3_till_cussmann

Report
EURIMAGES
PROGRAM
DIGITALIZACIJE
BIOSKOPA
Belgrade Film Council
Septembar 2011
Copyrights ©2011 XDC s.a.
Sadržaj
Kakva je situacija sa digitalnim bioskopima
u Evropi?
Šta sa XDC grupom?
Koja je oprema potrebna?
Koji su uslovi?
Koji su sledeći koraci?
Koje su neophodne formalnosti?
Koji su lokalni partneri?
Copyrights ©2011 XDC s.a.
1
Kakva je situacija sa
digitalnim bioskopima u
Evropi?
2
Copyrights ©2011 XDC s.a.
Digitalni bioskop nije više samo niša:
40% bioskopa na svetu je digitalizovano
Oko 43% digitalnih bioskopa nalazi se u Severnoj Americi
Digitalni bioskopi po regionima
Evropa
Sev. Amerika
Azija
Ostali
3
Prodor digitalnih bioskopa izražen
kao procenat ukupnog broja bioskopa
Prvi kvartal 2011
0 do 10 posto
10 do 20 posto
20 do 30 posto
30 do 40 posto
preko 40 posto
Izvor: Screen Digest
4
Ukupan porast udela digitalnih bioskopa
u Evropi
Zapadna
Centralna i Istočna
5
Digitalni bioskopi postaju većina u 2012.
U čitavom svetu.
11. januara. Ujutro, da budemo precizni.
digitalni
35mm
6
Šta sa XDC grupom?
7
Copyrights ©2011 XDC s.a.
XDC- FTT= Kompeltna integrisana usluga
Organizacija uvođenja (model PVK)
Nabavka digitalne opreme (bez PVK)
 Ugovori sa filmskim studijima o pomoći pri uvođenju i finansiranju
opreme. Potpisani sa 6 američkih “mejdžora”.
 Nabavka digitalne bioskopske opreme svih proizvođača, kako nove tako i
polovne.
 U izvrsnom stanju, zahvaljujući politici nabavke na veliko
 Garancija od 2 do 10 godina
 Potpisani sa preko 4.200, sa preko 2.000 već opremljenih.
 Ugovor o nivou usluge
 Prikupljanje provizije od distributera prema modelu PVK – prozivije za
virtuelnu kopiju filma
sa prodavcima, na 2 do 10 godina
 Prodaja na veliko drugima u branši
 Organizacioni sistemi za primenu PVK (informaciona mreža za bioskope,
distributere i laboratorije)
Digitalna bioskopska tehnologija
 Preko 10 godina iskustva u proizvodnji
servera (sada Barco Server)
 Razvoj integrisanih softverskih rešenja za
bioskope
 Integracija digitalne bioskopske
tehnologije (Doremi, Dolby, Sony, itd.)
 Integrisanje mrežnih rešenja drugih
proizvođača (Arqiva, SmartJog, …)
Mrežne mogućnosti
 Usluge digitalne laboratorije: DCI mastering,
KDM, isporuka sadržaja, lokalizacija,
prebacivanje u sve vrste formata
 Alternativni put do sadržaja, produckije i
distribucije
 Mrežne usluge: isporuka sadržaja putem
satelitskog ili kablovskog interneta.
Podrška i održavanje
 Ekskluzivna saradnja sa značajnim
lokalnim partnerima (FTT članovi i
partneri)
 Ugovori o održavanju
 Tehnička podrška na licu mesta i putem
interneta (Network Operations Centre—
NOC)
 Centralizovani sistem upravljanja
8
Copyright ©2011 XDC s.a.
Sedište XDC grupe






Smešteno u Pôle Image de Liège - Belgija
U izuzetno bezbednom okruženju
Prostrano (4,000m²), tako da može da raste
Visoka tehnologija u spoju sa brigom prema životnoj sredini
Zaposleni iz nekoliko zemalja - FR-NL-D-ES (120 ljudi)
FTT podružnice u Nemačkoj, Austriji, Poljskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumuniji,
Italiji, Belorusiji, zemljama Beneluksa. Bliska saradnja sa Bugarskom, Turskom i
Hrvatskom.
9
Copyrights ©2011 XDC s.a.
XDC = Broj 1 digitalni bioskopi u evropi
2,000 bioskopa je već digitalizovano,
prijavljeno je preko 4,200
Copyrights ©2011 XDC s.a.
10
Ulazak u XDC društvo i mrežu za vas znači:

Garanciju da ćete dobiti najbolju cenu za digitalnu opremu.

Širok izbor marki opreme (Doremi, Dolby, Barco, NEC, Christie, Sony, XpanD,
Volfoni)

10 godina garancije na opremu i 10 godina potpune tehničke podrške

Šansu da nabavite najsavremeniju tehnologiju i primenjujete najaktuelnije
inovacije

Priliku za lokalne distributere da digitalizuju svoje filmove po izuzetno povoljnim
uslovima, uz najviši kvalitet usluge

Veliki izbor alternativnih sadržaja za prikazivanje u vašem bioskopu
11
11
Copyrights ©2011 XDC s.a.
Moguća finansijska rešenja:
1. Kupovina za efektivu preko računa  često neizvodljivo za manje bioskope
2. Kupovina na kredit  često zahteva komplikovane pregovore sa bankama, osim
u slučajevima kada je bioskop izuzetno finansijski stabilan.
4. Finansiranje putem direktnog PVK ugovora sa studijima  mogu ga dobiti
isključivo velike grupacije, uz puno pratećeg administrativnog i pravnog posla
5. Finansiranje putem PVK sa trećim licem (XDC, Arts Alliance, Ymagis) 
pristupačno manjim bioskopima u slučaju da se američki i domaći distributer
dogovre o sistemu nadoknade i kada je veliki protok domaćih filmova.
6. Renovirani polovni sistemi (20.000 – 40.000 evra) svi neophodni noviteti, sa
ograničenom garancijom ili bez nje
7. Stvaranje grupacije za kupovinu digitalne opreme na nacionalnom nivou  i dalje
skupo i komplikovano za uspostavljanje
12
Copyrights ©2011 XDC s.a.
XDC – ekskluzivni zastupnik Eurimages
programa podrške

U 2010. Eurimages je odabrano XDC kao ekskluzivnog zastupnika za svoj
program podrške digitalizaciji 144 bioskopske sale

Eurimages obezbeđuje finansijsku podršku digitalizaciji u iznosu od 20.000,00
evra po bioskopskoj sali, putem direktnog umanjenja prodajne cene

Bioskopi moraju biti deo Eurimages mreže

Program je od sada dostupan i u Turskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i
Albaniji
13
Copyrights ©2011 XDC s.a.
Koja oprema?
14
Copyrights ©2011 XDC s.a.
Fleksibilnost korišćenja opreme većeg broja
proizvođača
Projektori
Serveri
3D sistemi
TMS i rešenja za elektronsku isporuku
15
Koji su uslovi?
16
Copyrights ©2011 XDC s.a.
Server
Projektor
€12,500 do €15,000
€35,000 do€49,000
-2TB
-Monitor
-Kablovi
-Garancija 10 godina
-Prva sijalica
-Primarno sočivo
-Motorizovani zum
-Garancija 10 godina
Examples:
 2D malo platno
 3D malo platno
 2D srednje platno
 3D veliko platno
Dodaci
€1,500 do€2,500
-Postolje
-Audio konverter
-UPS
3D sistem
€6,800 do€24,500
-Sistem
-Kontigent naočara
od 80 do 300
komada
Instalacija
€2,500
-Prefabrikovana
-Transport
-Instalacija na licu
mesta
Usluga
€135 mesečno
-Pomoć 24/7
-NOC
-Godišnji servis
-Softversko
ažuriranje
- Rezervni delovi
- Spoljna mreža
- Ugovor na 10
godina
€51.500
€60.000
€57.500
€90,.000
17
Copyrights ©2011 XDC s.a.
Na primer, za bioskop sa platnom širine 10 metara i mogućnostima za 3D projekcije, “normalna”
cena bi bila:
Projector Barco DP2K-20C: €40,000
Server Doremi DCP2000: €15,000
Garancija od 10 godina na server i projektor : €15,000
Postolje za projektor: €1,500
Audio D/A konverter: €1,500
Aktivni 3D sistem sa 250 pari naočara: €25,000
Ukupna “normalna” cena = €98,000 + ugovor o održavanju (na 10 godina): €175 mesečno
po platnu
Zahvaljujući Eurimagesu, cena za vas je:
Projector Barco DP2K-20C: €39,000
Server Doremi DCP2000: €13,000
Garancija od 10 godina na server i projektor : €0
Postolje za projektor €900
Audio D/A konverter: €600
Aktivni 3D sistem sa 250 pari naočara : €11,500
Ukupna XDC cena = €65,000 + ugovor o održavanju (na 10 godina): €135 mesečno po
platnu
minus finansijska podrška od Eurimagesa = €20,000
18
Copyrights ©2011 XDC s.a.
Neto cena za vas = €45,000!!! Ušteda od €53,000!
Koji su sledeći koraci?
19
Copyrights ©2011 XDC s.a.
1.
Popunite formular za prijavu sa svim svojim podacima, izuzimajući cenu
opreme.
2.
Pošaljite popunjenu prijavu XDC-u ([email protected]). XDC će
izračunati cenu.
3.
Pošaljite dovršenu prijavlju Eurimagesu kako biste dobili odobrenje
4.
Kada dobijete pred-odobrenje, XDC će obaviti proveru na licu mesta u cilju
potvrde ugovorene opreme i procene potrebe za dodatnim radovima
5.
Obavite neophodne dodatne radove
6.
XDC će koordinisati raspored instalacije opreme sa lokalnim partnerom i odrediti
datum instalacije
7.
XDC obavlja instalaciju, testiranje, puštanje u rad i obuku
8.
Vaš sistem se povezuje na XDC mrežu u cilju nadzora
9.
Prikazujte i uživajte na digitalni način!!!
Copyrights ©2011 XDC s.a.
20
Prijava za podršku pri nabavku digitalne opreme za bioskope
Eurimages zadržava prava da izmeni podatke u ovoj prijavi u okviru MEDIA Programa
PODACI O APLIKANTU
Ime kompanije
Ime pravnog zastupnika
Položaj u okviru kompanije
E-mail pravnog zastupnika
Addess
Država
Telefon
Mobilni telefon
Faks
Opšti email
Web sajt
Komentari (ako ih imate)
Ime bioskopa
Ime kontakt osobe (potrebno znanje
engleskog)
Položaj u okviru kompanije
E-mail kontakt osobe
Adresa
Država
Telefon
Mobilni telefon
Faks
Opšti email
Web sajt
Komentari (ako ih imate)
Član Eurimages mreže od
Broj sala u bioskopu
Koliko sala je opremljeno digitalnom
opremom?
PODACI O BIOSKOPU
(datum)
(poslednji ugovor)
Razdaljina između projektora i platna
PODACI O SALI ZA KOJU SE TRAŽI PODRŠKA
Širina platna
Visina platna
m
Dijagonala platna
m
Broj sedišta
m
Sistem ozvučenja
m
Planiram da digitalizujem i druge sale u
okviru ovog bioskopa u sledeće dve
godine
Da / Ne
21
Copyrights ©2011 XDC s.a.
Koje su formalnosti?
22
Copyrights ©2011 XDC s.a.
1.
Potpisivanje potvrde o narudžbini i ugovora o usluzi
2.
Plaćanje 50% [ukupna cena- €20,000] po potpisivanju ugovora
3.
Po instalaciji, potpisivanje prihvatanja sertifikata
4.
Plaćanje 50% [ukupna cena- €20,000] po instalaciji
5.
Plaćanje mesečne provizije za uslugu
23
Copyrights ©2011 XDC s.a.
Koji su lokalni partneri?
24
Copyrights ©2011 XDC s.a.
AVC d.o.o.
Azize Šaćirbegović 7
71000 Sarajevo
BOSNA i HERCEGOVINA
Tel: +387-33-711 865
Faks: +387-33-711 866
Mail: [email protected]
Web: www.avc-group.eu
AVC Group d.o.o.
Kumodraška 241b
11010 Belgrade
SRBIJA
Tel:+381-11-30 40 350
Faks: +381-11-30 40 359
Mail: [email protected]
Web: www.avcgroup.rs
AVC Group d.o.o.
ul.Kej Noemvri br.8, 1/2-3
1000 Skopje
MAKEDONIJA
Tel: +389-2-31 31 552 or 553
Faks: +389-2-31 09 284
Mail: [email protected]
Web: www.avc-group.eu
AC DC
Dane Krapcev br.2
1000 Skopje
MAKEDONIJA
Tel: +389 2 3216 988
Faks: +389 2 3216 993
Web: www.kinoacdc.com
25
Copyrights ©2011 XDC s.a.
HVALA
Till Cussmann
International Sales Director
+32 495 57 37 92– [email protected]
26
Copyrights ©2011 XDC s.a.

similar documents