Informatika_I_4

Report
Informatika I
7.A 8. HODINA
4. TÝDEN
Architektura počítačů

Von Neumannovo schéma

Harvardské schéma

Počítač zpracovává data pomocí programu, který je sám o sobě
také reprezentován (vyjádřen) daty

Programy lze libovolně měnit a upravovat

Počítač je programovatelný (byl od začátku?)
Von Neumannovo schéma
počítače
Harvardská architektura
Vstupní zařízení

Vstupní jednotky – vstup dat a programů

Klávesnice, myš, HDD

Ze vstupní jednotky jsou data a programy ukládány do paměti

Výpočty provádí ALU (aritmeticko-logická jednotka) – čte data z
paměti a zpět do paměti ukládá výsledky a mezivýsledky
Výstupní zařízení

Slouží ke konečnému předávání výsledků výpočtů či činnosti
programů

Monitor, tiskárna
Řadič

Zajišťuje správnou součinnost všech jednotek

Řídí přenos dat mezi vstupní jednotkou a pamětí

Řídí přenos dat mezi pamětí a výstupní jednotkou

Řídí přenos dat mezi pamětí a ALU

Určuje operace, které má ALU provádět

Činnost řadiče je řízena programem, který je umístěn v paměti

Řadič čte z paměti jednotlivé instrukce programu a provádí je
CPU a základní jednotka

ALU + řadič = procesor (CPU)

CPU + paměť = základní jednotka

Komunikace probíhá po sběrnicích (skupiny vodičů)

similar documents