Bagiad 2014 İş ve Eylem Planı

Report
2014 İŞ PLANI
www.bagiad.org
[email protected]
2014 İŞ PLANI
YÖNETİM KURULU (ASİL);
Bahri KÜPELİ - FBD Yayıncılık Medya Group Yön. Kur. Bşk
Mahir Çelebioğlu - Karatel Bilgisayar Yönt.Kur. Bşk
Şemsettin Dermez – Başat İskele Aksesuarları Ltd.Şti
Av.İlke Çakar- Çakar - Çakar-Toker Hukuk Bürosu
Başar Okçuoğlu – Yetkin Yapı Denetim Şirket Müdürü
Nuh Çelik – Çelikler Marketler Zinciri Genel Müdürü
A.Cengiz Baysal - Gintem Genel Müdürü
Murat Yetimoğlu - Gokart Tesisleri Sahibi
Nuri Muhammet Yaman - Liman İnşaat Yönt. Kur Bşk
Emre Aydın - Senay İnşaat Yönt.Kur. Bşk
www.bagiad.org
[email protected]
2014 İŞ PLANI
YÖNETİM KURULU (YEDEK);
1. Ali Hikmet Kahraman
2. Şahin Şanlıtürk
3. Tayfun Gögen
4. Selman Şen
5. Necla Ayber
6. Haluk Karaman
7. Mustafa Yalçınkaya
8. Hayrettin Arslan
9.Bekir Kangal
www.bagiad.org
[email protected]
2014 İŞ PLANI
DENETİM KURULU (ASİL);
Coşkun Beyoğlu
Hüseyin Doğan
Nevzat Eke
DENETİM KURULU (YEDEK);
Hüseyin Dereli
Yunus Bülbül
Erhan Kılıçarslan
www.bagiad.org
[email protected]
2014 İŞ PLANI
Çalışma Sloganımız
Ankara’nın KOBİ’si
Türkiye’nin KOBİ’si
Dünya’nın KOBİ’si
www.bagiad.org
[email protected]
2014 İŞ PLANI
2014 ÇALIŞMA DÖNEMİ VİZYONU:
KOBİ’lerin rekabet gücünü artıran, paydaşlarımız (üniversitelerSTK’lar-Kamu kurumlar - siyasi Kurumlar-kent bileşenler..gibi) ve
yurtdışı benzerleri ile etkin iletişim kuran, KOBİ’ler için farkındalık
yaratan, sorun analizlerini yapan ve çözümleri ortaya koyan,
üyelerinin gelişmesine değer katan bir dernek.
2014 ANA TEMASI:
Vizyoner KOBİ: Bilgi ile tecrübeyi, cesaret ile emeği birleştirmekte
öncü, Gelişime ve değişime açık, dünyayı, teknolojiyi, gündemi ve
ihtiyaçları belirleyen, hedef koyan, kurumsal değerleri benimseyen
kobi’ler.
www.bagiad.org
[email protected]
2014 İŞ PLANI
YÖNETİM EKİBİ ÇALIŞMA İLKELERİ:
Değer katan çalışma yöntemi,
Katılımcı ve paylaşımcı,
Ekip ruhu ile çalışma,
Etkin temsil ve tanıtım,
Hedeflerde kararlılık,
Düzenli toplantı geleneğine uyum,
Sosyal sorumluluk bilinci,
Etkin iletişim,
Her faaliyet için etkinlik raporu
www.bagiad.org
[email protected]
2014 İŞ PLANI
2014 İŞ PLANI
FALİYETLERİ
www.bagiad.org
[email protected]
2014 İŞ PLANI
YÖNETİM BİLİMLERİ AKADEMİSİ :
Ana temaya yönelik seminer programı-Panel ve arama
konferansları ve bilgilendirme toplantıları
Danışman ve eğitimci kadrosu oluşturma
Gelir getirici projeler üretme (Kalkınma Ajansı-İş-kurKOSGEB- AB Hibe Programları-OSB’ler ve belediyeler gibi)
BAGİAD KOBİ Akademisi kurumsal organizasyonu
oluşturma
Dış ticaret kümelenme çalışması
OSTİM Kümeleriyle ortak projeler
Kurumsal Kapasite geliştirme Eğitim programları
Üyelere yönelik proje yazma ve çeşitli desteklerden
yararlanma hizmetleri
www.bagiad.org
[email protected]
2014 İŞ PLANI
ÜYE İLE İLETİŞİM VE AİDİYET GELİŞTİRME :
Üyelerimizin doğum gününde kutlama,
Üyelerin önemli bilgilerini paylaşma( yatırım vb),
Facebook ile iletişim,
Web sayfası güncel,
Bahar ve sonbahar kahvaltı (2 kez)
Aileler ile tanışma yemeği (1 kez geleneksel)
BAGİAD Kataloğu (kaynak oluşması halinde)
Aylık e-bülten ve Ankaraj Dergisi yılda üç kez
Komisyon çalışmaları
2014 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Çalışması
www.bagiad.org
[email protected]
2014 İŞ PLANI
DERNEK FAALİYETLERİ :
Derneğe değer katacak üye yazım çalışmaları
KOSGEB desteğinde ve dernek organizasyonunda
yurtdışı iş gezisi (yılda 4 kez)
Danışma kurulu toplantısı (yılda 1kez) - danışma
kurulu güncellenerek
İnovasyon Kongresi ve KOBİ ödül süreci
Her etkinlik öncesi slayt gösterisi ile derneğin tanıtımı
Web sitesi reklamları ve site üzerinden e-kobi portalı
oluşturulması
www.bagiad.org
[email protected]
2014 İŞ PLANI
KOBİ-SANAYİ-KENT VE ÜLKE DUYARLILIĞI :
KOBİ’ler için Sanayi politikalarına taraf olma.
Ankara’nın kent gelişimine duyarlılık çalışmaları
Vizyon 2023 hedeflerine KOBİ’lerin uyumu için
rapor ve komisyon çalışmaları
Sosyal sorumluluk projeleri
Yasa izleme ve takip komisyonu çalışmaları
İhtisas Komisyonlarının Kurulması ve seçimlerinin
gerçekleştirilmesi
www.bagiad.org
[email protected]
2014 İŞ PLANI
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GRUBU :
Ankara için Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı,
Kadın Yöneticiler Çalıştayı,
Yenilikçi KOBİ Çalıştayı,
Genç Girişimciler Çalıştayı
Sektörel Arama Toplantıları
2014 Türkiye Ekonomisinde Fırsatlar ve Riskler
2014 KOBİ’ler için Fırsatlar, Riskler ve beklentiler
panelleri
www.bagiad.org
[email protected]

similar documents