Klik hier om de handout of presentatie van deze avond

Report
Werkgeversaansprakelijkheid
Hoe houdt uw klant zijn risico’s beheersbaar?
Mr. R.B. van Beem
070 – 737 00 95
[email protected]
1
Programma
• Inleiding
• ‘Klassieke’ werkgeversaansprakelijkheid
• Goed werkgeverschap
• Dekking op AVB
• Oplossing
2
Werkgeversaansprakelijkheid
Werkgeversaansprakelijkheid kan gebaseerd zijn op
drie grondslagen:
1. Artikel 7:658 BW; de klassieke
werkgeversaansprakelijkheid
2. Artikel 7:611 BW (I), wegens schending van een
zorgplicht
3. Artikel 7:611 BW (II), wegens niet sluiten
verzekering
3
Artikel 7:658 BW
Wettelijke zorgplicht
Veilige
arbeidsomstandigheden
Maatregelen
Instructies
Toezicht
4
Artikel 7:658 BW
• Geldt op grond van lid 4 ook voor ingeleend personeel
• En onder omstandigheden zelfs voor ZZP’ers en kleine
zelfstandigen
5
Artikel 7:658 BW
• Bewijs rust op werkgever
• RI&E
• Beschermingsmiddelen
• Toolboxmeetings
6
Artikel 7:658 BW
Veilig werken?
7
Artikel 7:658 BW
Eigen schuld?
8
Artikel 7:658 BW
Bewust roekeloos?
9
Artikel 7:658 BW
Vuistregels:
• Huis- tuin- en keukenongelukken leiden meestal niet tot
aansprakelijkheid
• Zorgplicht bij gevaarlijke machines is zeer hoog
• Bij overige gevallen: werkgever moet laten zien dat hij over
gevaren nagedacht heeft
10
Artikel 7:611 (I)
• Kan ook zorgplicht meebrengen
• Wanneer: gevaarlijke bedrijfsuitjes
11
Artikel 7:611 (II)
Kan ook verzekeringsplicht meebrengen:
• Kenbaar gevaar
• Buiten invloedssfeer
12
Artikel 7:611 (II)
Bleef de verzekeringsplicht beperkt tot deze categorieën? Nee. Zo
hebben we al gezien:
• Verzekeringsplicht supermarkt
• Verzekeringsplicht stichting voor verpleging TBS’ers
• Verzekeringsplicht psychiatrische instelling
13
Artikel 7:611 (II)
Maar de Hoge Raad heeft op de rem getrapt. In twee uitspraken is
(voorlopig) de grens getrokken:
• Verzekeringsplicht geldt alleen voor verkeersongevallen
en niet op de werkvloer,…
• … voor ongevallen met de auto of de fiets,…
• … en voor voetgangers, maar dan (gek genoeg) alleen
wanneer er een voertuig bij het ongeval betrokken is
14
Wat is een goede verzekering?
• Wat een adequate verzekering is, is niet uitgemaakt door de Hoge
Raad. Dat dient van geval tot geval beoordeeld te worden.
• Hangt af van de in de betrokken tijd bestaande
verzekeringsmogelijkheden
• Wat denkt u? Schadeverzekering? Ongevallenverzekering?
15
Wat is een goede verzekering?
• Ongevallenverzekering niet zonder meer
adequaat
• Keert vast bedrag uit
• Kan (veel) minder zijn dan werkelijke schade
16
Dekking op AVB
• Klassieke werkgeversaansprakelijkheid gedekt
• Aansprakelijkheid 7:611 (II) in beginsel niet gedekt: zuivere
vermogensschade
17
Oplossing
• Goede verzekering voor werknemers sluiten
• Dat is: verzekering die dekking biedt bij arbeidsongevallen,
ongeacht de vraag of de werkgever aansprakelijk is
• Die verzekeringen zijn op dit moment goed verkrijgbaar
18
Oplossing
• Alleen eigen aansprakelijkheid afdekken onjuiste keuze
• Pakt ook verkeerd uit voor werknemer
19
Verschillen
Casus: werknemer; 23 jaar. Ongeval; 100 % arbeidsongeschikt
A: Werkgever heeft goede verzekering
B: Werkgever heeft alleen eigen aansprakelijkheid 7:611 BW gedekt
Wat is het verschil?
20
Variant A
• Geen discussie over aansprakelijkheid
• Volledige schade wordt vergoed
21
Variant B
• Discussie over aansprakelijkheid
• Discussie over hoogte uitkering
• Geen letselschade, maar vermogensschade
• Dus: geen belangenbehartiger
• En: geen voorschotten
22
Oplossing
• Enige goede oplossing is dus:
• Verzekering die dekking biedt bij arbeidsongevallen, ongeacht de
vraag of de werkgever aansprakelijk is
• Daardoor ook: nooit meer discussie
23
Vragen?
24

similar documents