Vật liệu Cơ khí

Report
4/13/2015
Free template from www.brainybetty.com
3
1. Độ bền:
 Độ bền biểu thị khả năng chống lại
biến dạng dẻo hay phá hủy của vật
liệu dưới tác dụng của ngoại lực.
 Giới hạn bền được chia làm 2 lọai:
 Giới hạn bền kéo σbk (N/mm2),
đặc trưng cho độ bền kéo của vật
liệu.
 Giới hạn bền nén σbn đặc trưng
cho độ bền nén của vật liệu.
4/13/2015
Free template from www.brainybetty.com
4
2. Độ dẻo:
- Độ dẻo biểu thị khả năng biến dạng
dẻo của vật liệu dưới tác dụng của
ngoại lực.
- Độ dãn dài tương đối δ (%) đặc trưng
cho độ dẻo của vật liệu.
4/13/2015
Free template from www.brainybetty.com
5
3. Độ cứng:
 Độ cứng là khả năng chống lại biến
dạng dẻo của lớp bề mặt vật liệu dưới
tác dụng của ngoại lực thông qua các
đầu thử có độ cứng cao.
4/13/2015
Free template from www.brainybetty.com
6
Thường sử dụng các đơn vị đo độ cứng
sau:
 Độ cứng Brinen (ký hiệu HB)
dùng để đo độ cứng của các vật liệu có
độ cứng thấp.
 Độ cứng Rocven (ký hiệu HRC)
dùng để đo độ cứng trung bình hoặc
cao.
 Độ cứng Vicker (ký hiệu HV) dùng
khi đo độ cứng của các vật liệu có độ
cứng cao.
4/13/2015
Free template from www.brainybetty.com
7
4/13/2015
Free template from www.brainybetty.com
8
Tên vật
liệu
Thành phần
Vật liệu Hợp chất hóa
vô cơ học của các
nguyên tố kim
loại với các
nguyên tố không
phải kim loại kết
hợp với nhau.
VD: Gốm
Coranhđông.
4/13/2015
Tính chất
Ứng dụng
Độ cứng, độ bền
nhiệt rất cao (làm
việc được ở nhiệt
độ
2000oC÷3000oC)
Dùng chế tạo
đá mài, các
mảnh dao cắt,
các chi tiết
máy trong thiết
bị sản xuất sợi
dùng trong CN
dệt.
Free template from www.brainybetty.com
9
Đá mài
Mảnh dao cắt
4/13/2015
Free template from www.brainybetty.com
10
Các chi tiết máy
4/13/2015
Các loại ống bôbin –
dao cắt
Free template from www.brainybetty.com
11
Phụ tùng , thiết bị trong ngành sợi
4/13/2015
Free template from www.brainybetty.com
12
Nhựa Hợp chất
nhiệt HC tổng
dẻo hợp.
VD:
Poliamit
(PA)
Ở nhiệt độ nhất
định chuyển sang
trạng thái chảy
dẻo, không dẫn
điện. Gia công
nhiệt được nhiều
lần. Có độ bền và
khả năng chống
Vật liệu
mài mòn cao
hữu cơ
(Polime) Nhựa Hợp chất
Sau khi gia công
nhiệt HC tổng
nhiệt lần đầu
cứng hợp.
không chảy hoặc
VD: Epoxi, mềm ở nhiệt độ
cao, không tan
Polieste
trong dung môi,
không no
không dẫn điện,
cứng, bền.
4/13/2015
Free template from www.brainybetty.com
Dùng chế tạo
bánh răng cho
các thiết bị kéo
sợi.
Dùng để chế tạo
các tấm lắp cầu
dao điện, kết hợp
với sợi thủy tinh
để chế tạo vật
liệu compozit.
13
Bánh răng máy dệt
4/13/2015
Bánh răng máy kéo sợi
Free template from www.brainybetty.com
14
Tấm lắp
cầu dao
điện
4/13/2015
Free template from www.brainybetty.com
15
Compoz Các lọai cacbit,
it nền là ví dụ cacbit
kim lọai vonfram (WC),
cacbit tantan
(TaC), được
liên kết với
nhau nhờ
coban.
Vật liệu
compo- Compoz Nền là epoxi,
it nền là cốt là cát vàng,
zit
vật liệu sỏi.
hữu cơ Nền là epoxi,
cốt là nhôm
ôxit Al2O3 dạng
hình cầu có cho
thêm sợi
cacbon.
4/13/2015
Có độ cứng, độ
bền, độ bền
nhiệt cao (làm
việc được ở
nhiệt độ 800oC
÷ 1000oC)
Dùng chế tạo
dụng cụ cắt
trong gia công
cắt gọt.
Độ cứng, độ
bền cao.
Độ bền rất cao
(tương đương
thép ), nhẹ.
Dùng chế tạo
thân máy công
cụ.
Dùng chế tạo
cánh tay
người máy,
nắp máy.
Free template from www.brainybetty.com
16
Dụng cụ
cắt
4/13/2015
Free template from www.brainybetty.com
17
Máy phay
Máy cắt
góc
4/13/2015
Máy hàn
Máy công cụ
Free template from www.brainybetty.com
18
Nắp máy
Cánh
tay
người
máy
4/13/2015
Người
máy
Free template from www.brainybetty.com
19

similar documents