3-18‬روز)‬
‫برای مصرف کننده مبتدی‬
‫زمان متوسط برای یک نتیجه منفی ‪ 19‬روز(‪ 3-46‬روز)‬
‫برای مصرف کنندگان حرفه ای‬
‫رسپتورهای کانابینوئیدی‬
‫‪ ‬کانابیس و ترکیبات صناعی مرتبط فعالیت اگونیستی –انتاگونیستی‬
‫خود را از طریق تاثیر بر روی گیرنده های اختصاصی خود اعمال‬
‫میکنند‬
‫‪ ‬دو دسته رسپتور کانابینوئیدی شناسایی شده است ‪:‬‬
‫ ‪ :CB1‬عمدتا در سلسله اعصاب مرکزی و محیطی(هچنین درغدد اندوکرین‬‫ لکوسیت ها – طحال – قلب )‬‫‪ :CB2 -‬عمدتا در سیستم ایمنی از جمله لکوسیت ها ‪،‬طحال ‪ ،‬لوزه ها‬
‫‪ ‬اثرات بدون واسطه رسپتورها‪ :‬اثر بر سیستم ایمني ‪ ,‬اثر نروپروتكتیو‬
‫در ایسكیمي و هیپوكسي مغز‬
‫تاثیرات ناشی از مصرف کانابیس‬
‫‪ ‬اثرات کاردیو واسکوالر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫افزایش ضربان قلب ومتعاقب آن افزایش برون ده قلبی‬
‫میزان افزایش ‪ HR‬در دوز معمولی کانابیس ‪ 20:‬تا ‪ 50‬ضربه در دقیقه‬
‫میزان افزایش ‪ HR‬در دوز باالی کانابیس ‪ :‬تا ‪ 140‬ضربه در دقیقه بر‬
‫حسب دوز‬
‫افزایش كار قلبي ونیاز به اكسیژن‬
‫وازودیالتاسیون و هیپوتانسیون اورتوستاتیك (در موارد مصرف دوز زیاد‬
‫افزایش مختصر فشارخون)‬
‫كاهش تجمع ﭘالكتي‬
‫تاثیرات ناشی از مصرف کانابیس‬
‫‪ ‬اثرات ریوی‬
‫‪ ‬برنکودیالتاسیون یک ساعت بعد از مصرف استنشاقی یا خوراکی در‬
‫افراد سالم و آسماتیک‬
‫‪ ‬در برخی برونکوکانستریکشن و سرفه‬
‫تاثیرات ناشی از مصرف کانابیس‬
‫‪ ‬اثرات چشمی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انقباض مختصر مردمک همراه با حفظ پاسخ مردمک به نور‬
‫احتقان واضح عروق ملتحمه‬
‫کاهش اشک‬
‫کاهش فشار داخل چشم(وابسته به دوز)‬
‫حدت بینایی بصورت مستقیم تحت تاثیر قرار نمیگیرد لیکن بدلیل‬
‫بلفارواسپاسم و فوتوفوبی و کاهش تطابق دید فرد تحت تاثیر قرار‬
‫گیرد‬
‫تاثیرات ناشی از مصرف کانابیس‬
‫‪ ‬اثرات نورولوژیک و سایکولوژیک‬
‫از جمله تاثیرات سایکومیمتیک کانابیس میتوان به موارد زیر اشاره کرد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تغییر در خلق‬
‫تغییر در شناخت‬
‫تغییر در احساسات‬
‫تغییر در هماهنگی در عضالت‬
‫تغییر در درک از خود‬
‫تاثیرات ناشی از مصرف کانابیس‬
‫‪ ‬اثرات نورولوژیک‬
‫مصرف یک سیگار ماری جوانا در افراد داوطلب منجر به ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫گاهی کاهش تعادل و کاهش قدرت عضالنی دیده می شود‬
‫‪ ‬در دوز باال ‪،‬لتارژی معموال عالمت غالب و برجسته است‬
‫‪ ‬گذر آهسته زمان برای فرد ‪،‬افزایش زمان واکنش و کاهش توانایی برای اعمال‬
‫پیچیده مثل رانندگی و پرواز‬
‫عالئم و نشانه های سایکولوژیک ناشی از مصرف‬
‫کانابیس‬
‫‪ ‬دوز پایین ‪:‬‬
‫سرخوشی ‪،‬پرحرفی ‪،‬پرخوری ‪،‬آرامش و تسهیل در برقراری روابط اجتماعی‬
‫‪ ‬دوز باال ‪:‬‬
‫پارانویا ‪،‬مانیا ‪،‬حالت تهاجمی ‪،‬ترس ‪،‬اختالل در هماهنگی عضالنی ‪،‬اختالل در درک‬
‫حواس مختلف از جمله بینایی و شنوایی‪ ،‬خواب آلودگی شدید ‪،‬هذیان وتوهم‬
‫‪ ‬مصرف مزمن ‪:‬‬
‫اختالل در حافظه کوتاه مدت ‪،‬اختالل در یادگیری ‪،‬اضطراب ‪ ،‬افسردگی ‪،‬روان پریشی‬
‫‪،‬حمله های هراس ‪،‬اختالت رفتاری از جمله انحرافات جنسی و سوءمصرف سایر‬
‫مواد و‪...‬‬
‫تاثیرات ناشی از مصرف کانابیس‬
‫‪ ‬اثرات گوارشی‬
‫ تحریک اشتها‬‫ خشکی دهان‬‫ اثر ضد استفراغ ‪( Δ9-THC‬ممکن است فرد در تجربه اول مصرف کانابیس‬‫دچار تهوع گردد)‬
‫تاثیرات ناشی از مصرف کانابیس‬
‫‪ ‬اثرات اندوکرین‬
‫مصرف مزمن‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ Δ9-THC‬ممکن است ‪:‬‬
‫منجر به کاهش غلظت تستوسترون پالسما شود‬
‫مهار آزاد سازی استروئیدهای بیضه ومهار آزادسازی ‪ LH‬در هیپوفیز‬
‫کاهش تعداد و حرکت اسپرم ها و اختالل ساختمانی آنها‬
‫اختالل در تخمک گذاری در خانمها‬
‫مداخله در فرایند جایگزینی جنین در رحم(ارتباط شناخته شده ای بین وزن‬
‫هنگام تولد یا پره ماچوریتی با مصرف کانابیس ثابت شده نیست)‬
‫تاثیرات ناشی از مصرف کانابیس‬
‫‪ ‬سایر تاثیرات‬
‫‪ ‬فعالیت سیستم ایمنی بدن را کاهش میدهد‬
‫‪ ‬نسبت به دود سیگار ‪%50‬تا ‪ %70‬ترکیبات کانسروژنیک‬
‫بیشتری دارد‬
‫عوامل موثر بر شدت عالیم و نشانه ها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مقدار مصرف‬
‫مدت مصرف‬
‫نحوه مصرف (خوراکی ‪ ،‬تدخینی)‬
‫خلق و انتظارات فرد و محیطی که در آن قرار دارد‬
‫سن فرد‬
‫بیماریهای جسمی وروانی زمینه ای‬
Therapeutic Uses of Cannabis
 Well established
 Relatively well Confirmed
 Less Confirmed Effects
 Basic Research stage
‫‪Well established‬‬
‫‪ ‬تهوع واستفراغ سركش ناشي ازداروهاي انتي نئوﭘالستیك‬
‫‪ ‬درمان كاهش اشتها در انوركسي و كاشكسي ناشي از ‪HIV‬‬
‫‪ ‬كاشكسي ناشي از كانسر و تهوع ناشي از ایپكاك‬
‫‪Relatively well Confirmed‬‬
‫‪ ‬اسپاسیته ناشي از صدمه اسپاینال كورد‬
‫‪ ‬حاالت مزمن دردناك مانند درد نروژنیك‬
‫‪ ‬بیماریهاي حركتي مانند دیستوني و دیسكینزي ناشي از دارو‬
‫‪Less Confirmed Effects‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الرژي‬
‫التهاب‬
‫صرع‬
‫سكسكه مقاوم‬
‫افسردگي‬
‫‪BMD ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بیماریهاي اضطرابي‬
‫وابستگي به اﭘیوم و الكل‬
‫سندرم قطع مصرف مواد‬
‫الزایمر‬
‫‪Basic Research stage‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نروﭘروتكتیو در هیپوكسي و ایسكیمي ناشي از ضربات سر‬
‫و استروك‬
‫‪MS‬‬
‫ارتریت‬
‫كرون‬
‫درمانهاي ضد فشار خون‬
‫ضد سرطان‬
‫درمان برونكواسپاسم ناشي از تحریكات شیمیایي‬
‫‪‬ماري جواناي بطور بهداشتي تهیه شده و موجود در داروخانه‬
‫تاثیرات مخرب‬
‫‪ ‬آسیب ذهنی(مغزی) ‪:‬‬
‫ ماری جوانا میتواند یک سایکوز تمام عیار در افراد مستعد به سایکوز ایجاد نماید‪.‬‬‫همچنین میتواند منجر به تشدید عالیم اسکیزوفرنی و پارانوییدی از قبل موجود‬
‫شود‬
‫ در دوز باال منجر به پارانویا و اضطراب‪،‬واکنش سایکوتیک ‪ ،‬حمله پانیک ‪ ،‬توهم و‬‫جنون و‪....‬‬
‫ مصرف مزمن با دوز باال منجر به دمانس کانابیسی میشود(آفریقای شمالی)‬‫ بطور معمول ماری جوانا برای کاهش رفتارهای تهاجمی مصرف می شده و‬‫اطالعات سیستماتیکی مبنی بر افزایش خشونت وتهاجم متعاقب مصرف ماری‬
‫جوانا وجود ندارد‬
‫آیا كانابیس اعتیاد آور است؟‬
 Tolerance
 Dependency
 Withdrawal Syndrome
‫وابستگی‬
‫‪ ‬قبل ازسال ‪ WHO، 1964‬تولرانس و ‪ Withdrawal‬را‬
‫مشخصه های وابستگی در نظر گرفته بود‪ .‬ولی بعد از آن‬
‫وابستگی روانی و سایکولوژیک بعنوان قدرتمندترین فاکتور‬
‫مسمومیت مزمن در نظر گرفته شد‪ .‬اما تا سالها فقدان‬
‫ظاهری وابستگی فیزیکی موجب این میشد که کانابیس را یک‬
‫داروی اعتیاد آور به حساب نیاورند‪.‬‬
‫‪:The Drug Dependency Syndrome ‬‬
‫مجموعه ای از عالیم واضح ‪ Cognitive‬و ‪ Behavioral‬و‪Physiological‬‬
:Tolerance 
‫ یا زمانی که‬.‫ موقعی که دوز بیشتری از دارو جهت رسیدن به یک اثر مشخص الزم باشد‬.‫دوز معمول برای تولید آن اثر دیگر کافی نباشد‬
:Withdrawal Syndrome 
Symptoms:
Signs:
inner unrest
Hot flashes
Increasing activity
Sweating
Irritability
Rhinorhea
Insomnia
Loose stool
Restlessness
Hiccup
Anorexia
‫كانابیس و جرایم‬
‫‪ ‬جرائم مربوط به خود كانابیس‪:‬‬
‫‪ -1‬خرید و فروش‬
‫‪ -2‬حمل و نگهداري‬
‫‪ -3‬تولید و كشت‬
‫‪ ‬جرائم جهت بدست آوردن‬
‫كانابیس‬
‫دزدي – ارعاب و تهدید – ضرب‬
‫وشتم و نزاع – ایجاد‬
‫مزاحمت‪-‬خود فروشي‬
‫‪ ‬جرائم تحت تآثیر كانابیس‬
‫‪-1‬رانندگي مخاطره آمیز‬
‫‪ -2‬رفتارهای سایكوتیک‬

similar documents