Laufende Kommunikationsprojekte VST bis Jahresende

Report
Staklena ambalaža – trendovi i održivost
Dr.sc.Nikola Drašković
Vetropack Straža tvornica stakla d.d.
| Slajd 1
Komponente održivosti
| Slajd 2
Ekonomska komponenta

Ostvarivanje prihoda koji osiguravaju kontinuirano investiranje.

Učinkovitije staklarske peći (bolja iskoristivost energije,
predgrijavanje smjese).

Smanjenje troškova sirovina većom upotrebom recikliranog
stakla.
| Slajd 3
Ekonomija i ekologija – zajedno prema cilju
| Slajd 4
Socijalna komponenta

Otpadno staklo nije smeće, već vrijedna sirovina.

Mogućnost primarnog recikliranja 100% proizvedenih količina
staklene ambalaže,…

...ali i nekih vrsta prozorskog stakla.

Proizvodnja staklene ambalaže je industrija lokalnog karaktera.

Zaštita proizvoda bez „curenja” u sadržaj
| Slajd 5
Vetropack
O-I
SGE
Ardagh
Vidrala
Yioula
drugi
| Slajd 6
Ekološka komponenta

Potencijalna zamjena zemnog plina s bio plinom.

Recikliranje otpadne staklene ambalaže.

Povratna (višekratna) ambalaža

Laganije staklo

Hard glass
| Slajd 7
| Slajd 8
Hard glass

Robusnija staklena ambalaža omogućuje optimalizaciju
punjenja.

Povratne boce su lakše.

Smanjuje se potrošnja sirovina i energije.

Pozitivan utjecaj na ukupnu emisiju bilance CO2.
| Slajd 9
Hard glass
| Slajd 10
Mjerenje utjecaja ambalaže na okoliš
(Life Cycle Assesment)
| Slajd 11
Life Cycle Assesment

FEVE – Europska asocijacija proizvođača stakla

Analiza utjecaja ambalaže na okoliš od njene proizvodnje do
zbrinjavanja/recikliranja (craddle-to-craddle).

Procjena utjecaja na:
–
primarnu potrošnju energije
–
globalno zatopljenje
–
eutrofikaciju
–
foto-kemijski potencijal stvaranja ozona
| Slajd 12
Life Cycle Assesment

Analiza utjecaja na okoliš obuhvaća:
–
utjecaj pridobivanja sirovina potrebnih za proizvodnju
ambalaže te njihov transport
–
proces proizvodnje ambalaže
–
transport ambalaže do punionice
–
punjenje ambalaže
–
sekundardno i transportno pakiranje
–
transport napunjene ambalaže (veleprodaja, maloprodaja)
–
zbrinjavanje
| Slajd 13
Life Cycle Assesment – proizvodnja stakla
Silica sand
For 1 kg sold glass,
1/(1-R1int melted) of
glass need to be
melted
0.61
Soda
0.18
Primary material
Transport
Limestone
0.15
0.06
kg sold glass
E0 = Energy per melted ton for
R1int melted = 0% and R1ext sold = 0%
Feldspar
1.175
Carbonates production
= f (soda consumption)
CO2 emissions
Ev – sold
glass
Less energy
consumption
due to R1int
1/(1-R1int melted )
Melted glass
quantity
kg melted glass
1.25E-10
Natural gas
MJ
Electricity
Non-melting
kg melted glass
0.70
236
Fossil
energy
1
Electricity
100% increase of
cullet in the furnace
decreases its
energy use by 30%
Glass production
unit
unit
Natural gas
MJ
MJ
kWh
kg melted glass
kg sold glass
MJ
kWh
1
Infrastructures
4.80
180
1
NOx / SOx
= f (melting energy)
| Slajd 14
1
kg melted glass
1-0.3*R1int melted
1 or 0
Melting
Heavy fuel oil
MJ
0.6
kg sold glass
1
kg sold glass
0.4
Fossil
energy
Life Cycle Assesment
| Slajd 15
Life Cycle Assesment
| Slajd 16
| Slajd 17
| Slajd 18
| Slajd 19
| Slajd 20
| Slajd 21
| Slajd 22
Staklena ambalaža – trendovi i održivost
Zahvaljujem na pažnji!
| Slajd 23

similar documents