okul_ası_sunumu - Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğü

Report
2014-2015
Öğretim Yılı
Okul Aşıları
Bilgi Notu
Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğü
Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Şube Müdürlüğü
Sunum İçeriği
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Okul Aşılamaları Hedef Grubu
Okul Aşılarında Uygulanacak Aşılar
Okul Aşıları Planı
Kayıt Bildirim
Genel Aşı Kontrendikasyonları
Aşılamaya Engel Olmayan Durumlar
Soğuk Zincir
Genel Prensipler
Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE)
• Bağışıklama çalışmaları ile ilgili tüm uygulamalar
13.03.2009 tarih ve 7941-2009/17 sayılı
Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP)
Genelgesi ile 13.03.2009 tarih ve 7943- 2009/18
sayılı Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE)
Genelgesi doğrultusunda yapılacaktır.
• Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu
Hekimleri; Rutin ve Okul Aşılarının
planlama, uygulama, denetim ve
koordinasyonundan sorumludur.
• Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından
okullara aşı uygulama günleri hakkında
bilgi verilecektir.
OKUL AŞILARI UYGULAMA
PLANI
Sınıf
Yapılacak Aşılar
Aşı Uyg.Dozu /
Uygulama Yeri
KKK (Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak) Aşısı
Ana Sınıfı
48 aydan
Büyük
Çocuklar
2012-2013, 2013-2014 öğretim yılında Ana sınıfı/Anaokulu/
Kreşte KKK (Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak) aşısı
uygulanan öğrencilere,
KKK aşısı uygulanmayacaktır.
0.5 cc.
Deltoid Bölgeye S.C.
(Deri altı) Sol Kola
KKK (Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak) Aşısı
İlköğretim
1.Sınıf
İlköğretim
1.Sınıf
İlköğretim
8.Sınıf
2012-2013, 2013-2014 öğretim yılında Ana sınıfı/Anaokulu/
Kreşte KKK (Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak) aşısı
uygulanan öğrencilere,
KKK aşısı uygulanmayacaktır.
DaBT-İPA (Boğmaca+ Difteri+Tetanos+ Çocuk
Felci) Aşısı
Td (Erişkin Tip Difteri+Tetanos) Aşısı
0.5 cc.
Deltoid Bölgeye S.C.
(Deri altı) Sol Kola
0.5 cc. Deltoid Bölgeye İ.M.
(Kas içi) Sağ Kola
0.5 cc
Deltoid Kasa İ.M.
(Kas içi) Sol Kola
2012-2013, 2013-2014 öğretim yılında
Ana sınıfında KKK (KızamıkKızamıkçık-Kabakulak) aşısı olan
öğrencilere,
KKK aşısı uygulanmayacaktır.
TSM’leri Ana Sınıfı/Ana Okulu
okul aşılamalarına hazırlık
• Okul aşı uygulaması öncesi okullardan Ana
Sınıfı/Ana Okullarından Okul Aşı Takip Formları
alınarak HSBS’den T.C. kimlik numarasına göre
KKK aşısı kontrolü yapacaklardır.
• Ana Sınıfında KKK aşısı olanlar okul aşı takip
formunda işaretlenecektir.
• Bu öğrencilere okullarda KKK aşısı
uygulanmayacaktır.
• Ekipler okullara aşıya gittiğinde okul aşı takip
formuna göre KKK aşılaması yapacaktır.
HSBS Kontrolü
• Amaç : 2012-2013, 2013-2014 öğretim
yılında Anasınıfında KKK aşısı olanlara,
• KKK aşısı uygulamamaktır.
Aile Aşı Beyanı tamamen bilgi
amaçlıdır.
• Okul aşı takip formunda ailelerden ana sınıfında
KKK
(Evet/Hayır
bölümü)
aşısı
sorgulanmasının, aşı beyanının alınmasının
amacı; HSBS verileri ile karşılaştırmak ve tam
kontrollü aşı takibini yapmaktır.
• Aile Okul Aşı Takip Formunda aşılı olarak
belirtmiş, HSBS’nde aşısız görülüyorsa, aileden
aşı kartı sorgulanmalıdır. Bu sorgulamaya
rağmen aşı kaydına ulaşılamayan çocuklar için
aileler ile iletişime geçilmeli, bu şekilde
çocukların aşısız kabul edildiği ve aşılanması
gerektiği hakkında bilgi verilmelidir.
• HSBS’nde ana sınıfı aşısı kayıtlı, aile aşı
yapılmadı beyanı veriyorsa,
• Çocuk aşısız kabul edilerek KKK aşısı yapılır.
• Aile Okul Aşı Takip Formunda aşılı olarak
belirtmiş, HSBS’nde aşısız görülüyorsa, aileden
aşı kartı sorgulanmalıdır. Bu sorgulamaya
rağmen aşı kaydına ulaşılamayan çocuklar için
aileler ile iletişime geçilmeli, bu şekilde
çocukların aşısız kabul edildiği ve aşılanması
gerektiği hakkında bilgi verilmelidir.
OKUL AŞILARI UYGULAMA
• 2014-2015 Öğretim yılı Okulu aşıları
Toplum Sağlığı Merkezlerinin belirleyeceği
uygulama planlarına göre yapılacaktır.
• Öğrenci sayısına göre 2 (iki) gün ile 10 (on)
gün içinde aşı uygulamaları bitecek şekilde
ekip sayıları belirlenecektir.
Aşılama Ekibi
• Aşılama ekibi 3 kişiden oluşmalıdır.
• Sınıfta aşı uygulaması tek kişi
tarafından yapılmalıdır
İlkokul 1. sınıf aşı uygulamalarında bir ekip
günde; 200-250 kişi,
Ana Sınıfı ve Ortaokul 8. sınıf aşı
uygulamalarında bir ekip ; 250-300 kişiyi
aşılayabilir.
• Okul aşıları hakkında öğrenci ailelerini,
bilgilendirmek amacıyla Müdürlüğümüz
tarafından hazırlanan okul aşıları aile bilgi
notunun dağıtımı Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından yapılmıştır.
Aile Bilgi Notu
• Özel bir hastalığı nedeni ile takip eden
hekim tarafından aşı yapılmaması istenen
çocukların durumlarının aileler tarafından
sınıf öğretmenlerine bildirilmesi istenmiştir.
Bu durumdaki çocukların aşıları
yapılmayacaktır.
• Her ekip sınıf öğretmeninden bu konuda
bilgi almalıdır.
Okul aşı uygulamalarında hedef
gruptaki tüm çocukların
aşılanması hedeflenecektir.
Ana Okulu Aşı uygulaması
• Okul aşı takip formu sıra numarasına göre
aşı uygulama yapılacaktır.
• Ana sınıfı/Ana okulu KKK aşıları tek
dozluk ve karekodludur.
• Okul Aşı Takip Formuna aşılanan
çocuk sırasına KKK aşısı karekodunu
yapıştır.
• Öğrencinin aşı kartını düzenlenecektir.
Okul Aşılarında Yeni KKK (Kızamık-Kızamıkçıkkabakulak) Aşıları kullanılacaktır.
KKK AŞISI
(KIZAMIK-KIZAMIKÇIK-KABAKULAK)
KKK aşısı uygulaması;
1. Kolun üst kısmına, deltoid
kasa uyan bölgeye yapılır.
2. Kol dirsekten 45° içe
bükülür, enjektör 45°
eğimle cildi geçerek, cilt
altına (subkutan, SC)
olarak 0,5 ml. uygulanır.
3. KKK aşısı sadece kendi
sulandırıcısı ile
sulandırılmalıdır.
Okul aşıları foto
Deltoid kasından yapılacak aşılarda
uygulama şeması
İğnenin farklı pozisyonları
İ.O. 1. Sınıf Okul
Aşı Uygulaması 1
• Okul aşı takip formu sıra numarasına göre aşı
uygulama yapılacaktır.
1. Öğrenciye hangi aşıların yapılacağı tespit
edilecek,
2. Aşı uygulayıcı tarafından DaBT-İPA
veya KKK aşısı uygulanacak,
4. Öğrencilere uygulanan aşılar okul aşıları
öğrenci takip formuna işaretlenecek,
5. Öğrencinin aşı kartını düzenlenecektir.
İ.O. 1. Sınıf Okul
Aşı Uygulaması 2
• Ana sınıfı/Ana okulu KKK aşıları
tek dozluk ve karekodludur.
Okul Aşı Takip Formuna aşılanan
çocuk sırasına KKK aşısı karekodunu
yapıştır.
İ.O. 1. Sınıf Okul
Aşı Uygulaması 3
DaBT-İPA aşı kutularını üstüne sınıf liste
sıra numarası ve öğrencinin adı soyadı
yazılacak, sınıfa ait poşet-zarfına
koyulacak.
Öğrenci aşı kartı düzenlenecektir.
DABT-İPA (Dörtlü Kombine AşıDifteri,Boğmaca,Tetanos, Polio)
(TETRAXİM)
DaBT-İPA (DÖRTLÜ KARMA)
DaBT-İPA Aşısı uygulaması
1. Aşı tek dozluk kullanıma hazır
halda sunulmaktadır.Sıvı
formda olan aşı kendi
enjektörü ile
uygulanmaktadır.
Kullanmadan önce dolu
haldeki enjektörün iyice
çalkalanması gerekmektedir.
2. Kolun üst kısmına deltoid kas
içine yapılır.
3. Kol dirsekten 45° içe bükülür
ve enjektör 90° dik açıyla
cilde girerek, kas içine
(intramusküler) uygulanır.
4. DaBT-İPA, aşısı 0.5 ml
uygulanır.
OKUL AŞILARI UYGULAMA
PLANI
SINIF
O.O.
8.
Sınıf
YAPILACAK AŞILAR
Td Yetişkin Tip Difteri+Tetanos
AŞI
UYG.
DOZU
Td 0.5
cc
UYGULAMA YERİ
Deltoid Kasa İ.M.
(kas içi) Sol Kola
Td AŞISI(Tetanos – Difteri Aşısı)
Td aşısı uygulaması;
1. Kolun üst kısmına, deltoid
kasa uyan bölgeye yapılır.
2. Kol dirsekten 45° içe
bükülür ve enjektör 90°
dik açıyla cilde girerek,
kas içine (intramusküler)
uygulanır.
3. Td aşısı 0.5 ml uygulanır.
Ortaokul 8. sınıf aşılamalarında Okul
Aşı Takip Formları sınıfta alınacaktır.
• 1. Sınıf listesi sıra numarasına göre aşı
uygulama yapılacaktır.
2. Sıra numarasına göre öğrenci çağırılacak,
3.Öğrencilere uygulanan aşılar okul aşıları
öğrenci takip formuna işaretlenecek,
4. Td aşı kutularını üstüne sınıf liste sıra
numarası ve öğrencinin adı soyadı yazılacak,
sınıfa ait poşet-zarfına koyulacak.
6. Öğrencinin aşı kartını düzenlenecektir.
Kayıt-bildirim
• Aşı uygulanan tüm öğrencilere aşı kartı
verilecektir.
• Uygulanan aşılar, okul aşıları öğrenci takip
formuna kayıt edilecektir.
• TC kimlik numaralı okul aşıları öğrenci
takip formları Okullar tarafından
düzenlenerek, aşı ekiplerine verilecektir.
• Aşı ekipleri yanında kayıt formu
götürmelidir.
HSBS’ye Kayıt
•
2014-2015 öğretim yılı okul aşılarında
HSBS’ye karekod bilgisi girilmesi
zorunludur. Okul aşılamalarının veri girişi
HSBS https://hsbsloin.saglik.gov.tr’de
Koruyucu Sağlık Hizmetleri Bölümünden
yapılacaktır. Konu hakkında sistemde
bulunan kullanım kılavuzundan
yararlanılabilir.
•
TSM’leri tarafından tarafından HSBS’ne veri
girişlerinde KKK 2. doz rapel olarak girilecektir.
HSBS’ne veri girişi
• Okul aşıları ;
• KKK 2. doz,
• DaBT-İpa (Dörtlü Karma) ve Td aşısı rapel
olarak girilecektir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sisteme kayıt (https://hsbslogin.saglik.gov.tr)
Her bir aşı için karekod (zorunlu)
Gönderim için online protokol alma (zorunlu)
Kaydet butonuna basılır
Kaydedilen aşı e-sağlığa gönderimi için üstteki menüden e-sağlık
gönderim linkine basılır
- Kriterlere uygun girilmiş aşılar uygulama tarihleriyle beraber
listelenmiş olarak görülür
Başlat butonuna basılarak e-sağlığa gönderim başlamış olur
Gönderim anında aşı sarı renkli, gönderim başarı ile
tamamlandığında ise renk yeşil, gönderim başarısız olursa renk
kırmızı olur
Bir aşı o an için online protokol alınamadan kaydedildi ise online
protokol al sayfasına tıklanarak yönlendirilir
Aşılarını e-sağlığa göndermeden önce üst menüde yer alan online
protokol senkronizasyonu sayfasına giderek tüm online protokol
alınmamış aşılara bir protokol numarası alınır ve sonra toplu
göndermeyi başlatır
HSBS’ye Kayıt
• 2013-2014 öğretim yılı okul aşılarının
Sağlık Net2’ye veri gönderimi için online
protokol alma zorunludur.
• Okul aşı uygulaması sonrası HSBS’ne
veri girişi 3 (üç) iş gününde yapılmalıdır.
• Okullarda aşı uygulaması yapılamayan
öğrenciler aile hekimlerine
yönlendirilecektir.
• Aile TSM’ne aşı uygulaması için müracaat
etmiş ise TSM tarafından aşısı yapılır.
SOĞUK ZİNCİR
SOĞUK ZİNCİR 1
 Aşı uygulamalarında kesinlikle soğuk zincir
kurallarına
uyulacak,
şüpheli
aşılar
kullanılmayacaktır. Aşı uygulamalarında askılı
aşı nakil kapları kullanılacaktır.
 Aşıların bulunduğu TSM buzdolabının hafta
tatillerinde de ısı kontrolleri yapılacaktır.
Buzdolabı ısısının düşmesinin önüne geçilmesi
için soba-kalorifer ya da ısıtıcı yakılarak aşılar
(+2) (+8) C
arasında güvenli bir ısıda
saklanmalıdır.
SOĞUK ZİNCİR 2
• Aşılama ekiplerince gün sonunda
getirilen aşılar bir sonraki gün ilk önce
uygulanacaktır. Aşılar iyice
çalkalandıktan sonra uygulanacaktır.
• Aşılama işlemi sonrası enjektör ve iğnesi
ayrılmadan, iğne kapağı kapatılmadan
güvenli atık kutusuna atılmalıdır.
Aşı nakil kapları
Buz aküleri ile flakonların arasında
mutlaka kalın bir karton kullanılmalıdır.
Aşılama ekipleri Büyük askılı aşı nakil
kabı kullanmalıdır.
Uzun ömürlü Aşı Nakil Kabı
• TSM’leri, aşılanacak öğrenci sayısı fazla
olan okullara gittiğinde aşı lojistiğini
Uzun Ömürlü Aşı Nakil Kapları ile
sağlayacaklardır.
SOĞUK ZİNCİR
SEVK ve İDARESİ
AŞI NAKİL KAPLARI İLE AŞI SEVKİYATI
1. Buz akülerini dondurucudan
çıkarın ve terlemeye bırakın.
Bu, akülerin üzerindeki ısının
yükselmesini sağlayacak ve
aşıların donmasını engelleyecektir.
En
az 24 saat dondurulmalıdır.
Genel Prensipler :
• Enjektör ve flakonlar kesinlikle atık kutulara
atılacak, okullarda bırakılmayacak, gün
bitiminde sağlık kurumlarına getirilecektir.
• Aşılama ekipleri, il/ilçe merkezi aşı
uygulamalarında önlük giyecek ve yaka kartı
takacaklardır. Köy okul aşı uygulamalarında
saha şartlarına uygun elbiseler giyilecektir.
• Ekipler; sınıflara girince kendilerini tanıtmalı,
aşılama konusunda bilgilendirme yapmalıdır
Kesici-delici alet
yaralanmalarının önlenmesi
• “Disposable” iğneler
kullanıldıktan sonra
kapakları tekrar
takılmamalı.
DAİMA KULLANILAN
ENJEKTÖRÜ GÜVENLİ ATIK
KUTUSUNA AT
Güvenli atık kutusu
 Yaralanmaları önlemek amacı ile
bütün keskin uçlu malzemenin
atılabilmesi için yapılmıştır
 DSÖ tarafından kullanımı öneriliyor
 Bütün dünyada yaygın olarak
kullanılıyor
 Çok sayıda çeşidi var (plastik, sert
karton)
 Tek kullanımlık ya da otoklava
konulabilen tipleri var
 Standard modeli (5 litrelik) 100
kullanılmış enjektör/iğne alıyor
Kalite ve
Güvenlik
• Aşılama sırasında sınıf öğretmeni ya da
ders öğretmeninin sınıfta bulunması
sağlanmalıdır.
Öğrenciler uzun süre ayakta
bekletilmemeli, aşılama sırasında
oturtulmalıdır. Bazı öğrencilerde
enjeksiyon reaksiyonu olarak bayılma
görülebilir.
 Aşı ekipleri, aşı reaksiyonlarına karşı
yanlarında adrenalin-kortikosteroid
(dekort, prednol) - antihistaminik (avil)
götürmelidir.
 Acil durumlarda 112, Hastane ve ASM’leri
ile işbirliği yapılmalıdır.
Aşı Sonrası İstenmeyen Etki
(ASİE)
• Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün 13.03.2009 tarih ve
7943-2009/18 sayılı Aşı Sonrası
İstenmeyen Etkiler Genelgesi
doğrultusunda işlem yapılmalıdır.
Aşı Sonrası İstenmeyen Etki
(ASİE)
• Aşı uygulanan bir kişide, aşı sonrası
ortaya çıkan, bilinen aşı yan etkisi ya da
aşıya bağlı olduğu düşünülen herhangi bir
istenmeyen tıbbi olay ASİE olarak
tanımlanmaktadır. ASİE tanımına uygun
görülen vakalar önce telefon sonra ASİE
formu ile bildirilecektir.
• Soru ve sorunlarınız için Bulaşıcı
Hastalıklar Kontrol Programları Şube
Müdürlüğü ile işbirliği yapınız.
• Bulaşıcı Hastalıklar İrtibat Telefonları
• Santral : 0 274 2236341-42-43/335-337
• Şube Cep Tel : 0 533 370 3750 (7/24 saat)
Elinize Sağlık…
Teşekkürler....

similar documents