SAMGÖNGUÞJÓNUSTA STRÆTÓ BS.

Report
STRÆTÓ
HVERT VILTU KOMAST?
SAMGÖNGUÞJÓNUSTA STRÆTÓ BS.
Fundur um almenningssamgöngur
Innanríkisráðuneytið
14. febrúar 2011
Reynir Jónsson
framkvæmdastjóri
• Strætó býr yfir þekkingu og reynslu hvað varðar hönnun,
skipulagningu og framkvæmd almenningssamgangna
• Strætó á og rekur flest þau tækni- og upplýsingakerfi sem
nauðsynleg eru við framkvæmd slíkrar þjónustu
• Strætó er í alþjóðlegu samstarfi og samvinnu við fagaðila á þessu
sviði hvað varðar framþróun þjónustunnar sem og þróun og
innleiðingu nýrra þjónusturúrræða
• Strætó býr yfir starfs- og rekstrareiningum sem eru
reiðubúin að takast á við þá fjölmörgu þætti er snúa að slíkri
þjónustu
STRÆTÓ – HVERT VILTU KOMAST?
Kjarnafærni
A - Undirbúnings- og greiningarvinna
• Greining á núverandi þjónustu
• Kortlagning á ferðaþörf
• Drög að efldri þjónustu
• Sviðsmyndagerð
STRÆTÓ – HVERT VILTU KOMAST?
Hvað getur Strætó boðið?
B – Hönnun
• Leiðakerfi hannað og skipulagt (á pappír)
• Hönnun og útfærsla tímataflna
• Skilgreining krafna til vagnakosts (útfærsla)
• Samræming við aðrar leiðir (mætingar/skiptingar)
• Hönnun og staðsetning biðstöðva / skiptistöðva
• Kröfur til akstursaðila
Það sem þarf til að taka bindandi ákvörðun!
• Stöðug framþróun og umbætur
• (Tenging landshluta og landssvæða)
STRÆTÓ – HVERT VILTU KOMAST?
Hvað getur Strætó boðið?
C – Útboð
• Gerð útboðsgagna
• Framkvæmd útboðs
• Mat tilboða
• Samningagerð
• Eftirmálar og lagaleg vernd
Samningssambandið er á milli viðkomandi landshlutasamtaka
og akstursaðila
STRÆTÓ – HVERT VILTU KOMAST?
Hvað getur Strætó boðið?
D – Rekstur aksturssamninga
• Fjárhagslegt eftirlit og uppgjör (skv. magntölum)
• Farþegatalningar
• Meðferð fjármuna
• Eftirlit með þjónustu akstursaðila / sektir
• Gæðamál
• Forúttektir
• Reglubundnar úttektir
STRÆTÓ – HVERT VILTU KOMAST?
Hvað getur Strætó boðið?
E – Markaðssetning, upplýsingamiðlun (PR) og sala
• Markaðsetning grunnþjónustu
•
•
•
•
Markhópagreining
Gerð auglýsinga- og kynningarefnis
Uppfræðsla viðskiptavina (PR)
Dreifing í gegnum markaðsmiðla
• Þróun og framkvæmd styðjandi þjónustu
• Þjónusta sem auðveldar (og einfaldar) notkun
•
Upplýsingar, kaup og greiðsla fargjalda,
• Þróun og framkvæmd auðgandi þjónustu
• Þjónusta sem eykur ánægju og jákvæða upplifum farþega
STRÆTÓ – HVERT VILTU KOMAST?
Hvað getur Strætó boðið?
F – Farþegaþjónusta
• Almenn símsvörun og leiðaupplýsingar
• Eftirlit með þjónustu akstursaðila til að fyrirbyggja fyrirséða
þjónustubresti sem og skilgreind viðbrögð vegna ófyrirséðra
atburða
• Móttaka ábendinga og kvartana frá farþegum
• Tapað / fundið og meðferð frávika
• Aðstoð við farmiðakaup og þjónusta við sölumiðla / sölustaði
• Upplýsingamiðlun til farþega (vefur, farsímar, biðstöðvar, ...)
• (Pöntunarþjónusta í tengslum við TT, TB og Flex þjónustur)
STRÆTÓ – HVERT VILTU KOMAST?
Hvað getur Strætó boðið?
G – Upplýsingaveitur
• Kaup, rekstur og framþróun upplýsingaveita
• Rekstur upplýsingaveita
•
•
•
•
•
www.strætó.is / m.strætó.is / leiðavísir.is
Leiðabækur
Tímatöflur
Rauntímaupplýsingar
(Infotainment)
STRÆTÓ – HVERT VILTU KOMAST?
Hvað getur Strætó boðið?
H – Tækniþjónusta
• Grunnkerfisbúnaður
•
•
•
•
•
•
•
•
Skipulags- og þróunarkerfikerfi (Trapeze)
Leiðavísir (vefur, farsímar, ...)
Greiðslukerfi (Kaup og greiðsla fargjalda með greiðslukortum
(farsíma, snjallkort, ....))
Ferilvöktunarkerfi (Neyðarlínan)
Ábendingakerfi (OneComplaint)
(Rauntímaupplýsingakerfi (á vef, farsíma, upplýsingaskjái))
(Flex-þjónustukerfi)
(Tekjuskiptingarkerfi)
• Upplýsingatækni búnaður um borð
•
•
•
•
•
•
TETRA / 3G fjarskipti / GPS staðsetningarbúnaður (ferilvöktun / RTI)
Útgáfa farmiða / skiptimiða
Greiðslukerfi (Debet / Kredit (Rafrænt greiðslukerfi))
Leiðsögukerfi (Herdís)
Rafrænn talningabúnaður
(Farþegaupplýsingar og afþreying (Info-tainment))
STRÆTÓ – HVERT VILTU KOMAST?
Hvað getur Strætó boðið?

similar documents