ana baba tutumları - gulsuneray.com /2-E

Report
ANA-BABA
TUTUMLARI
ANA- BABA TUTUMLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
KAYITSIZ PASİF ANA-BABA TUTUMU
RET EDİCİ ANA BABA TUTUMU
BASKICI OTORİTER SIKI ANA-BABA TUTUMU
KARARSIZ TUTARSIZ ANA-BABA TUTUMU
ABARTILMIŞ SEVGİ VE AŞIRI KORUYUCU ANABABA TUTUMU
GEVŞEK ANA-BABA TUTUMU
AMAÇSIZ HOŞGÖRÜLÜ ANA-BABA TUTUMU
MÜKEMMELLİYETÇİ ANA-BABA TUTUMU
KABUL EDİCİ,GÜVEN VERİCİ DEMOKRATİK ANABABA TUTUMU
ŞİDDETLİ RET EDİCİ ANA-BABA TUTUMU
Çocuk horlanır,istenmediği
hissettirilir.
Çocuğun bedensel ve ruhsal
gereksinmelerini karşılamayacak
kadar düşmanca davranılır.
Anne baba çocuğu sevmez
anlamaz ,ve onu diktatörce yönetir.
Çocuğun iyi yönleri değil ,kötü
yönleri su yüzüne çıkarılır yaptığı
işler eleştirilir..
RET EDİCİ ANA-BABA TUTUMUNUN
ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
:
Yardım duygusundan uzaktır.
Sinirli, agresif, uyumsuz ,inatçıdır..
Hayvanlara ve küçüklere düşmanca
davranır.
İntihara,depresyona yatkındır.
Korkaktır.
Kendine güveni yoktur,dengesiz bir kişiliği
vardır.
İletişim iyi kuramaz,saldırgandır.
KAYITSIZ PASİF ANA-BABA TUTUMU
Çocuğun davranışlarına karşı ilgisiz ve
kayıtsızdırlar.
Çocukla yüzeysel ilişki kurarlar paylaşım
azdır.
Hoşgörü ile boş vermeyi birbirine
karıştırırlar.
Çocuk ana babayı rahatsız etmediği sürece
problem yoktur.
Çocuğun bakımını genellikle nine dede
üstlenir.
KAYITSIZ PASİF ANA-BABA
TUTUMUNUN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ:
İhmal edildikleri için ilgi çekmek
isterler.
İlgiyi çekmek için kötü davranışlar
sergilerler.
Çocuk saldırgan ,agresif,suça
yöneliktir.
Sık sık ceza alır,ancak bu bile ilgiyi
toplama ve ödül durumuna geçer.
Kendini ispatlama çabasındadır.
BASKICI OTORİTER SIKI ANA-BABA
TUTUMU
Çocuğu kendi ideallerine uygun Küçük bir
yetişkin yapma çabası vardır.
Katı ,hoşgörüsüz,baskıcı bir tutum disiplin
sergilerler.
En doğal hakları uslu durunca verilir.
Yaptırım gücü ana-babanındır sürekli
haklıdırlar.
Çocuk istenilen kalıba zorla girer.
Ceza ön plandadır.özgürlüğü yoktur.
BASKICI OTORİTER ANA-BABANIN
ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ:
Eleştirildiğinden çekingendir beklenileni
veremez.
Duygularını düşüncelerini içinde tutar.
İç dengesini yitirmiştir kolay ağlar.
Ya tamamen ele avuca sığmaz biri olur ya
da tamamen kişiliksiz,varlığı yokluğu
anlaşılmaz biri.
Kolay kandırılır, kullanılır.
Aşırı hassas,kırılgan,hastalıklı bir kişiliği
vardır
Aşağılık duyguları gelişmiştir.
DENGESİZ KARARSIZ ANA-BABA
TUTUMU
Çocuğun eğitiminde tutarsızlık ön
plandadır.
Bir davranış bazen ceza ile bazen hoşgörü
ile sonuçlanır.
Çocuğa her türlü davranışı yapabilirsin
yeter ki zamanını bil inancı yerleştirilir.
Anne baba çocuğun yanında birbirlerinin
tutumlarını eleştirirler.
Anne babadan biri çocuktan yana çıkar
,onu kollar öbür taraf düşman kuvvet ilan
edilir.
DENGESİZ VE KARARSIZ ANA-BABA
TUTUMUNUN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ:
Çocuk hangi davranışı nerede ne zaman
yapacağını kestiremez.
Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemez.
Her şeyi yap ama cezadan kurtul İnancı
yerleşir.
Kendi kişilik gelişimini sağlamak için uzun
zaman ve emek harcar ama istenilen sonuca
ulaşamaz.
Kendini kanıtlamak için ,bağımsızlığını
göstermek için ya tepkisel yada ürkek bir
çocuk olur.
ABARTILMIŞ SEVGİ VE AŞIRI
KORUYUCU ANA-BABA TUTUMU
Çocuk aşırı ilgi ile büyütülür.
Ağlamasın,üşümesin,terlemesin,yorul
masın,diye büyük çaba gösterilir.
Çocuğun tüm ihtiyaçlarını anne görür.
Çocuğa evde seçim konusunda
özgürlük verilmez,tüm fikirlerini
annesine danışır.
Yoğun koruyucu,boğucu bir şefkat
verilir.
ABARTILMIŞ AŞIRI KORUYUCU ANABABA TUTUMUNUN ÇOCUK
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:
Çocuklar hayata ,sosyal yaşama uyum
sağlayamazlar.
Beceriksiz ,çekingen ,sakar görünürler.
Bencildirler.
Başarma,atılım gücü,kendini kabul ettirme
yeteneği yoktur.
Dikkat çekmeye ve herkesi emri altında
tutmaya alışmıştırlar.
Kendi ayakları üzerinde duramazlar.
GEVŞEK ANA –BABA TUTUMU
Çocuğun aşırı hareket ve davranış
serbestliği vardır.
Çocuğa neyi yapması neyi
yapmaması konusunda bilgi verilmez.
Aile denetimi yoktur.çocuk can
sıktığında ceza verilir, nedeni
açıklanmaz.
Çocuk ana babayı denetim altında
tutar şımarıktır.
GEVŞEK ANA BABA TUTUMUNUN
ÇOCUĞUN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ:
Çocuk ailede insiyatif sahibi tek
kişidir.
Herkesin ana babası gibi
davranmasını bekler.
Bencil ,sorumsuz çabuk
darılan,,kırılan,kızan,,sabırsız,şımarık,
anti-sosyal olurlar.
Ya kendi kabuklarına çekilirler ya da
bazen çok yaratıcı olabilirler.
AMAÇSIZ HOŞGÖRÜLÜ ANA BABA
TUTUMU
Ev içinde ve dışında kendilerini
rahatsız etmemeleri dışında tüm
davranışlarında serbesttir.
Çocuğa dilediğini vermek ona karşı
koymaktan kolay gelir.
Çocuğa bebekmiş gibi davranılır.
Çocuğu cezalandırmaktan korkarlar.
AMAÇSIZ HOŞGÖRÜLÜ ANA-BABA
TUTUMUNUN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ:
Çocuk boşlukta gibidir.
Çekingen ve ürkektirler,grup içinde etkin rol
alamazlar, önemsiz işleri yapma
eğilimindedirler.
Güvensiz ve endişelidirler.
Topluma girmek için kavgacı hırçın,kırıcı
olabilirler yasa dışı işler bile yapabilirler.
Yeterli ilgi görmeyip serbest olan çocuklar
sürekli arkadaşlarından onay ve ilgi almaya
çalışırlar.
MÜKEMMELLİYETÇİ ANA-BABA
TUTUMU
Her şeyin en iyisini çocuktan beklenir.
Okul, sınıf birincisi ,lider olması,iyi
resim yapması vs.
Çocuktan aşırı titizlik ve temizlik
beklenir.
Evde askeri eğitim sistemi hakimdir.
Çocuğa sürekli duygusal sömürü yapılır.
Daha daha iyi olması için özel eğitim
verdirilir.
Tüm çocukça davranışlar yasaklanır.
MÜKEMMELLİYETÇİ ANA BABA
TUTUMUNUN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ:
Çocuk ağır nörolojik bir gelişim gösterirler.
Kişilik ve karakter yapıları katıdır.
Esneklik yoktur,doyumsuzdur.
Çocuk daima çatışma içindedir.sürekli nefret
ve sevgi duygularını karışık yaşar.
Her işte istediği seviyeyi yakalayamayınca
hayal kırıklığına uğrar.
Aşağılık duygusu yaşar,”bu durumu anne
babama nasıl açıklarım” kaygısı onu yalnız
bırakmaz.
KABUL EDİCİ HOŞGÖRÜLÜ VE
DEMOKRATİK ANA-BABA TUTUMU
Ana baba çocuğa olan duygularında net
ve açıktır iyi bir rehberdir.
Aile içinde güven ve şeffaflık vardır.
Çocuk yeterli sevgi ve ilgiyi görür.
Yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda
yetiştirilir.
Problemler birlikte çocuğa da söz hakkı
verilerek çözümlenir.
Çocuğa denetimli bir serbestlik sağlanır.
KABUL EDİCİ ,GÜVEN VERİCİ VE
DEMOKRATİK ANA-BABA TUTUMUNUN
ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ:
Kendine ve çevresine
saygılı,sınırlarını
bilen,yaratıcı,aktif,etkin,girişken,yaratı
cı ilişkiler kurabilen,tüm fikirlere
saygılı,atılgan,kişilik ve davranışları
açısından dengeli,açık
fikirli,sorumluluk duyguları
gelişmiş,toplumsal, uyumlu bireyler
olurlar.
KARAR SİZİN ...............
ÇOCUĞUNUZU NASIL
YETİŞTİRMEK
İSTİYORSUNUZ…?

similar documents