cao - uitvaartbranche

Report
cao - uitvaartbranche
Een samenvoeging van twee cao’s
• Programma:
•
•
•
•
•
19.30 uur - Opening
Presentatie
Stellen van vragen
besluitvorming
20.45 uur - Sluiting
• De salarisschalen en de feitelijk betaalde
salarissen worden gedurende de looptijd van
de CAO met 2,3% structureel verhoogd, en
wel als volgt:
– 1% per 1 oktober 2014
– 1% per 1 januari 2015
– 0,3% per 1 oktober 2015
• Feitelijk over de looptijd: 1,55 % structureel
• De vroegere cao uitvaartzorg is leidend;
• Het huidige personeel crematoria houdt haar
rechten, dus ook haar toekomstige;
• Nieuw personeel crematoria valt volledig
onder de nieuwe cao;
• Er is sprake van een binnen- en buitendienst;
• Doorvoering van het FNM-systeem.
• Functieniveaumatrix (FNM);
– Systeem van weging van functies, welke een
behoorlijke mate van flexibiliteit kent;
– Gedurende de looptijd van de cao komt hierover
nadere informatie.
• cao-fonds:
– Krijgt zeer waarschijnlijk de rol van O&O-fonds
• Positie Nardus – BGNU/WVNC binnen dit
fonds:
– Nog geen oplossing rondom certificering:
•
Nardus gedragscode versus Keurmerk
uitvaartverzorging
Vragen en opmerkingen
Dank voor u aandacht
Wel thuis en tot de volgende keer

similar documents