Dunamenti Állványtechnika Kft EU jó gyakorlat

Report
EU JÓ GYAKORLAT
BEMUTATÁSA
ELŐADÓ: FERENCZ CSABA
DUNAMENTI ÁLLVÁNY KFT.
2014.01.23.
Magyarországi állványozási kultúra

Rendszer független elemek beépítése

Állvány mint kollektív védelem háttérbe szorul

Hiányos állványazonosítás (elemek, állványzat)

Hiányos állványminősítések

Koordinációs, és ütemezési hiányosságok

Személyi és tárgyi feltételek biztosításának hiányossága

Jogosultságok

Egyéni védőeszközök

Szükséges kiegészítő elemek beszerzésének hiánya
Állványozási kultúra az EU-ban

Kimagasló munkavédelem (SAFETY FIRST)

Homogén, rendszerelemekből épített állványok

Az adott munkavégzésre specifikált állványok építése

Személyi feltételek – pl.: kártyás rendszer

Lépcső mint biztonságos feljáró alkalmazása

Védőtető kiépítése a közlekedési utaknál
Hogyan érhető el az Európai
színvonal?
1.
Generálkivitelező szerepe
2.
Az állványok tervezésének fontossága
3.
Megfelelő állványozó cég kiválasztása
4.
Személyi feltételek meglétének ellenőrzése
5.
Munkabiztonságot növelő intézkedések
6.
Állványozás speciális környezetben
1. Generálkivitelező szerepe

Az állványt igénylő munkák előre történő felmérése

Egyes szakipari munkák állványigényének összehangolása

FMV, BE koordinátor hatásköre – szakmunkákra való rálátás,
koordinálás

Egyszeri építés = költséghatékonyság

Ütemterv tartás

Állvány átvétel helyszíni szemlével (vizsgálandó funkcionalitás,
biztonság)
1. Generálkivitelező szerepe

Megfelelő állványozó cég kiválasztása

Nagy beruházásoknál folyamatos állványozó személyzet készenlétben


Kompetens, jogosult személyzet igénybe vétele a módosításokhoz

Gyors átépítések biztosítása

Munkavédelmi szempontból megfelelő állvány biztosítása
Flexibilitás, rugalmasság, gyorsaság emellett biztonság, költséghatékonyság
2. Állványok tervezése

1. lépés: állvány rendeltetésének meghatározása

2. lépés: tervezés => számos esetben mérnöki feladatkör egy
mindenre kiterjedő állványterv elkészítése


Korszerű programok használata

Gyártó által kiadott tervezőprogram

CAD alapú tervezőprogram (pl.: AutoCAD)
Tervek szerinti építési munka koordinálása
2. Állványok tervezése

Pontos felmérés, tervezés = kedvező árképzés

Kevesebb élőmunka ráfordítás

Többletköltségek felmerülésének kockázata csökken

Magasabb szintű munkabiztonság – kockázatok tervezéskori
csökkentésével, megelőzésével
2. Állványok tervezése

Állványrendszer kiválasztásának javasolt szempontjai

Alátámasztó szerkezet teherbírása – Alu vagy acél állvány használata

Állvány típusának kiválasztása – Tér -, homlokzati -, gördíthető -,
alátámasztó -, védő állvány, stb….

Terhelési igény figyelembe vétele

Anyagtárolás

Egyidejűleg állványon dolgozók száma

Egyéb terhelési esetek (rezgés, szél, hó)

Munkaszint szélességének meghatározása

Állványozandó környezet figyelembe vétele pl.: ipari környezet
2. Állványok tervezése

Minőségi állványrendszer kiválasztásának előnyei:

Építési idő lerövidül

Több funkciót ellátó állványzatok

Üzemek karbantartásánál a leállások miatti költségek csökkennek
(Pl.: Kazán leállítása karbantartás miatt)

Kényelmes és biztonságos munkavégzés (minőségi munka feltétele a
megfelelő munkakörnyezet biztosítása)
Költségek megtakarítása
3. Állványozó cég kiválasztása

Stabil pénzügyi háttér

Rendszerelemek és kiegészítők megléte

Állvány elemek karbantartása, ellenőrzése

Anyagmozgatáshoz deponáláshoz szükséges eszközök megléte:

Béka, kaloda, csörlők, szerelőkorlátok biztosítása

Szállítások megfelelő koordinálása

Szociális feltételek biztosítása – konténerek, szaniteregységek

Személyi feltételek kielégítése

Szakmai felelősség biztosítás megléte
4. Személyi feltételek


Magyarországi szabályozás:

Ács-állványozó végzettség legalább a brigádvezetőnek

Fémállvány szerelő végzettség – OKJ változás hamarosan!
Európai rendszer: Simian Skill kártyás azonosítás

Szakmai tréningek

Különböző hatáskörű szintek

Megújító oktatások (5 évente)

Építésvezetői jogosultság

Ellenőri jogosultság (inspector)

Állványgyártó specifikus tréningek

Hamisítás védett, hologramos kártyás rendszer
4. Személyi feltételek

Állványgyártó által biztosított szakmai kompetencia tréningek

Adott állványrendszer teljeskörű elméleti és gyakorlati ismertetése
5. Munkabiztonság

Kockázatértékelés állványozási tevékenységre, helyszín specifikus
kiegészítéssel

Munkaterület átadás-átvételének fontossága

Egyéni védőeszközök – bevizsgált testhevederek használata

Kollektív védelem kialakítása – kiegészítő elemek széles skálájának
megléte

Speciális kiegészítők használata (pl.: önfékező csiga, szerelőkorlát)

Állványozó csapat folyamatos oktatása (felvonuláskor,
állványtervekből), tréningek szervezése
6.A. Speciális állványozási esetek
Védőtetők, védőállványok

Magyar szabvány – MSZ 13010:2012

1985-ben kiadott szabványon alapul

Kevés információ

Elavult információk

Nincs meghatározva a pontos követelmény

Szemléltető ábrák, kialakítások hiánya
6.A. Speciális állványozási esetek
Védőtetők, védőállványok

Német jó gyakorlat

Leesés elleni védelmet az állványzat biztosítja

Ereszvonalon 0,8 méter túlnyúlás

Homlokzati állvány egy szinttel való magasítása = biztonságos
munkaterület biztosítása (kollektív védelem leesés ellen), és emellett
nincs jelentős költség növekedés
6.A. Speciális állványozási esetek
Védőtetők, védőállványok

Német szabvány – DIN 4420

Részletes leírás

Többféle kialakítási mód ismertetése

Pontos paraméterek
6.B. Speciális állványozási esetek
Ipari környezet – LOTO rendszer

Célja: Üzemi berendezés véletlenszerű elindításának kizárása

Megoldás: Lakatolás, táblázás /LOTO: lock out , tag out/

Folyamat:
Főkapcsoló lelakatolása
X számú dolgozó = X számú lakat
6.C Speciális állványozási esetek
Zárt térben történő állványozás

Hatályos vonatkozó szabvány – MSZ-09-57.0033-1990

Speciális kockázatok

speciális munkabiztonsági feltételek
Veszélyek: ártalmas gőzök, gázok
maró vagy mérgező anyagok
tűz és robbanásveszély
forgó mozgó szerkezetek
6.C Speciális állványozási esetek
Zárt térben történő állványozás

Megelőzés:

Lezárások, szakaszolások (LOTO rendszer), tisztítás

Légtérelemzés, szellőztetés

Beszállási engedély

Mentési terv

Figyelő személyzet

Speciális védőeszközök
- VÉGE KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET!
A felmerülő kérdésekre szívesen
válaszolunk, az:
[email protected]
elérhetőségen.

similar documents