Sabirnice unutar mikrora*unala

Report
Sabirnice unutar mikroračunala
Organizacija mikroprocesora oko jedne
sabirnice
Organizacija mikroprocesora oko dvije ili
tri sabirnice
Jednosabirnički sustav:
•Postoji samo jedan unutrašnji BUS ili
sabirnica
•Ona je obično sastavljena od
upravljakog dijela , adresnog dijela i
dijela za prijenos podataka
•Radi jednostavnosti ti dijelovi nisu
prikazani na shemi
Pripadajući registri:
Pretpostavimo
da treba zbrojiti
sadržaje R0 i R1
registra a
rezultat
pohraniti na R0
registar dakle:
R0=R0+R1
•Prvo se sadržaj R0 prenosi preko BUS-a u desni buffer na ulaz ALU
•Zatim se sadržaj R1 prenese u lijevi buffer registar na ulaz ALU
•Potom se daje naredba ALU da izvrši zbrajane
•Rezultat se zatim preko sabirnice vraća u registar R0
Uočimo slijedeće:
Svaka radnja (prijenos i zbrajanje) zahtjeva određeno vrijeme
Dvije radnje se ne mogu napraviti istovremeno nego se
vremenski multipleksiraju
Primjetili smo da svaka radnja traži određeni vremenski isječak. Kad
zbrojimo sva vremena (u ovom slučaju 4 vremenska intervala)
dobijemo vrijeme izvođenja instrukcije. (obično traje 1 mikrosekundu
,2 mikrosekunde ili 4 mikrosekunde)
Prednost ovog načina je manja potreba za hardverom unutar ‘čipa’
, a nedostatak je taj što imamo manju brzinu rada jer sve ide preko
jedne sabirnice. To se riješava vremenskim multipleksiranjem
prometa na sabirnici.
Dvije sabirnice u sustavu:
Neki važniji registri u mikroračunalima:
•Programsko brojilo
•Podatkovna kazaljka
•Registar statusa
•Pokazivač adrese (stack pointer)
•Indeks registar
Dvije grupe registara:
1. SFR(registri posebne namjene)
2. GPR(registri opće namjene)

similar documents