(İTS) ve Paket Taşımacılık Sistemi (PTS)

Report
ITS İlaç Takip Sistemi; piyasadaki bütün ilaçların
üretimden tüketime tüm aşamalarda bildirimlerle
izlenebilmesi, Sağlık Bakanlığı’ nın takibi altında
olmasını destekliyoruz.
Böylelikle Sağlık sektöründeki; sahtecilik, kaçakçılık,
yasa dışı işlerin ve haksız kazançların önüne geçilmiştir.
Dünya da bu çapta ilk uygulamanın Türkiye’ de
gerçekleşmesi bizi gururlandırmaktadır.
2012 yılının başında hayata geçen II. Fazda;
Tedarikçi firmaların yanı sıra, Ecza Depoları ve
Hastanelerde devreye girmiştir.
ITS sistemi için bütün paydaşlar yazılım
donanım ve personel olarak yatırımlarda
bulunmuşlardır.
Sistemin paydaşlar arasında bilgi iletişimi
sağlamak için PTS (Paket Transfer Sistemi)
kurulmuştur. Öylelikle paydaşlar arasındaki
ilaç
bilgileri
elektronik
ortamda
paylaşabilmektedirler.
BAKANLIĞIMIZIN ÇÖZEBİLECEĞİNİ
DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ
SIKINTILARIMIZ
A.
Çok yeni ve kapsamlı olan bu sistemlerin hayata
geçişinde, paydaşlar oldukça zorlanmıştır. Geçen 2012
yılını değerlendirdiğimizde sorunların büyük oranda
azaldığını düşünmekteyiz. Paydaşların kendi bünyesinde
oluşturdukları bilgi teknolojileri ve personelleri ile farklı
çözümler oluşturmuşlardır. ITS; üretimden son kullanıcıya
kadar her ilacın izlenebilirlik sürecini sağlamaktadır. ITS
akışında, Tedarikçi ile Hastane arasında bulunan Ecza
Depoları yükümlülükleri oldukça artmıştır. Dijital ortamda
paylaşılan bilgiler ve ITS bildirimlerinin hiyerarşik
düzende yapılmasını sağlamak çok önemlidir.
B.
Paydaşların; bildirim akışındaki sorunlarını gözlemlemek
ve yönetmek için, Sağlık Bakanlığı’ nın desteğine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bildirimler ile her ilacın hangi statüde ve
hangi sahipte olduğunu ulaşabilmemiz paydaşlar
arasındaki problemleri büyük ölçüde çözecektir.
ITS yardım hattının telefonlarına ulaşamamamız bizleri
zorlamaktadır. ITS portalı; ürün sorgulama ekranlarının
kapanmasından sonra, kısa sürede sonuca bağlanacak
işlerimizin uzamasına sebebiyet vermektedir.
C.
Takriben, Ekim 2012’ den beri ITS sorgu
ekranları kapalı olduğu için ürün sorgusunun
bilgileri alınamamaktadır. Aynı zamanda Sağlık
Bakanlığı portalında müşteri destek hattı
telefonları da yanıt vermemektedir.
Bu nedenle; bildirilmiş ITS’ nin doğru olup
olmadığı somut teyit edilip edilmediğinden
yanlışlıklar ortaya çıkmaktadır.
D.
ITS bildirimi yapıldıktan sonra, yapılan nokta
atışının adresinin (portal no su vs.) teyit
edilmemesi nedeniyle, ITS bildirimlerinin
yapılamıyor olması veya çok geç yapılabilmesi,
gecikmeler ve ciddi iş gücü kaybı
yaşatmaktadır.
E.
Sorgu ekranlarının kapalı olması nedeniyle,
kurumların (hastanelerin) mal alım bildirimi
yapıp yapmadığı bilgisine sahip olamıyoruz.
Kurumun mal kabulünü yapıp yapmadığı yani
malın son sahibinin teyidi yapılamadığı
sıkıntısını yaşamaktadır.
F.
Kurumların herhangi bir hata veya gerekliliği halinde; ürünün iadesi gerektiğinde,
ITS bacağında “Alım iade bildirimi” yapmamaları (uygulamamaları) veya böyle bir
ekran yok gerekçesiyle ürünler geri alınamıyor olması ve bu nedenle tedarikçiye de
iade edilemiyor olması büyük sıkıntıdır.
MKYS de fatura kesen kurum, her nedense iade ettiği malın iade evrakını
kesmemeye direnmektedir.
Hastaneler PTS ve mal kabulü aldıkları PTS üzerinden yapmaktadır. Yalnız PTS no
girerek veya seçerek aldıkları malı teker teker okutarak tüketim veya iade
yapmaktadırlar. Adı geçen iade bildirimlerini PTS içinden seçebilmeleri ve teker
teker okutma dışında koli bazında da iade ve çıkış hakkı verilmesi düşünülmelidir.
Zira iade işlemini bu sebeple de yapmaktan çekinmektedirler. Kurumların
iadelerini koli bazlı ve PTS içinden de yapabilmeleri görüşülmelidir.
G.
Kurumların; kullanılmadığı veya tüketilmediği
bildirimi yaptığı için ürün üzerinde ikinci bir
işlem yapılamadığı için ürünün geri alımı
yapılamamaktadır.
Kurumların kliniklere ürün dağıtımında başka
yöntem bulunması, geri bildirimi yapmayan
hastaneler için formül bulunmalıdır.
H.
Hastanelerin GLN’ sinin değişmesi halinde,
Bakanlıkça duyuru yapılması gerekmektedir.
Değişen GLN numaraları sıkıntı yaratmaktadır.
I.
Son olarak MKYS ve ITS/PTS nedeniyle zaten
maliyetleri ve iş yükü çok artan ilaç
yüklenicilerinin kurumlardaki hak edişleri
ödeme tarihi bakımından standart bir takvime
Sağlık Bakanlığı’ mız ve SGK tarafından
bağlanmalıdır.
TEDARİKÇİLERİN ÇÖZMESİNİ
BEKLEDİĞİMİZ SIKINTILAR
a)
Firma PTS hataları nedeniyle, iş gücü kayıpları
yaşanmaktadır.
2012 yılından yaşadığımız sıkıntılardan biri de, ilaç üzerindeki KAREKOD
basımıdır. ITS ve PTS işlemlerinde olmazsa olmazımız olan KAREKOD baskıları
genelde yetersiz görünmektedir. Ürün üzerinde bulaş – tırnak izi – stokta uzun
süre bekleme – tozlanma ve yoldaki hasarlanma vb. gibi sebeplerden
karekodun deforme olması durumunda karekod okutma işlemi
yapılamamaktadır.
Ürün okutmadan manuel olarak sisteme giriş yapılabilmektedir. Ancak çözüm
olarak görülmemelidir. Kurumlarda ürünü aldığında aynı işlemi yapamayabilir
ve ya yapmak istemeyebilir. Bu sebeple tedarikçilerimizin ürün üzerinde
uyguladıkları karekod baskısının deforme olmasını önleyecek şekilde basılması
adına çözüm arayışı yapmaları gerekir.
b) Ürünlerde barkod (GTIN Değişimi nedeniyle)
hataları iş gücü kaybına sebep olmaktadır.
c) Mal Alım bildirimlerinde çıkan sorunların
çözümünde tedarikçilerimizde muhataba
ulaşmak ve çözüm bulmakta sıkıntılar
yaşanmaktadır.
d) Doğrudan üreticiden kurumlara sevk olan ürünlerde
tedarikçinin PTS’ yi ayrı ve her seri için ayrı-ayrı
bildirmesinde yaşanan eksiklikler nedeniyle
sıkıntılar yaşanılmaktadır.
e. Tedarikçilerimizden bu sıkıntılarımızın acilen
çözümünü beklemekteyiz.
ONAYLARINIZI
ARZ EDERİM.
Ecz. Tanıl Dinçsoy
Yön.Kur.Bşk.
[email protected]
Tel: 0232 461 63 00

similar documents