Definisjoner: Holdninger

Report
HOLDNINGER ?
Definisjoner på holdninger
Fra latin: aptitudo = egnethet
En holdning er en mening, oppfatning
eller innstilling en person har, og som
gjerne sitter dypere enn en mening. En
mening kan lett endres, men den
henger som regel sammen med de
holdningene vi har.
Visjon 
Murphys lov
Alt som kan gå galt, går galt
… og på det verst tenkelige tidspunkt
Murphys utvidede lov:
Hvis flere ting kan gå galt, går de galt i
verst tenkelige rekkefølge
Holdninger
Omfatter både tanker, følelser og handlinger.
Utvikles i samspill med omgivelsene
Påvirkes av de erfaringene vi gjør oss.
Kan også være et resultat av opplevelser,
erfaringer eller kunnskap.
Holdninger
For å bli en god utøver er det viktig å ha en
positiv holdning til utdannelse og læring.
=> Dette kaller vi gjerne indre motivasjon.
Holdninger
En utøver som har positive holdninger til
andre mennesker, bidrar til et godt
samarbeidsmiljø.
En utøver som har negative holdninger til
opplæring, gir kanskje uttrykk for dette ved å
være uinteressert eller ved ikke å ta imot
veiledning.
Holdninger
NB!
Å være uenig i eller motstander av noe betyr
ikke nødvendigvis at man har en negativ
holdning. Du kan likevel ha en positiv
holdning til å utføre oppgavene dine slik du
er pålagt.
Holdninger
Holdninger er på denne måten en mekanisme
for oppfatning – tolkning - handling/atferd.
Det er dette som bestemmer hvordan du
føler deg og hva du gjør.
Endre holdninger?
Vi kan endre holdningene våre gjennom
bevisstgjøring. Bevisstgjøringen kan for
eksempel skje ved at noen forteller deg
hvilke holdninger de oppfatter at du har, ved
at du får ny kunnskap, eller ved at du
reflekterer over det du erfarer og opplever.
Holdninger
Overdreven tro på egen ferdighet er en
sentral ulykkesfaktor i mange ulykker
Spesielt unge gutter mister lettere fornuften
og skaper illusjoner om hva de kan få til.
Uoppmerksomhet – hvordan og hvor ofte?
Hva er utfordringen?
Holdninger - gutter
Utover rent biologiske forklaringer kan gutter
ha kulturelle motiver for å tøye grenser. Som
det å imponere venner og å sette nye
rekorder.
Holdninger
De personlige verdiene, normene og
holdningene dine blir en del av deg selv og
måten du tenker på og er på. Dette tar du
med deg inn i alle sammenhenger, og det
påvirker valgene og gjøremålene dine.
Gjennom opplæringen får du lære hvilke
verdier som er viktige for en god pilot –
hjelper det?
Holdninger under stress
Under stress er du mindre intelligent. Den
høyeste formen for intelligens er de logiske
og resonnerende evnene betjent av
pannelappen i hjernen.
Holdninger under stress
Adrenalin får blodet i hjernen til å strømme
til den nedre delen av lillehjernen
(reptilhjernen) bakerst i hjernen slik at
reflekssenteret er det dominerende.
Reflekser tenker ikke. De reagerer på
grunnlag av hukommelsen. Dette betyr at det
er vanskeligere å finne nye måter å
respondere til stress på når du er redd.
Holdninger
Hva betyr erfaring i denne sammenhengen?
Hvem sin erfaring er viktig?
Hvilke type erfaring er viktig?
Personligheter
”Ragge” rundt
Bryter reglene
Kjører ofte for fort
Kjører ofte veldig
fort
Spenningssøker
Risikotager
Testeren
Deltageren
Tar hensyn
Gjør ofte små feil
Usikre trafikanter
Innser risikoen
ved bilkjøring
Ansvarstager
Teoretikeren
Trygghetssøker
Iakttageren
Holdning til risiko
UFARLIG
Spenningssøker
Risikotager
FARLIG
Ansvarstager
Trygghetssøker

similar documents