فصل سوم- آموزش الكترونيكي - وب سایت دانشگاهی امیر موذنی

Report
‫كاربردهاي ‪ICT‬‬
‫آموزش الکترونیکی‬
‫‪1‬‬
‫آموزش‬
‫ً‬
‫‪ ‬آموزش تجربه ای مبتنی بر یادگیری است که به منظور ایجاد تغییرات نسبتا ماندگار در انسان‬
‫صورت می پذیرد‬
‫‪ ‬دالیل نیاز به آموزش‪:‬‬
‫‪ ‬بالقوه بودن انسان‬
‫‪ ‬رسیدن به کمال در سایه آموزش ممکن است‬
‫‪ ‬حقیقت طلبی انسان‬
‫‪ ‬انسان میخواهد بداند‪ ،‬کشف کند و دانش خود را گسترش دهد‬
‫‪ ‬اجتماعی بودن انسان‬
‫‪ ‬بسیاری از نیازها در جامعه برطرف میشود‬
‫‪ ‬اجزای سیستم آموزش ی‬
‫‪ ‬معلم‬
‫‪ ‬متعلم‬
‫‪ ‬محتوی‬
‫‪2‬‬
‫انواع تعامالت و فرآیند های آموزش ی‬
‫‪ ‬تعامالت در آموزش‬
‫‪ ‬تعامل بین فراگیر و محتوی‬
‫‪ ‬تعامل بین فراگیر و معلم‬
‫‪ ‬تعامل بین دانشجویان‬
‫‪ ‬انواع فرآیند آموزش ی‬
‫‪ ‬آموزش حضوری یا سنتی‬
‫‪ ‬آموزش نیمه حضوری‬
‫‪ ‬آموزش از راه دور (‪)Distance Learning‬‬
‫‪ ‬خودآموزی اصل است‬
‫‪3‬‬
‫ویژگیهای آموزش از راه دور‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫جدایی یادگیرنده و یاد دهنده از هم‬
‫استفاده از فناوری در آموزش با استفاده از وسایل جدید و رسانه های آموزش ی مختلف‬
‫یادگیری متفاوت با شکل سنتی در کالس‬
‫فردی و خصوص ی شدن یادگیری‬
‫فرآیند آموزش ی از نظر نوع فعالیت به سه دسته زیر تقسیم می شود‬
‫‪ ‬معلم پایه یا استاد محور‬
‫‪ ‬متعلم پایه یا دانشجو محور‬
‫‪ ‬ترکیبی‬
‫‪4‬‬
‫آموزش الکترونیکی چیست؟‬
‫‪ ‬آموزش الکترونیکی به مجموعه وسیعی از شیوههای آموزش مبتنی بر فناوری‬
‫اطالعات اعم از رایانه‪ ،‬دیسک فشرده‪ ،‬شبکه‪ ،‬اینترنت و اینترانت ‪ ،‬نرمافزارهای‬
‫کاربردی و دانشگاه مجازی گفته میشود که امکان آموزش و یادگیری را برای هر‬
‫فرد در هر زمینه‪ ،‬در هر زمان و مکان به صورت مداوم فراهم میسازد‪.‬‬
‫‪ ‬آموزش الكترونيكي‪ ،‬آموزش مبتني بر فناوري اطالعات است كه گستره وسيعي از‬
‫كاربردها‪ ،‬از جمله آموزش مبتني بر وب‪ ،‬آموزش مبتني بر كامپيوتر و كالسهاي مجازي را‬
‫در بر ميگیرد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫تاریخچه آموزش الكترونیكی در جهان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫آموزش غیرحضوری‪ ،‬با آموزش مكاتبه ای در دهه اول سال ‪ 1700‬میالدی آغاز شده است‪.‬‬
‫آموزش مكاتبه ای كه با نامه نگاری توسط مدرسه یا مؤسسه های واجد شریط اداره می شد‬
‫و بین دانشجویان و استادان از طریق نامه نگاری ارتباط برقرار می گردید‪ ،‬مورد توجه‬
‫دانشجویان و دانش آموزان بود‪.‬‬
‫اولین دوره آموزش ی از راه دور دانشگاهی كه در سال ‪ 1892‬تأسیس شد‪ ،‬متكی بر پست اداره‬
‫می شد‬
‫روشهای بهره گیری از آموزش غیرحضوری مبتنی بر فناوری به اوایل دهه ‪ 1900‬میالدی باز می‬
‫گردد‪.‬‬
‫مجوز اولین رادیوی آموزش ی دانشگاهی در سال ‪ 1921‬صادر شد‪ ،‬كه اولین پایه شكل گیری‬
‫آموزش الكترونیكی محسوب می گردد‪.‬‬
‫در سال ‪ 1960‬با تكامل و پیشرفت رسانه ها‪ ،‬تكنولوژی آموزش از راه دور نیز دچار تغییر شد و‬
‫بجای تكیه بر سیستم پستی ‪ ،‬دانشگاه ها با استفاده تركیبی از ابزار چند رسانه ای مالتی مدیا‪،‬‬
‫جهت پشتیبانی آموزش ی از دانشجویان اقدام می نمودند‬
‫‪6‬‬
‫موج های آموزش الکترونیکی در جهان‬
‫‪ ‬موج اول آموزش الکترونیکی )‪(1999-1994‬‬
‫‪ ‬با ظهور پست الکترونیکی‪ ،‬مرورگرهای وب‪ ،‬اچتیامال ‪,‬مدیا پالیر و ‪ ،...‬چهره آموزش مبتنی‬
‫بر چندرسانهایها تغییرات زیادی پیدا کرد ‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ ‬اساسا این نوع آموزش با کمک ابزارهایی چون پست الکترونیکی و اینترنت‪ ،‬و به صورت‬
‫آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش مبتنی بر وب‪ ،‬با کیفیت پایین و به صورت متناوب انجام‬
‫گرفت‪.‬‬
‫‪ ‬موج دوم آموزش الکترونیکی )‪(2005- 2000‬‬
‫‪ ‬فناوریهایی چون جاوا‪ ،‬کاربردهای وسیع انواع شبکهها‪ ،‬خطوط مخابراتی با پهنای باند‬
‫وسیع‪،‬اسکریپت ها‪ ،‬نرم افزار های تحت وب ‪ ،‬طراحی سایت های پیشرفته و ‪ ،...‬انقالبی در‬
‫صنعت آموزش به وجود آورد و آموزش تحت وب را به آموزش واقعی بسیار نزدیک ساخت‬
‫‪ ‬ارائه محتوای دوره در محیطهای آموزش ی چند ُبعدی و ارائه خدمات پیشرفته و باکیفیت به‬
‫فراگیران و همچنین تعریف و ارائه استانداردهای آموزش الکترونیکی از ویژگیهای این دوران‬
‫به شمار میآیند ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫تقسیم بندی سیستم های آموزش ی به لحاظ کاربردی‬
‫‪ ‬آموزش مبتني بر وب)‪:(WBT‬‬
‫‪ ‬دراين روش منابع آموزش ي از طريق اينترنت و در محيط وب‪ ،‬در اختيار فراگیر قرار ميگیرد‪.‬‬
‫‪ ‬در اين روش از سرويسهاي پست الكترونيكي‪ ،‬تابلوهاي اعالنات‪ ،‬و چت براي برقراري ارتباط‬
‫فراگیر با منابع آموزش ي استفاده ميشود‪.‬‬
‫‪ ‬سیستم های الکترونیکی پشتیبانی از عملکرد)‪:(EPSS‬‬
‫‪ ‬هنگام کار با سیستم های مختلف برای کاربران مشکالتی پیش می آید ‪ .‬به منظور رفع این‬
‫مشکالت می توان از سیستم های پشتیبانی از عملکرد که به نوعی کاربر را آموزش می دهند‬
‫استفاده کرد‪.‬این قبیل سیستم ها دسترس ی به اطالعات جامع در لحظه نیاز را برای کاربران‬
‫فراهم می کنند‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫تقسیم بندی سیستم های آموزش ی به لحاظ کاربردی(ادامه)‬
‫‪ ‬کالس مجازی نا همزمان )‪:(AVC‬‬
‫‪ ‬کالس ی در اینترنت است که معلم و فراگیر را به طور نا همزمان و با استفاده از‬
‫فناوری های مختلف شبکه و اینترنت دور هم جمع می کند ‪.‬‬
‫‪ ‬به این صورت که آنها همگی از فضای آموزش ی به اشتراک استفاده کرده ولی هر‬
‫یک در زمان مورد نظر خود به این فضا ی آموزش ی مراجعه می کنند و از آنچه تا‬
‫این لحظه در کالس رخ داده است اطالع حاصل می نمایند ‪.‬‬
‫‪ ‬کالس مجازی همزمان )‪:(SVC‬‬
‫‪ ‬یک محیط آموزش ی زنده است که در آن معلم و دانشجویان به صورت همزمان اما‬
‫در مکان های فیزیکی متفاوت با بهره گیری از شبکه های کامپیوتری به آموزش‬
‫مشغول می شوند این بدان معناست که کالس در زمان واقعی برگزار می گردد‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫تفاوتهای دو مدل همزمان و غیرهمزمان‬
‫ا‬
Offline
Web Casting ‫ر‬
‫ب‬
‫ا‬
‫ر‬
‫اه‬
‫ر‬
‫ر‬
‫ا‬
‫د‬
‫ب‬
‫ا‬
‫ا ها با‬
‫ ها‬Test
Offline
‫در‬
FAQs
Quiz
E-Mail
‫ا‬
‫در‬
‫ر‬
‫ر‬
‫ا ها‬
10
‫ر‬
‫ب‬
‫ه‬
‫اب‬
‫د‬
‫ره‬
‫ر‬
‫ب‬
‫اد‬
‫ك ر‬
‫ب ار ر‬
‫ر‬
‫ا ب‬
‫ب ار ر‬
Chat
‫د‬
‫ا‬
Hyper Text & Hyper Media
‫كا‬
‫ا‬
online
‫رب‬
Forums
‫ا‬
‫ر‬
‫ره‬
CD-Rom Web Delivers
Polling
Web Cam
‫در‬
‫د‬
‫ه‬
‫ر‬
‫ر‬
‫انواع آموزش الكترونیكی‬
‫‪Computer Base Training ● ‬‬
‫‪ ‬در این نوع آموزش كه بیشتر از طریق حافظههای جانبی نظیر ‪CD‬ها عرضه میگردد‪،‬‬
‫محتوا دروس را میتوان با تكنیكها و تكنولوژیهای موجود در نرمافزارهای تولید محتوا‪،‬‬
‫تهیه و ارائه داد‪.‬‬
‫‪Internet Base Training ● ‬‬
‫‪ ‬نوع دیگر در آموزش الكترونیكی این است كه بتوانیم مطالب و یا محتوا دروس را از طریق‬
‫تكنولوژیهای موجود در شبكه به صورت ‪ Web‬ارائه دهیم‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫انواع آموزش الكترونیكی(ادامه)‬
‫‪ ‬در کشور ما به دلیل ضعف زیر ساختهای مخابراتی می توان روشهای‬
‫‪ Computer Base Training‬و ‪ Internet Base Training‬را با هم ترکیب‬
‫نمود و یک مدل قابل قبول را ارائه نمود‪.‬‬
‫‪ ‬بطوریکه آموزش و تمرین یادگیرنده که حدود ‪ 85‬درصد موارد تحصیل را در بر‬
‫دارد‪ ،‬به صورت ‪ CBT‬و رفع اشکال و ارزشیابی که حدود ‪ 15‬درصد موارد‬
‫تحصیل را در بر دارد‪ ،‬به صورت ‪ IBT‬انجام گردد‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫فناوریهای آموزش الکترونیکی‬
‫‪ ‬متن‬
‫‪ ‬مستندات‬
‫‪Excel, PowerPoint, PDF ‬‬
‫‪ ‬صوت و تصویر‬
‫‪ ‬با استفاده از خطوط پرسرعت‬
‫‪ ‬پست الکترونیکی‬
‫‪ ‬اعالم نمره ها‪ ,‬اعتراضات‪ ,‬اطالعیه ها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫پیام رسانی فوری و گپ‬
‫گروههای خبری‬
‫تابلو اعالنات‬
‫تخته های سفید‬
‫‪ ‬برنامه ‪Microsoft Net meeting,‬مکانی برای نوشتن و گذاشتن متن و تصویر دلخواه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫برنامه های کاربردی اشتراکی‬
‫کنفرانس های صوتی یا ویدئویی‬
‫شبیه سازی‬
‫پایگاه داده‬
‫‪ ‬پروفایل کاربران‪ ,‬سؤاالت امتحانی‪ ,‬ثبت و ارزیابی نتایج امتحانات‬
‫‪ ‬نرم افزارهای کنترل از راه دور‬
‫‪ ‬معلم مجازی‬
‫‪13‬‬
‫مزایای و معایب آموزش الکترونیکی‬
‫‪ ‬مزایا‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫حذف محدودیت زمان و مکان‪ ,‬انعطاف در زمان و مکان‬
‫عدم محدودیت سن‬
‫کاهش هزینه تحصیلی‬
‫دسترس ی ساده به منابع آموزش ی‬
‫امکان یادگیری مشارکتی بدون هیچ حد و مرز‬
‫انعطاف در برنامه آموزش ی‬
‫‪ ‬معایب‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نبود زير ساخت مناسب در بعض ي كشورها‬
‫شکاف پهنای باند ()‪the Bandwidth divide‬‬
‫ّ‬
‫هزينه اوليه نسبتا باال‬
‫تداوم ارتباط و هزينههاي پشتيباني‬
‫نياز به سواد رايانهاي‬
‫آموزش به زبان غیر بومي‬
‫‪14‬‬
‫سیستمهای مدیریت آموزش الکترونیکی‬
‫‪ ‬سیستم مدیریت آموزش )‪LMS (Learning Management System‬‬
‫‪LMS ‬نرم افزاری است که بر آموزش دانشجویان نظارت دارد‪.‬‬
‫‪ ‬ثبت نام‪ ,‬انتخاب واحد‪ ,‬کوییزها‪ ,‬امتحانات پایانی‪... ,‬‬
‫‪ ‬سیستم مدیریت محتوای آموزش ی ‪LCMS (Learning Content Management‬‬
‫)‪System‬‬
‫‪ ‬هدف نرم افزار ‪ :‬مدیریت محتوای آموزش ی است که میتواند بصورت سفارش ی برای هر‬
‫دانشجو باشد‪.‬‬
‫‪ ‬محتوای آموزش ی همان مطالبی است که در قالب دروس باید به دانشجویان انتقال یابد‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی)‪(LMS‬‬
‫‪ ‬سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی)‪:(LMS‬‬
‫‪ ‬این سیستم با هدف مدیریت فرآیند یادگیری و آموزش ایجاد می گردد ‪.‬‬
‫‪ ‬در واقع قلب سیستم های آموزش و فراگیری الکترونیکی را چنین سیستمی تشکیل می‬
‫دهد‬
‫‪ ‬مهمترین ویژگی های یک سیستم مدیریت فراگیری الکترونیکی‪:‬‬
‫‪ ‬مدیریت کالس و نیز مدیریت فراگیرنده‬
‫‪ ‬گزارش گیری ( گزارش کارایی و پیشرفت)‬
‫‪ ‬قابلیت زمانبندی وقایع‬
‫‪ ‬به روز رسانی پروفایل فراگیرنده‬
‫‪ ‬قابلیت ارزیابی و سنجش‬
‫‪16‬‬
‫سيستم مديريت محتواي آموزش ي (‪)LCMS‬‬
‫‪ ‬سيستم مديريت محتواي آموزش ي (‪:)LCMS‬‬
‫‪ ‬يك سیستم مدیریت محتویات و مطالب فراگیری الکترونیکی)‪ ( LCMS‬بر روی توسعه‪،‬‬
‫مدیریت و انتشار محتویاتی که توسط یک ‪LMS‬در اختیار قرار می گیرد تمرکز می کند ‪.‬‬
‫‪ ‬در واقع يك ‪LCMS‬محیطی است با کاربرهای متعدد‪ ،‬جایی که متخصصین توسعه‬
‫یادگیری به خلق‪ ،‬ذخیره استفاده مجدد و انتشار محتویات فراگیری دیجیتال می پردازند ‪.‬‬
‫‪ ‬مهمترین ویژگی های یک ‪:LCMS‬‬
‫‪ ‬سهولت مدیریت منابع اطالعاتی‬
‫‪ ‬قابلیت گسترش‬
‫‪ ‬قابلیت توزیع شدگی‬
‫‪ ‬سهولت به اشتراک گذاری و استفاده مجدد از منابع و محتویات‬
‫‪ ‬دسته بندی و بازیابی معنایی‬
‫‪17‬‬
‫زیرساختهای الزم برای توسعه آموزش الکترونیکی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫توسعه مهارتهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در تمام سطوح جامعه براي عموم‬
‫مردم‪.‬‬
‫ترغيب و ترويج پژوهشهاي آموزش ي در زمينه فناوري اطالعات؛‬
‫گسترش كمي و كيفي در توليد نرمافزارهاي آموزش ي‪.‬‬
‫تجهیز مدارس و دانشگاهها به رايانه و دسترس ي به شبكه جهاني‪.‬‬
‫توسعه مراكز آموزش مهارتهاي اطالعات و ارتباطات‪.‬‬
‫تقويت زيرساختهاي شبكه اينترنت در كشور‪.‬‬
‫گسترش سطح دسترس ي عموم به رايانه و شبكه جهاني‪.‬‬
‫توسعه فرهنگ استفاده از فناوري اطالعات در امور روزمره‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫آموزش الکترونیک در ایران‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫آغاز راه نخستین دانشجویان مجازی ایران در ترم پاییزه سال ‪ ۸۲‬در دانشگاه شیراز‬
‫تحصیل خود را آغاز کردند‬
‫اولین مرکز آموزش الکترونیک در ایران که به صورت رسمی مدرک مورد تایید وزارت‬
‫علوم را صادر نمود ‪ ،‬مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران بود‪.‬‬
‫مرکز آموزش الکترونیکی درسال ‪ ۱۳۸۳‬تاسیس و برای اولین بار در کشور‪ ،‬اقدام به جذب‬
‫دانشپذیر به صورت فراگیر در مقطع کارشناس ی با ظرفیت ‪ ۲۲۴‬نفر با استفاده از مزیتها‬
‫و ظرفیتهای آموزش الکترونیکی ( ) ‪E – Learnig‬نمود ‪.‬‬
‫در بهمن ماه سال ‪ ۱۳۸۴‬نیز برای اولین بار در ایران‪ ،‬اقدام به جذب دانشپذیر به صورت‬
‫فراگیر با ظرفیت ‪ ۲۵۱‬نفر در مقطع کارشناس ی ارشد با بهره گیری از آموزش کامال‬
‫الکترونیکی نمود‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫بررس ی مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه علم و صنعت‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در بهمن ماه سال ‪ 1383‬با راه اندازی مرکز آموزش الکترونیک در ابتدا با سه رشته‬
‫مهندس ی ‪ ، IT‬مهندس ی کامپیوتر گرایش نرم افزار ‪ ،‬علوم کامپیوتر در مقطع‬
‫کارشناس ی و دو رشته مهندس ی ‪ IT‬گرایش ارتباطات ‪ ICT‬و ‪ MBA‬گرایش‬
‫مدیریت اجرایی در مقطع کارشناس ی ارشد فعالیت خود را آغاز نمود ‪.‬‬
‫اساس کار تعامل مداوم بین استاد و دانشجو از طریق کامپیوتر است‬
‫در این شیوه دانشجو دروس را بصورت ‪ Off-Line‬دریافت کرده و در طول ترم هر‬
‫زمان که بخواهد با گذرواژهای که به وی داده میشود می تواند وارد کالس شود‬
‫کلیه فعالیتها شامل ورود و خروج استاد و دانشجو ‪ ،‬پرسش و پاسخ ‪ ،‬تکالیف و‬
‫تمرینات ‪ ،‬کوئیز و امتحان و ارائه نمرات با استفاده از سیستم مدیریت آموزش‬
‫بصورت اتوماتیک اداره و کنترل می شوند ‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫بررس ی مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه علم و صنعت‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫برای ارتباط کالمی بین استاد و دانشجو از چت گفتاری و برای نوشتن هم از ابزار‬
‫‪ Digitalizing Pad‬استفاده شده است‬
‫عالوه بر این کالس های ‪ On-Line‬هم در ساعات معینی در هفته با اعالم قبلی توسط‬
‫دانشگاه جهت رفع اشکال ‪ ،‬حل تمرین ‪ ،‬کوئیز و امتحان برگزار می شود ‪.‬‬
‫با این وجود ‪ ،‬برای برخی از دروس عملی در طول ترم کالس های حضوری نیز برگزار می شود‬
‫‪.‬‬
‫امتحانات پایان ترم بصورت حضوری و در سال اول در پنج شهر اصفهان ‪ ،‬تبریز ‪ ،‬مشهد ‪،‬‬
‫تهران و اهواز بطور همزمان برگزار شد ‪.‬‬
‫دانشجو پس از فارغ التحصیلی مدرک رسمی دانشگاه علم و صنعت را دریافت می کند که‬
‫مورد تأیید وزارت علوم است بدلیل این که دانشگاه دارای مجوز تأسیس دانشگاه مجازی از‬
‫شورای گسترش آموزش عالی کشور می باشد ‪ ،‬لذا ادامه تحصیل در مقاطع باالتر و نیز‬
‫جذب افراد در بازار کار یا استخدام بکار دولتی برای فارغ التحصیالن امکان پذیر است ‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫بررس ی مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه علم و صنعت‬
‫‪ ‬در سیستم دانشگاه امکان برگزاری ویدئو کنفرانس پیش بینی شده ولی‬
‫دلیل محدودیت در پهنای باند هنوز به بهرهبرداری نرسیده است‪.‬‬
‫‪ ‬دانشگاه علم و صنعت کتابخانه مجازی شامل ‪ 15000‬کتاب و پایان نامه‬
‫بصورت الکترونیکی فراهم کرده است ‪.‬‬
‫‪ ‬هزینه اولیه برای راه اندازی مرکز ‪ 350‬میلیون تومان بوده که صرف تهیه‬
‫محتوای درس ی ‪ ،‬استخدام اساتید مجرب ‪ ،‬امکانات و فضای آموزش ی ‪ ،‬و‬
‫اجاره سیستم ‪( LMS‬هزینه خرید آن بالغ بر یک میلیون دالر) شده است ‪.‬‬
‫‪ ‬دانشجویان برای ثبت نام باید مبلغ ‪ 500‬هزار تومان پرداخت نمایند ‪ ،‬در‬
‫ترم اول ‪ 14‬واحد بعنوان مرحله دانش پذیری ارائه می شود و در پایان ترم‬
‫شرط قبولی معدل ‪ 14‬می باشد ‪ ،‬پس از موفقیت در ترم اول فرد بصورت‬
‫رسمی دانشجوی دانشگاه علم و صنعت خواهد بود ‪.‬‬
‫‪22‬‬

similar documents