N2, N3 EN N4

Report
IMEAO
Maart 2012
Huidige situatie
 Toelating MULO diploma
 LBGO geslaagden uit de schakelklas
 Opleidingsduur 3 jaar
 Beperkte studiemogelijkheden
 Opleiding is niet praktisch ingesteld. Stageduur 4
weken, waarvan 2 weken effectief
 Aan het eind van de opleiding een diploma
Waar willen wij naartoe ?
 Toelating minimaal mulo diploma ingaande schooljaar 2012-2013
 Opleidingsduur maximaal 4 jaar
 Opleiding gedifferentieerd naar niveau’s (N2, N3 EN N4)
 Invoering modulair onderwijs
 ICT speelt een voorname rol gedurende de hele opleiding
 Opleiding speelt in op de capaciteit van de leerling. (Leerling staat
centraal)
 Opleiding is praktisch ingesteld. (meer stage)
 Meer skills en kunde voor de leerling
 Leerling beantwoordt beter aan de eisen van het bedrijfsleven
 Betere aansluiting tot vervolg onderwijs (HBO/Universiteit)
Structuur van de nieuwe opleiding
ingaande schooljaar 2012-2013
Jaar 1
BASISJAAR
Jaar 2
N2
Jaar 3
Jaar 4
TO
N3 N4
N3
N4
N4
N2
SE
N3
N4
N3
N4
N4
N2
AE
N3 N4
N3
N2
N4
N4
 Leerling mag kiezen welk niveau hij/zij gaat volgen
 Niveau 2 ontvangt na het 2 e leerjaar een diploma
 Niveau 3 ontvangt na het 3 e leerjaar een diploma
 Niveau 4 ontvangt na het 4 e leerjaar een diploma
ST
N3
N4
N3
N4
N4
Vak
Huidige vakken- en urentabel basisjaar
Lesuur
Vak
Lesuur
Vak
Lesuur
NE
4
WI
4
EV
2
EN
4
LO
2
ML
1
SP
2
AK
1
GS
1
ICT*
2
Totaal
33u/35u
BA
2/4
BC
2
BE
2
AE
BS
2
2
*In het kader van de herstrukturering is reeds in het schooljaar 2011/2012
het vak ICT geintroduceerd in de brugklas
Gewenste vakken- en urentabel
basisjaar
Vak
NE
Lesuur
3
Vak
WI
Lesuur
3
Vak
EV
Lesuur
1
EN
3
LO
2
ML
1
SP
2
Eco-1
2
AK
1
BS
2
GS
1
BV
3
ICT
2
Stageduur
1 maand
Praktijk
simulatie
2
Eco-2
4
Wat krijgt de leerling aan TGW in de nieuwe opzet
 Beroepsvaardigheden
• Communicatieve vaardigheden
• Sociale vaardigheden
• Onderzoeksvaardigheden
 Praktijk simulaties
 Vakkenintegratie
• Economie 1 (voorheen algemene economie)
• Economie 2 (vakkenintegratie BE, BA en BC)
 Stage in het basisjaar (1 maand)
 ICT (voorname rol gedurende de hele opleiding)
 Opzetten van simulatiebedrijven
• Studenten trainen in praktijk situaties
• Voor elke stream speciaal ingerichte praktijkruimte
 Opzetten van een talen practicum
•
Doelstelling - Betere beheersing van de talen
Studiebelasting mag niet te zwaar zijn
• Huidige situatie 33/35 lesuren per week
• Gewenste situatie 30 lesuren per week
Einde

similar documents