PODVODNA MASAŽA -HIDROMASAŽA- Medicinska škola Užice

Report
PODVODNA MASAŽA
-HIDROMASAŽA-
Medicinska škola Užice
Nedić Boban
- Hidromasaža- jedan od oblika masaže
- Primenjuje se samaostalno ili kao deo hidroterapije
- Može se primenjivati u bazenu, hidromasažnim kadama kao i u
kućnim uslovima uz pomoć aparata koji se montiraju na kade-
pulsatori
- Voda iz mlaznice pulsatora izlazi pod pritiskom do 7 bara i
zbog toga moramo biti izuzetno obazrivi kod primene ove
terapije
Priprema za podvodnu masažu
• Priprema prostorije
• Priprema uredjaja (pulsatora i kade)
• Priprema pacijenta
• Priprema terapeuta
Priprema prostorije
• Prostorija mora biti:
• cista,
• svetla,
• provetrena,
• zagrejana,
• prijatna
U prostoriji za hodromasažu mora postojati
kupatilo sa wc- om gde će pacijent pre i nakon
masaže moći da se istušira
Priprema uređaja
• Proveriti ispravnost uređaja
• Dezinfekcija kade
• Napuniti kadu toplom vodom (zavisno od
regije koja se masira)
• Staviti odgovarajući nastavak na kraj cevi
Priprema pacijenta
• Upućujemo pacijenta u način primene
terapije
• Tuširanje pacijenta
• Ulazak pacijenta u kadu (ukoliko pacijent
ne može sam da uđe u kadu koristi se
dizalica)
• Postavljanje pacijenta u odgovarajući
položaj
Priprema terapeuta
• Čista i udobna odeća i obuća
• Sprovođenje higijenskih mera
• Zauzimanje zaštitnog položaja
Tehnika primene podvodne masaže
• Svaki deo tela koji se masira mora biti 15-20
cm u vodi
• Pre uključenja uređaja završetak cevi mora biti
pod vodom pored oboda kade
• Terapeut mora dobro da drži crevo pri
uključenju aparata
• Nakon uključenja reguliše se pritisak koji
određuje lekar (3-3,5 bara ~ 2,8 bara)
Tehnika primene podvodne masaže
• Masaža se vrši od periferije ka centru, cev se
vraća u praznom hodu
• Pokreti pri masaži mogu biti linearni i kružni
• Trajanje terapije zavisi od veličine regije i
kreće se od 3-10 minuta
• Nakon masaže pacijenta ponovo upućujemo
na tuširanje
Kontraindikovana mesta na telu
• Ingvinalni prevoji
• Rektalni predeo
• Aksilarne i poplitealne jame
• Predeo umbilikusa
• Genitalije
• Predeo grudi kod žena
Greške u radu
•
•
•
•
•
•
•
•
Trajanje terapije vise od 30 minuta
Pacijenti samostalno primenjuju terapiju
Pritisak veći od 3,5 bara
Rastojanje između mlaznice i pacijenta manje od
propisanog
Masiranje predilekcionih mesta
Loša higijena kade i vode u kadi
Kraj cevi neposredno do pacijenta pri uključenju
aparata
Iskliznuće hidromasažne cevi iz ruke
HIDROMASAŽA DANAS

similar documents