kompetencia alapú moduláris képzés_dacum

Report
KOMPETENCIA ALAPÚ
MODULÁRIS KÉPZÉS
2004.szept.30.
GjDzsozi
1
2004.szept.30.
GjDzsozi
2
Mi a kompetencia?
A szakképzett dolgozótól elvárt
• ismeretek,
• képességek és
• attitűdök összessége,
mely által képes lesz a szakmai feladatok
eredményes elvégzésére.
(attitűd: viselkedés, hozzáállás, magatartás).
2004.szept.30.
GjDzsozi
3
Mi a modul?
• Önálló tananyagegység, amely formailag egységes és
tartalmilag meghatározott.
• A modulokból rugalmasan állíthatók össze a különböző
képzési programok.
• A modulok egy vagy több kompetenciát tartalmaznak.
• A modul magában foglalja a belépő szintet és az elérendő
végcélt.
• A modul tartalmazza az oktatási, tanulási stratégiákat,
módszereket, eszközöket, az értékelés módját és
szempontjait.
• Minden modul egy előre meghatározott szintre juttatja a
tanulót.
2004.szept.30.
GjDzsozi
4
Miből áll a kompetencia alapú képzés?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A SCID tananyagfejlesztés alapja a kompetencia alapú képzési módszer (CBE). Szokták
teljesítmény alapú képzésnek is nevezni (PBE).
Pontosan meghatározottak és egyértelműen megfogalmazottak a célok, a kompetenciák.
A képzés kimenetszabályozott.
Ismertek az elvárások, amellyel a tanulói teljesítményt értékelik.
Individualizált módon ad lehetőséget minden tanulónak mindegyik kompetencia
elsajátítására.
Épít a tanulók aktivitására, motiváltságára és az önálló ismeretszerzésre.
A tanár tanulásmenedzserré és forrásszeméllyé válik.
A teljesítmény mérése figyelembe veszi a tanuló ismereteit és attitűdjét.
A képzés nagy súlyt helyez a szakmai gyakorlatokra, valóságos munkakörnyezetben.
A képzési program gondosan előre tervezett és szisztematikus.
A képzés során a tanulók saját ütemük szerint haladhatnak a képzési anyag
elsajátításában.
A képzés alatt mindvégig érvényesül a gyakori visszajelzés (feedback).
Az elméleti ismeretekből annyit szükséges elsajátítani, amennyi a kompetenciák
elsajátításához szükséges.
Az oktatás moduláris.
A kompetenciá(k)ból sikeres teljesítményszint-mérő vizsgát tesznek.
2004.szept.30.
GjDzsozi
5
Mia DACUM?
(Developing A CurriculUM)
• A DACUM módszer lényege, hogy a szakmát
gyakorló szakemberek műhelymunka során
összeállítanak egy szakmai feladatokból, illetve
tevékenységekből álló DACUM- táblázatot.
• Ez a tevékenységtáblázat képezi a további
tantervfejlesztés alapját, és egyben biztosítja a
képzés során a szükséges szakmai képességek
elsajátítását, a gyakorlatorientált képzést.
• A táblázat alapján összeállítható az oktatáshoz
szükséges eszközlista is.
2004.szept.30.
GjDzsozi
6
Mi a SCID?
(Systematic Curriculum and Instructional Development)
• A CID egy hatékony szisztematikus tananyag- és
oktatásfejlesztés.
• Öt fő fázisból és huszonhárom komponensből álló,
tananyag-fejlesztési módszer.
• A fejlesztés legfontosabb feladatai: a szakmai
feladatok kiválasztása, a kompetenciaprofil
elkészítése, a képzési terv kidolgozása, a modulok
meghatározása, a képzési módszerek meghatározása,
valamint a tanulási útmutatók elkészítése.
• Fontos a DACUM tábla alapján készített
kompetenciaprofil. A későbbiekben ennek alapján
állapíthatók meg a modulok.
2004.szept.30.
GjDzsozi
7
A SCID
fázisai
2004.szept.30.
GjDzsozi
8
Az
elkészült
DACUMtábla
részlete
2004.szept.30.
GjDzsozi
9
Listák
2004.szept.30.
GjDzsozi
10
2004.szept.30.
GjDzsozi
11
Szabványos feladatelemzés
2004.szept.30.
GjDzsozi
12
Kompetenciaprofil
2004.szept.30.
GjDzsozi
13
Modultérkép
2004.szept.30.
GjDzsozi
14

similar documents