Protejaţi-vă ideile

Report
Protejaţi-vă ideile
Introducere în brevetele de invenţie
Obiective
• Înţelegerea conceptului de proprietate intelectuală
• Argumentele pro şi contra depunerii unei cereri de brevet
– Să înţelegem ce este un brevet de invenţie
– Să ştim cum se obţine un brevet şi cât costă
– Să înţelegem cum pot fi utilizate brevetele
– Să cunoaştem alternativele brevetării
• Folosirea informaţiilor din brevete pentru a obţine cunoştinţe
de valoare
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
2/43
Prezentare generală a proprietăţii intelectuale
Ce protejează?
Titlu de PI
Cum se obţine?
Brevete
Noi invenţii
Depunerea cererii
şi examinare
Drept de
autor
Forme de creaţie
originală
Există automat
Mărci
Identifică distinctiv
produse sau servicii
Utilizare şi/sau
înregistrare
Desene sau
modele
înregistrate
Aspectul exterior
Înregistrare*
Secrete
comerciale
Informaţii valoroase
necunoscute publicului
Eforturi rezonabile
de păstrare a
secretului
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
3/43
PI inclusă într-un telefon mobil
Mărci:
• Producător: "Nokia"
• Produs: "N95"
• Software: "Symbian", "Java"
Brevete:
• Metode de prelucrare a datelor
• Circuite semiconductoare
• Compuşi chimici
Secrete comerciale:
•…
?
Drept de autor:
• Cod software
• Manual de instrucţiuni
• Ton de apel
•…
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
© Nokia
Desene/modele (unele înregistrate):
• Forma telefonului
• Aranjarea butoanelor în formă ovală
• Forma vălurită a butoanelor
•…
4/43
Importanţa proprietăţii intelectuale
• Activ de afaceri esenţial în economia bazată pe cunoaştere
– Producătorul suedez de oţel Sandvik: 20% din valoare provine din PI!
• Creşterea finanţării pentru proiecte inovatoare
– Fără PI, multe proiecte inovatoare ar fi neprofitabile, pentru că
rezultatele proiectului ar putea fi pur şi simplu copiate de oricine
• Protecţia micilor firme inovatoare
– Dolby® Laboratories
– W. L. Gore & Associates (Gore-Tex®)
• Necesară pentru lansarea PI în domeniul public în mod controlat:
– Linux (GPL): şi perfecţionările trebuie să fie gratuite!
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
5/43
Optional
Exemple de proprietate intelectuală valoroasă
Harry Potter
Coca-Cola®
Apple® iPod®
Camera foto instant
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
Procedeul de replicare ADN
6/43
Optional
Brevetele sunt peste tot în jurul nostru
Descoperire majoră
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
7/43
Optional
Prima menţiune a unui “sistem de brevetare"
În oraşul Sybaris din Grecia antică (distrus în 510 î. H.),
conducătorii cetăţii au decretat:
“Dacă un bucătar a inventat o mâncare nouă delicioasă, niciun
alt bucătar nu va avea voie să prepare mâncarea respectivă
timp de un an.
În acest timp, numai cel care a inventat-o va putea culege
beneficiile comerciale de pe urma ei. Astfel, ceilalţi vor fi
motivaţi să facă eforturi şi să concureze astfel de invenţii."
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
8/43
Sistemul de brevetare
Senatul veneţian, 1474:
“Orice persoană din acest oraş care face o invenţie nouă şi
ingenioasă care nu a mai fost făcută până acum pe
teritoriul nostru, va înştiinţa Oficiul Magistraţilor Statului de
îndată ce invenţia sa este gata, astfel încât să poată fi
folosită, şi prin aceasta, timp de 10 ani, se va interzice
oricărei persoane din teritoriile noastre să facă o invenţie
asemănătoare aceleia.”
Astăzi:
Noutate pe plan mondial (Europa); protecţie de până la 20 de ani
Încurajează inovarea
Încurajează împărtăşirea cunoştinţelor
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
(acordarea protecţiei)
(publicarea descrierii invenţiei)
9/43
Optional
Un brevet britanic vechi acordat în 1617
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
10/43
Optional
Brevetul GB No. 1769-913: Maşina cu abur perfecţionată a lui Watt
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
11/43
Optional
Evoluţia brevetelor pentru motoare cu abur
Cumulative patent publications of steam engines
1600
Cumulative patent documents
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
Publication year
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
12/43
Optional
Nr. de invenţii pentru care se solicită protecţie
Numărul de cereri de brevet pe an la nivel mondial
Anul depunerii cererii
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
13/43
Optional
Evoluţia cererilor de brevet depuse la oficiile selectate
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
14/43
“Contractul social" implicit în sistemul de brevetare
Dezvăluirea
invenţiei
Obţinerea
exclusivităţii
… astfel încât ceilalţi să poată învăţa din ea şi
să poată dezvolta pe baza ei!
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
15/43
Drepturi conferite de brevet
• Dreptul de a interzice altora fabricarea, utilizarea, oferirea spre
vânzare, vânzarea sau importul de produse care încalcă brevetul, în
ţara în care acesta a fost acordat.
• Vânzarea acestor drepturi sau încheierea de contracte de licenţă.
• Pentru o perioadă de până la 20 de ani de la data depunerii cererii de
brevet
Brevetul nu conferă dreptul de a utiliza invenţia!
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
16/43
Cum trebuie să arate un brevet?
• Date bibliografice
– Inventator, titular, data de depozit, clasa domeniului tehnologic etc.
• Rezumat
– Aproximativ 150 de cuvinte; util pentru cercetarea documentară în vederea
altor cereri de brevet
• Descriere
– Trecere în revistă a stadiului tehnicii (tehnologia existentă cunoscută)
– Problema pe care îşi propune să o rezolve invenţia
– O explicaţie şi cel puţin un exemplu de realizare a invenţiei
• Revendicări
– Definesc întinderea protecţiei conferite de brevet
• Desene
– Ilustrează revendicările şi descrierea
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
17/43
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
18/43
Structura descrierii
• Stadiul tehnicii
– Teapot with one spout
• Dezavantajele stadiului tehnicii
– Time-consuming
• Problema de rezolvat
– Reduce filling time
• Soluţia
– Provide a second spout
• Avantajele invenţiei
– The time needed to fill multiple
cups is reduced
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
19/43
Ce se poate breveta la Oficiul European de Brevete?
Invenţii care sunt…
• noi pe plan mondial (nu au fost făcute publice niciodată)
• inventive (soluţia nu este “evidentă")
• susceptible de aplicare industrială
NU:
• Simple idei fără consecinţe practice
• Software ca atare
•
(ci algoritmi destinaţi obţinerii unor rezultate tehnice)
• Metode de afaceri
• Terapii medicale, soiuri de plante, etc.
• …
A se vedea Art. 52 şi 53 CBE la
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc.html
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
20/43
Ce să nu faceţi când intenţionaţi să depuneţi o cerere de brevet
• Nu publicaţi nimic înainte de depunerea cererii
ex. articole, conferinţe de presă, prezentări/afişe/lucrări
pentru conferinţe sau postări pe bloguri
• Nu vindeţi produse care încorporează invenţia înainte de
depunerea cererii
• Nu faceţi prezentări sau prelegeri înainte de depunerea
cererii decât în condiţiile semnării unui acord de
nedezvăluire (NDA)
• Recurgeţi cât mai curând la sfatul unui profesionist în
domeniu!
• Depuneţi cererea înaintea altora!
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
21/43
Unde depuneţi cererea de brevet
• Oficiile naţionale de brevete
– Brevet naţional valabil numai în ţara în care a fost acordat
– Şi nerezidenţii pot depune cerere de brevet
– “Prioritate" de un an pentru cereri ulterioare
• Oficiul European de Brevete
– Brevetul european este echivalent cu brevetele naţionale din ţările în care
se acordă (solicitantul alege ţările)
• Prin PCT (Patent Cooperation Treaty)
– O singură cerere pentru până la 141 de ţări
– După faza iniţială de cerere, cererea internaţională (PCT) este supusă
procedurilor naţionale de examinare
– Deciziile cu implicaţii financiare pot fi amânate până la 30-31 de luni de la
data depunerii (ex. alegerea ţărilor în care solicitaţi brevet)
• Nu există brevet internaţional!
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
22/43
Optional
Procedura de brevetare la OEB
Cerere
Raport de Publicarea
documentare cererii
Publicarea
acordării
Expirarea
perioadei de
opoziţie
18 luni
Retragere?
Circa 4-5 ani
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
9 luni
23/43
Optional
Procedura PCT
Posibilă cerere de brevet anterioară (prioritate)
Cerere de brevet PCT
Publicare
18 luni de la data de prioritate
Solicitantul decide: examinare preliminară?
22 de luni de la data de prioritate
Nu
Da
Intră direct în faza
naţională/regională
Examinare preliminară
Faza naţională:
30-31 de luni de la primul depozit
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
24/43
Costul unei cereri de brevet naţionale: Germania
Acordare brevet!
Invenţia
Consilier
de brevete
EUR 1 000
to EUR 4 000
Cererea
de brevet Examinare
EUR 60
EUR 350
Anuităţi
Anul 3
4
5
EUR 70 EUR 70 EUR 90
Total: EUR 1 700 - EUR 5 100
(în funcţie de complexitatea brevetului şi de pregătirile făcute de solicitant!)
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
25/43
Costul unui brevet european până la acordare
Protecţie în (ex.):
EUR 3 000 traduceri*
Germania
Marea Britanie
Franţa
Italia
Spania
Elveţia
EUR 10 000 taxe consilier de brevete*
EUR 5 000 taxe Oficiu de brevete*
Brevet
german
Brevet
european
* Costuri estimate. Costurile reale depind foarte mult de specificul fiecărui caz în parte.
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
26/43
Avantaje şi dezavantaje ale brevetării
Avantaje
• Exclusivitatea face posibile
investiţiile şi un randament
al investiţiei crescut
• Un drept solid, care poate fi
apărat în justiţie
• Face ca invenţia să fie
comercializabilă (licenţe)
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
Dezavantaje
• Dezvăluie invenţia
competitorilor
(după 18 luni)
• Poate fi costisitor
• Brevetul poate fi apărat
numai după acordare
(procedura poate dura 4-5
ani)
27/43
Soluţii alternative la brevetare
Divulgarea informaţiei (publicare)
• Ieftină
• Împiedică alte persoane să
breveteze aceeaşi invenţie
• Nu oferă exclusivitate
• Dezvăluie invenţia competitorilor
Secretul (protecţia secretului comercial)
• Ieftin (deşi păstrarea secretului
implică nişte costuri)
• Nu dezvăluie invenţia
• Nu oferă protecţie împotriva
proiectării inverse şi copierii. Greu
de apărat în justiţie
• Informaţiile secrete prezintă
adesea “scurgeri”
Lipsa oricărei acţiuni
• Nu necesită nici un efort
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
• Nu oferă exclusivitate
• Adesea competitorii află detalii
despre invenţie
28/43
Cum sunt utilizate brevetele
• Protecţia produselor şi a procedeelor
– Creşterea cifrei de afaceri şi a profitului
– Atragerea investitorilor
• Licenţierea
• Licenţele reciproce
• Blocarea competitorilor
• Construirea unei reputaţii
• …
• Nu sunt utilizate
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
29/43
Optional
Venituri din licenţe ale universităţilor din SUA
Source: AUTM US licensing survey 2004
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
30/43
Optional
Procent din brevete, %
Valoarea brevetelor europene
Valoarea brevetelor
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
31/43
Optional
Distribuţia categoriilor de valori de brevet ca procente din
valoarea totală a portofoliului
3% din totalul
brevetelor!
10% din totalul
brevetelor!
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
32/43
Optional
Administrarea brevetelor
• Strategia de brevete
– Ofensivă/defensivă
– Internaţionalizare
– Mod de exploatare: licenţiere sau utilizare
• Informarea din brevete
– Pentru a ţine pasul cu tehnologia
– Pentru a evita încălcarea altor brevete
– Pentru a înţelege peisajul concurenţial
• Comunicare
– Adunaţi probe convingătoare asupra valorii brevetelor dvs.
– Informaţi investitorii şi băncile, clienţii şi viitorii angajaţi
• Menţinere în vigoare
– Plătiţi taxele anuale, respectaţi termenele
– Axaţi-vă pe brevetele importante şi scăpaţi de cele fără valoare
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
33/43
25% din totalul eforturilor de C&D ...
… se irosesc în fiecare an pe invenţii care au fost inventate deja.
Nu începeţi activitatea de C&D înainte de a face o cercetare
documentară!
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
34/43
Optional
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
35/43
Informaţii care nu pot fi regăsite decât în brevete
Publicate în altă
parte
Publicate în
brevete
80% disponibile numai în brevete!
Unde îşi publică rezultatele C&D competitorii dvs.?
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
36/43
Soluţii găsite în documente de brevet
90%
Utilizabile gratuit
10%
Protejate
Puteţi găsi o mulţime de soluţii gratuit!
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
37/43
Cercetarea în literatura de brevete poate fi simplă ...
Informaţii gratuite din brevete din lumea întreagă pot fi găsite la adresa
http://ep.espacenet.com
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
38/43
… dar sunt totuşi necesare câteva cunoştinţe de bază!
Feriţi-vă de căutări cu cuvinte cheie “naive”, cum ar fi ...
Arc
“Mijloace de stocare a energiei"
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
39/43
Acest gen de "jargon" este folosit adesea pentru a lărgi sfera protecţiei...
Tranzistor
“Dispozitiv semiconductor de comutare cu
electrod de control"
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
40/43
Uneori, solicitantul nu doreşte ca brevetul să fie regăsit …
Minge de jucărie
“Obiect sferic cu
filamente elastice"
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
41/43
Uneori, solicitantul nu doreşte ca brevetul să fie regăsit …
Rulment cu bile
“O multitudine de bile"
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
42/43
Aflaţi cum să faceţi o cercetare în literatura de brevete!
www.epo.org/wbt/pi-tour
www.epo.org/patents/learning/e-learning.html
Modul 1
Protejaţi-vă ideile
43/43

similar documents