פרק 6

Report
‫השתלמות בכלכלה‬
‫•פרק ‪ – 6‬ביקוש והיצע‬
‫פרק ‪ – 6‬ביקוש‬
‫היצע‬
‫פרק ‪ - 6‬מבנה הפרק‬
‫א‪ .‬תחרות משוכללת‬
‫• התנאים לתחרות‬
‫• השוק והיד הנעלמה‬
‫• סוגים של שווקים‬
‫ב‪ .‬התנהגות הצרכן‬
‫• עקומת הביקוש‬
‫• גורמים המשפיעים על הביקוש‬
‫• גמישות הביקוש‬
‫ג‪ .‬התנהגות היצרן‬
‫• עקומת ההיצע‬
‫• גורמים המשפיעים על ההיצע‬
‫• גמישות ההיצע‬
‫ד‪ .‬שיווי משקל בשוק של מוצר יחיד‬
‫• נקודת שיווי משקל‬
‫• שינוי של עקומת אחת‬
‫• שינוי בו זמני של שתי עקומות‬
‫פרק ‪ – 6‬ביקוש והיצע‬
‫התנאים לקיומה של תחרות משוכללת‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫מספר רב של יצרנים וצרכנים‬
‫אין התארגנויות של יצרנים או צרכנים‬
‫כל אחד מהיצרנים והצרכנים רואה את המחיר כנתון‬
‫אין התערבות של הממשלה בשווקים‬
‫לכל יצרן וצרכן מידע מלא על המוצרים‬
‫בכל שוק נמכר מוצר הומוגני אחד‬
‫קיימת ניידות מלאה של גורמי ייצור‬
‫פרק ‪ – 6‬ביקוש והיצע‬
‫שוק‬
‫מסגרת שבה נוצרים חליפין מרצון‬
‫•היד הנעלמה‬
‫פרק ‪ – 6‬ביקוש והיצע‬
‫עקומת הביקוש‬
‫גורמים המשפיעים על הביקוש‬
‫•ההכנסה של הצרכן‬
‫•מערכת הטעמים וההעדפות של הצרכן‬
‫•מחיר מוצר משלים‬
‫•מחיר מוצר תחליפי‬
‫•מספר הצרכנים בענף‬
‫פרק ‪ – 6‬ביקוש והיצע‬
‫גמישות הביקוש‬
‫נכלל בתכנית‬
‫•הגדרה‬
‫•ביקוש גמיש וביקוש קשיח‬
‫•ביטוי מספרי של הגמישות (גדול‪/‬קטן מ‪)1-‬‬
‫•שינוי בפדיון‪/‬הוצאות הצרכנים כתלות בגמישות‬
‫לא בתכנית‬
‫•גמיש‪/‬קשיח לחלוטין‬
‫•גמישות יחידתית‬
‫•ביטוי הגמישות באמצעות שיפוע עקומת הביקוש‬
‫פרק ‪ – 6‬ביקוש והיצע‬
‫עקומת ההיצע‬
‫גורמים המשפיעים על ההיצע‬
‫•עלויות הייצור – שכר ‪ /‬חמרי גלם ‪ /‬ריבית‬
‫•רמת הידע הטכנולוגי ‪ /‬פריון עבודה‬
‫•גרומי טבע‬
‫•מספר יצרנים בענף‬
‫פרק ‪ – 6‬ביקוש והיצע‬
‫עקומת ההיצע‬
‫חוק התפוקה השולית הפוחתת‬
‫•המושג‬
‫•תפוקה שולית חיובית‪/‬אפס‪/‬שלילית‬
‫•קשר לעקומת ההיצע‬
‫לא בתכנית‬
‫•הקצאת עובדים בתנאי תפ"ש פוחתת‬
‫•עלות שולית‪ ,‬עלות ממוצעת (‪)ATC ,AVC‬‬
‫פרק ‪ – 6‬ביקוש והיצע‬
‫גמישות ההיצע‬
‫נכלל בתכנית‬
‫•הגדרה‬
‫•ביקוש גמיש וביקוש קשיח‬
‫•ביטוי מספרי של הגמישות (גדול‪/‬קטן מ‪)1-‬‬
‫•הרחבת הדיון מעבר לתוצרת חקלאית‬
‫לא בתכנית‬
‫•גמיש‪/‬קשיח לחלוטין‬
‫•גמישות יחידתית‬
‫•ביטוי הגמישות באמצעות שיפוע עקומת הביקוש‬
‫פרק ‪ – 6‬ביקוש והיצע‬
‫שיווי משקל בשוק מוצר‬
‫הגדרת שיווי משקל‪:‬‬
‫נקודת שיווי משקל‪ ,‬עודף היצע‪ ,‬עודף ביקוש‬
‫שינויים בנקודת שיווי משקל לאור שינויים בעקומות‬
‫פרק ‪ – 6‬ביקוש והיצע‬
‫תנועה של עקומה אחת‬
‫•התרחבות של הביקוש‬
‫•הצטמצמות של הביקוש‬
‫•התרחבות של ההיצע‬
‫•הצטמצמות של ההיצע‬
‫•גמישות הביקוש (פדיון)‬
‫שוק המוצר‬
‫‪P‬‬
‫‪S0‬‬
‫‪S1‬‬
‫‪P0‬‬
‫‪P1‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Q‬‬
‫‪Q0 Q1‬‬
‫פרק ‪ – 6‬ביקוש והיצע‬
‫תנועה בו‪-‬זמנית של שתי עקומות‬
‫חובה להתייחס לשיעור השינוי של הביקוש ביחס‬
‫לשיעור השינוי של ההיצע‬
‫שוק המוצר‬
‫‪P‬‬
‫‪S0‬‬
‫‪S1‬‬
‫‪P0‬‬
‫‪D1‬‬
‫‪D0‬‬
‫‪Q‬‬
‫‪Q1‬‬
‫‪Q0‬‬
‫פרק ‪ – 6‬ביקוש והיצע‬
‫התערבות הממשלה בשוק המוצר‬
‫מושגים בלבד‬
‫•מס ישיר ‪ /‬עקיף‬
‫•סובסידיה‬
‫•מחיר מקסימום והדרכים לשמירתו‬
‫•מחיר מינימום והדרכים לשמירתו‬
‫הנושא מטופל‬
‫לעומק בפרק ‪7‬‬
‫לא בתכנית‬
‫•מודל אנליטי‪ :‬התערבות ממשלה בשוק המוצר‬
‫פרק ‪ – 6‬ביקוש והיצע‬
‫שווקים בינלאומיים – עקומות שבורות‬
‫לא בתכנית‪ :‬מושג ומודל אנליטי‬
‫•שוק מוצר עם יבוא ויצור מקומי‬
‫•שוק מוצר עם יבוא בלבד‬
‫•שוק מוצר עם יצוא ושיווק מקומי‬
‫•שוק מוצר עם יצוא בלבד‬
‫•עקומות חו"ל גמישות לחלוטין‬
‫•מחיר בינ"ל‬
‫פרק ‪ – 6‬ביקוש והיצע‬
‫סוגים של שווקים‬
‫•שוק מוצר‬
‫•שוק גורמי ייצור ‪ -‬מוצר‬
‫•שוק גורמי ייצור – עבודה‬
‫•שוק הכסף‬
‫•שוק המט"ח‬
‫פרק ‪ – 6‬ביקוש והיצע‬
‫פתרון תרגילים בביקוש והיצע‬
‫פרק ‪ – 6‬ביקוש והיצע‬
‫צורות שרטוט‬
‫• כותרת‬
‫• שמות לצירים‬
‫• ציון כמות‪/‬מחיר‬
‫שוק המוצר‬
‫‪P‬‬
‫‪S‬‬
‫‪P0‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Q‬‬
‫‪Q0‬‬
‫פרק ‪ – 6‬ביקוש והיצע‬
‫תנועה של העקומה‬
‫• עקומה חדשה‬
‫• חיצים‬
‫• ציון כמות‪/‬מחיר‬
‫שוק המוצר‬
‫‪P‬‬
‫‪S0‬‬
‫‪S1‬‬
‫‪P0‬‬
‫‪P1‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Q‬‬
‫‪Q0 Q1‬‬
‫פרק ‪ – 6‬ביקוש והיצע‬
‫הסבר מילולי‬
‫• מצב המוצא‪ :‬מה מאפיין אותו?‬
‫• שינוי‪ :‬איזו עקומה זזה ומדוע?‬
‫• תשובה לשאלה‬
‫פרק ‪ – 6‬ביקוש והיצע‬
‫תשובה לשאלה‪:‬‬
‫מבנה מוצע‪:‬‬
‫מחיר המוצר עלה מ ‪ P0‬ל ‪.P1‬‬
‫עוד אפשרויות טובות‪:‬‬
‫• הצגה בטבלה‪ :‬לפני | אחרי | שינוי‬
‫• רישום מתמטי‪P1 < P0 :‬‬
‫טעויות ומבנים לא מוצלחים‪:‬‬
‫• השוק השתנה מ ‪ P0Q0‬ל ‪P1Q1‬‬
‫• השוק נמצא ב ( ‪) P0,Q0‬‬
‫פרק ‪ – 6‬ביקוש והיצע‬
‫תשובה גמישות‪:‬‬
‫מבנה מוצע‪:‬‬
‫• משום שהביקוש גמיש‪ ,‬הפדיון גדל מ ‪ P0Q0‬ל ‪P1Q1‬‬
‫• גמישות לא נתונה בשאלה‪ :‬יש לנמק את הבחירה‬
‫עוד אפשרות טובה‪:‬‬
‫• גמישות הביקוש גדולה‪/‬קטנה מאחד‬
‫טעויות ומבנים לא מוצלחים‪:‬‬
‫• לא התייחס לגמישות כלל‬
‫• הציג את כל האפשרויות‬
‫פרק ‪ – 6‬ביקוש והיצע‬
‫ספירלי‪ :‬שוק המוצר‬
‫כשלי שוק‬
‫התערבות הממשלה‬
‫סיימנו להיום!‬
‫תודה על ההקשבה‬
‫ובהצלחה בהמשך ההוראה!‬
‫מורים לחינוך פיננסי וכלכלה בישראל‬

similar documents