ALU

Report
TIEP114 Tietokoneen rakenne ja
arkkitehtuuri, 3 op
ALU
ALUn suunnittelu
• (Ihan ensin päätetään arkkitehtuurin
bittimäärä
– meidän tapauksessa 16-bittinen arkkitehtuuri)
• Mietitään funktiot jotka ALUn halutaan
toteuttavan
• Sitten mietitään miten ALU:lle annetaan
käskyt funktioiden toteuttamiseksi
– AND ja OR operaatio? Yhteen- ja vähennyslasku?
ALUn suunnittelu
• Voitaisiin toteuttaa komponentit kaikille
halutuille funktioille
• Sitten määritellään sisääntulosignaalit
• Komponenttien toteuttaminen raudalle
maksaa (transistoreita)
• Voidaanko yksinkertaistaa?
• Mitä toteutetaan laitteistolla, mitä
ohjelmistolla?
ALUn suunnittelua
• Minimissään täytyy toteuttaa (ja me
toteutamme) 16 bittiset yhteenlasku ja AND
operaatiot
• Tutkitaan kuinka voidaan muokata 16 bittisiä
sisääntuloja (x ja y) sekä 16 bittistä ulostuloa
(out), jotta toivottu operaatio saadaan
toteutettua
ALU:n vähennyslasku
• Koska ALU:ssa OR operaatio voidaan toteuttaa
AND operaatiolla sekä negatoinneilla
– DeMorgan
• Niin voisiko vähennyslaskun tehdä samoin?
– Aiemmin negatiivisten lukujen esitystavassa
käytettiin negatointia…
Desimaalilukujen vähennyslasku
• Esim. lasketaan
• 7 – 5 = 2 (positiivisten lukujen (+7) ja (+5) vähennyslasku
• -8 – 4 = -12
• Nämä voidaan laskea myös
• -(-7+5) = -(-2) = 2
• -(+8+4) = -(12) = -12
– eli
• Muutetaan ensimmäinen termin merkkiä (negatoidaan)
• Vähennyslasku -> yhteenlaskuksi
• Muutetaan lopputuloksen merkkiä (negatoidaan)
Binäärilukujen vähennyslasku ALUlla
• Eli ALUn tarvitsee muuttaa
– negatiivinen luku positiiviseksi, tai
– Positiivinen luku negatiiviseksi
• Minkä jälkeen voidaan käyttää
yhteenlaskupiiriä vähennyslaskuun
• Binääriluvun muunnos negatiiviseksi voidaan
tehdä usealla tavalla
– MSB bitti, 1s complement, 2s complement…
Binäärilukujen vähennyslasku ALUlla
• Koska ALUssa on negatointi toteutettu OR operaatiota
varten, valitaan menetelmä jossa negaatio, eli luvun
7=0111, muutos negatiiviseksi…
– 1s complement : -7=1000
– 2s complement : -7=1000 + 0001 = 1001
– Eli lasketaan 7 – 5 = 2
1
1001 1000 (-7)
+0101 +0101 +(+5)
1110 1101
-2
1
1101
(negatoidaan) 1101 ⇒ 0010 ja -2 ⇒ +2
Binäärilukujen vähennyslasku ALUlla
• ALUn sisällä tehdään kaksi kertaa muunnos (ennen ja
jälkeen laskuoperaation)
– ”Kumoavat” toisensa
– Voidaan käyttää yhden komplementtia (negatointia)
• Vaikka negatiiviset luvut ALUn ulkopuolella esitetään kahden
komplementteina
1
1001 1000 (-7)
+0101 +0101 +(+5)
1110 1101
-2
1
1101
(negatoidaan) 1101 ⇒ 0010 ja -2 ⇒ +2
Binäärilukujen vähennyslasku ALUlla
• Eli positiivisten lukujen x ja y vähennyslaskun
toteutus ALUssa (x-y)
– Negatoidaan x
– Lasketaan yhteen –x+y=z
– Negatoidaan lopputulos output = -z
• Vastaavasti voidaan laskea y-x
• Mitä x ja y ovat?
– Ne tuodaan ALUun joko RAM muistista tai sitten
prosessorin sisäisestä rekisteristä…
– Seuraavaksi rakennetaankin muistipiirejä…

similar documents