itf – göz hastalıkları anabilim dalı

Report
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
MALİYET VE ETKİNLİK ANALİZLERİ
FİNANS DİREKTÖRLÜĞÜ
SUT KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
BİRİMİ
HAZİRAN 2013

Dünya standartlarında doğru, kaliteli ve eksiksiz tıp
eğitimi ve teknolojileri uygulamaları ile etik, ilerici, iyi
bilgi birikimine sahip, toplum sağlığını ön planda
düşünen nitelikli ve yeterli hekimler yetiştiren, buna ek
olarak topluma bilimsel, kaliteli sağlık hizmeti sunan,
toplumun yaşam kalitesini yükselten ve günümüz
tıbbının gelişimine olumlu etki sağlamayı amaçlamış
insana ve insanlığa hizmet sunmak gayesi ile
bütünleşmiş,
çağdaş
dünyadaki
benzerleri
ile
yarışabilen bir anabilim dalıdır.




Sağlık hizmeti verilmesi bakımından günümüz tıbbının
tüm gereklerini eksiksiz olarak yerine getirmek,
Tıp fakültesi öğrencilerinin ve tıpta uzmanlık
öğrencilerinin
yetiştirilmesi
alanında
dünya
standartlarının takip edebilmek ve sürdürebilmek,
Dünyaca kabul edilmiş indekslerde yer alan yurtdışı ve
yurtiçi süreli yayınlarda basılan bilimsel çalışmalar
yapmak,
Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlamayı
hedeflemek,



Sadece İstanbul için değil tüm ülke için sağlık hizmeti ve
tıp eğitimi bakımından bir merkez olmayı sürdürmek,
Hastane idaresinde etkinlik ve fiyat-yararlılık ilkeleri
gözetilerek kendi kendine yeterli ve gelişim projelerini
destekleyebilecek duruma getirmeyi hedeflemek
Akademisyen, doktor, hemşire dahil tüm personelinin
bu vizyonu paylaştığı ve yönetime katıldığı bir sağlık
merkezi haline getirmektir.


1963 yılına İstanbul Üniversitesi bünyesinde tek bir tıp
fakültesi bulunmaktaydı ve Göz Hastalıkları A.D.
Cerrahpaşa yerleşkesi içerisindeydi.
İstanbul Tıp Fakültesi’nin yeniden düzenlenmesi
çalışmaları çerçevesinde Cerrahpaşa ve Çapa’da
kliniklerin geliştirilmesi öngörülerek Çapa’da Göz
kliniğinin kurulması kararlaştırılmıştır.


Kurulan kliniğin başkanlığına Prof. Dr. Naci BENGİSU,
öğretim üyeliğine Doç. Dr. Demir BAŞAR atanmıştır.
1965 yılında bu kadroya bir başasistan ( Dr. Muhsin
Kaya İDİL ) ve iki asistan ( Dr. Fazıl SEZEN, Dr. Aydın
UYGUR ) eklenerek Çapa yerleşkesine taşınmış ve
faaliyete başlanmıştır.
Tarihçe
1973 yılında Prof. Dr. Naci BENGİSU’ nun
emekli olması üzerine Prof. Dr. Demir BAŞAR
kürsü başkanı olmuştur.
 1978 yılında çıkan tam gün yasası
ve
mevcut yüksek öğrenim yasalarının bir dizi
çelişkili uygulamaları nedeniyle Anabilim
Dalında
beklenmedik
gelişmeler
yaşanmıştır.
 Doç. Dr. Fazıl SEZEN 1979 yılında kürsü
başkanlığına seçilmiştir. 1979 yılında Prof.
Dr. Demir BAŞAR ve Prof. Dr. Ünal BENGİSU,
1980 yılında Prof. Dr. Muhsin Kaya İDİL
emekli olmuşlardır.



1982 yılında kürsü başkanlığından ayrılan Prof. Dr.
Fazıl SEZEN’den sonra 1983 – 1984 yıllarında
vekaleten atamayla Genel Cerrahiden Prof. Dr. Metin
ÜNAL, Prof. Dr. Sait BEKEM ve Prof. Dr. Ruhsal ARAT
ve Prof. Dr. Muzaffer CEV görevlendirilmiştir.
1985’de Doç. Dr. Gülçin TÜRKER ve Doç. Dr. Ercan
ÖNGÖR asaleten atanmışlar ve Prof. Dr. Ercan ÖNGÖR
30.9.1985'’e başladığı görevinden 27.10.1986
tarihinde 260 sayılı yasa gereği istifa etmiş ve yerine
tekrar kliniğe dönmüş bulunan
Prof. Dr. Demir
BAŞAR seçilmiştir.


1990 yıllarına
kadar kliniğin diğer birimlerinin
oluşturulmasına devam edilmiştir. 1994- 1995
yıllarında yapılan ek kat inşaatıyla klinik üç modern
ameliyathaneye kavuşturulmuştur
1995 yılında Prof. Dr. Demir BAŞAR emekli olmuş ve
Prof. Dr. Fazıl SEZEN emekli olduğu 2004 yılı sonuna
dek Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmüştür. Bu
tarihten sonra Anabilim Dalı Başkanlığına Prof Dr
Ahmet GÜCÜKOĞLU seçilmiştir ve 2010 yılına kadar bu
görevi sürdürmüştür. 2010 yılından itibaren Anabilim
Dalı
başkanlığını
Prof.
Dr.
Koray
AKARÇAY
yürütmektedir.

Prof. Dr. Naci BENGİSU ve Prof. Dr. Demir BAŞAR
dışında
tüm
öğretim
üyelerimiz
bu değerli
kişilerin
kurmuş oldukları bu Anabilim Dalında
yetişmiş, Doçent ve Profesör olmuşlardır. Ayrıca
günümüze dek 200’e yakın uzmanlık öğrencisi
uzmanlık kazanmışlardır.
 Servis
Özel Servis
26 Yatak ( 4 özel oda , 8 iki kişilik oda,
6 günübirlik yatak )
Genel Servis 10 Yatak

Poliklinikler
Genel Poliklinik 4 Oda
11 Departman ( Kontak Lens, Okuloplastik, Refraktif
Cerrahi, Tümör, Travma, Katarakt, Retina, Uvea, Kornea,
Şaşılık, Glokom polikliniği )

Arka Segment Görüntüleme , Tanı ve Tedavi Odası

( OCT, HRT, Lazer, USG )

Refraktif Cerrahi Muayene Ünitesi ve Ameliyathanesi

Ameliyathane ( 4 Masa )

Göz Bankası

Kütüphane - Toplantı Salonu 70 kişilik

Yemekhane

Öğretim Üyesi
( 8 Profesör , 2 Doçent )

3 Uzman Doktor

20 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi

20 Hemşire

38 Diğer Personel

( 21 İdari Personel, 8 Hastabakıcı, 2 Hizmetli,7 Temizlik
Personeli,)










Yayınlar
38 Yerli Yayın
95 Yabancı Yayın
79 Yurtdışı Konferans/Konuşma
25 Oturum Başkanlığı
20 Hakemlik
2 Dergi Editörlüğü
2 Kitap Çevirisi
5 Yerli Makale / 5 Yabancı Makale
23 Poster

5. Yıl Öğrenci Stajı
1 Grup - 60 öğrenci / Toplam 7 grup


6 hafta boyunca her Salı günü 13:00-16:00 arası
Teorik Ders
6 hafta boyunca hafta içi her gün 08:30-12:00 arası
Pratik Uygulama

Kliniğimizde her akademik takvim boyunca;
Çarşamba günleri 08:30-09:30 Seminer Programı
Cuma günleri 08:30-09:30 Makale Sunum Programı
HİZMET İSTATİSTİKLERİ
 GELİR ANALİZLERİ
 GİDER ANALİZLERİ
 KARLILIK ANALİZLERİ
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
280.226
267.961
298.010
341.497
330.145
292.868
B. AYLIK FATURALANMIŞ
(TOPLAM)GELİR
274.472
278.032
360.764
406.889
323.634
380.595
F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME
91.007
89.575
103.715
93.912
92.391
93.218
F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL
GİDERİ
66.439
65.448
72.424
74.271
73.986
71.566
GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ SARFİYAT
35.715
43.693
52.359
63.332
80.041
52.374
H. AYLIK TOPLAM GENEL
GİDERLER
15.270
11.959
11.438
14.096
20.278
22.161
I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ
ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ
326
3.985
13
2.850
4.796
12.797
TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)
208.758
214.661
239.948
248.460
271.491
252.115
GELİR - GİDER FARKI
65.714
63.371
120.816
158.428
52.144
128.480
A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI
A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE
YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI
A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER
BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET
TUTARI (A1-A2)
A1. AYLIK İŞLENEN
HİZMET TUTARI
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
280.226
267.961
298.010
341.497
330.145
292.868
274.472
278.032
360.764
406.889
323.634
380.595
A2. A.D. VEYA İLGİLİ
ALT BİRİMDE YAPILAN
HİZMETLER VE TUTARI
A.3. AD HASTANE İÇİ
DİĞER BİRİMLERDEN
ALDIĞI HİZMET TUTARI
(A1-A2)
B. AYLIK
FATURALANMIŞ
(TOPLAM)GELİR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
F1. AYLIK
TOPLAM EK
ÖDEME
91.007
89.575
103.715
93.912
92.391
93.218
F2. AYLIK
TOPLAM
PERSONEL
GİDERİ
66.439
65.448
72.424
74.271
73.986
71.566
GS. AYLIK
TOPLAM SARF
GİDERİ SARFİYAT
35.715
43.693
52.359
63.332
80.041
52.374
H. AYLIK
TOPLAM GENEL
GİDERLER
15.270
11.959
11.438
14.096
20.278
22.161
I. AYLIK TOPLAM
DEMİRBAŞ,
CİHAZ ALIMLARI
VE YATIRIM
GİDERLERİ
326
3.985
13
2.850
4.796
12.797
TOPLAM GİDER
(F1+F2+GS+H+I)
208.758
214.661
239.948
248.460
271.491
252.115
GELİR - GİDER
FARKI
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
65.714
63.371
120.816
158.428
52.144
128.480
GÖZ
Toplam yatak Yatan hasta Çıkan hasta Yatılan gün Yatak işgal Yatak devir
HASTALIKLARI
sayısı
sayısı
sayısı
sayısı
oranı
hızı
A.D
Ortalama yatış
süresi
OCAK
36
116
109
460
42,6
3,0
4
36
134
132
549
56,5
3,7
4
36
111
111
481
44,5
3,1
4
36
128
124
494
47,3
3,4
4
36
130
131
627
58,1
3,6
5
36
122
126
623
59,7
3,5
5
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
2013
YATAN HASTA SAYISININ AYLARA
DAĞILIMI
2013
YATAK DEVİR HIZININ AYLARA
DAĞILIMI
2013
ORTALAMA YATIŞ SÜRESİNİN AYLARA
DAĞILIMI
4,22
4,16
OCAK
ŞUBAT
4,79
4,94
MAYIS
HAZİRAN
4,33
3,98
MART
NİSAN
HEKİM
HEKİM
BAŞINA FİİLİ BAŞINA YATAN
YATAK SAYISI HASTA SAYISI
HEKİM
HEKİM
BAŞINA
BAŞINA
AYAKTAN
YATILAN GÜN
HASTA SAYISI
SAYISI
GÖZ HASTALIKLARI A.D
UZMAN TABİB
OCAK
32
1,1
3,6
188,0
14,4
ŞUBAT
32
1,1
4,2
180,0
17,2
MART
32
1,1
3,5
198,8
15,0
NİSAN
32
1,1
4,0
201,6
15,4
MAYIS
32
1,1
4,1
222,9
19,6
HAZİRAN
32
1,1
3,8
202,4
19,5
HEKİM
HEKİM
BAŞINA FİİLİ BAŞINA YATAN
YATAK SAYISI HASTA SAYISI
HEKİM
HEKİM
BAŞINA
BAŞINA
AYAKTAN
YATILAN GÜN
HASTA SAYISI
SAYISI
GÖZ HASTALIKLARI A.D
UZMAN TABİB
TEMMUZ
32
1,1
5,1
178,5
AĞUSTOS
32
1,1
1,5
73,7
EYLÜL
32
1,1
3,5
163,5
EKİM
32
1,1
2,9
154
KASIM
32
1,1
4,5
180
ARALIK
32
1,1
5
198
E GRUBU
HEKİM
BAŞINA
HEMŞİRE
SAYISI
HEKİM
BAŞINA
PERSONEL
SAYISI
102
171
0,6
1,8
22
90
192
0,6
1,8
52
31
92
140
0,6
1,8
8
67
36
82
58
0,6
1,8
MAYIS
5
76
28
94
199
0,6
1,8
HAZİRAN
4
58
34
76
207
0,6
1,8
GÖZ
HASTALIKLARI
A.D
A GRUBU
B GRUBU
C GRUBU
D GRUBU
OCAK
3
60
23
ŞUBAT
2
58
MART
3
NİSAN
GÖZ HASTALIKLARI A.D
Toplam Personel Personel Başina
Sayısı
Fiili Yatak Sayısı
Personel Başına Personel Başına Personel Başına
Yatan Hasta
Yatılan Gün
Ayaktan Hasta
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Ocak
58
0,6
2,0
7,9
103,7
Şubat
58
0,6
2,3
9,5
99,3
Mart
58
0,6
1,9
8,3
109,7
Nisan
58
0,6
2,2
8,5
111,2
Mayıs
58
0,6
2,2
10,8
123,0
Haziran
58
0,6
2,1
10,7
111,7
Hemşire başına fiili Hemşire başına
Hemşire başına
yatak sayısı
yatan hasta sayısı ayaktan hasta sayısı
GÖZ HASTALIKLARI A.D
Toplam hemşire sayısı
Ocak
19
1,9
6,1
316,7
Şubat
19
1,9
7,1
303,1
Mart
19
1,9
5,8
334,7
Nisan
19
1,9
6,7
339,6
Mayıs
19
1,9
6,8
375,4
Haziran
19
1,9
6,4
340,9
Hemşire başına fiili Hemşire başına
Hemşire başına
yatak sayısı
yatan hasta sayısı ayaktan hasta sayısı
GÖZ HASTALIKLARI A.D
Toplam hemşire sayısı
TEMMUZ
19
1,9
8,5
300
AĞUSTOS
19
1,9
2,6
124,1
EYLÜL
19
1,9
5,9
275
EKİM
20
1,8
4,6
246
KASIM
20
1,8
7,2
288
ARALIK
20
1,8
8
316,3
GÖZ
Ameliyatha
HASTALIKLA
ne sayısı
RI A.D
Masa
Sayısı
Toplam
Masa
ameliyat
başına
Ameliyat Ameliyat
sayısı
ameliyat
sayısı (A) sayısı (B)
(A+B+C+
sayısı
D+E)
Ameliyat Ameliyat
sayısı (C) sayısı (D)
Ameliyat
sayısı (E)
Ocak
1
3
120
359
3
60
23
102
171
Şubat
1
3
121
364
2
58
22
90
192
Mart
1
3
106
318
3
52
31
92
140
Nisan
1
3
84
251
8
67
36
82
58
Mayıs
1
3
134
402
5
76
28
94
199
Haziran
1
3
126
379
4
58
34
76
207
GÖZ HASTALIKLARI
Acil başvuran
Poliklinik Sayısı
A.D
hasta sayısı
Ayaktan hasta
sayısı
(poliklinik)
Günübirlik
hasta
Ölüm Sayısı
Sonuçlanan
konsültasyon
sayısı
Ocak
12
538
5328
151
0
248
Şubat
12
510
5130
119
0
256
Mart
12
630
5601
129
0
329
Nisan
12
653
5678
121
0
316
Mayıs
12
781
6060
291
0
338
Haziran
12
699
5452
326
0
308
GÖZ HASTALIKLARI A.D

Retina Departmanı
◦ Anjio (FFA, ICGA)
◦ Optik Koherens Tomografi

Glokom Departmanı
◦ Retina Sinir Lifi Analizi
◦ Pakimetri
◦ Bilgisayarlı Görme Alanı

Kornea Departmanı
◦ Ön Segment Optik Koherens Tomografi
◦ Endotel Sayımı
◦ Pentacam

Uvea Departmanı
◦ Anjio (FA, ICGA)
◦ Optik Koherens Tomografi
?

similar documents