Prezentacja Wlodzimierza Marcinskiego (ppt 2.93 MB)

Report
II Kongres Wolności w Internecie
Panel tematyczny IV
Przełożenia Polityki Integracji Cyfrowej na
konkretne działania
II Kongres Wolności w Internecie
Przełożenie Polityki Integracji Cyfrowej na konkretne działania
• Krajowy i europejski kontekst integracji
cyfrowej
• Założenia oraz podsumowanie warsztatu
„Integracja Cyfrowa”
• Ciekawe przykłady
• Co dalej dzisiaj, jutro, pojutrze....
II Kongres Wolności w Internecie
Przełożenie Polityki Integracji Cyfrowej na konkretne działania
Krajowy i europejski kontekst integracji cyfrowej
Włodzimierz Marciński – Lider Cyfryzacji w Polsce
II Kongres Wolności w Internecie
Przełożenie Polityki Integracji Cyfrowej na konkretne działania
60% dzieci rozpoczynających dziś edukację
będzie pracowało w zawodach jeszcze
nieistniejących!
II Kongres Wolności w Internecie
Przełożenie Polityki Integracji Cyfrowej na konkretne działania
Do 2015 roku 90% stanowisk pracy będzie
wymagało podstawowych umiejętności
cyfrowych!
II Kongres Wolności w Internecie
Przełożenie Polityki Integracji Cyfrowej na konkretne działania
W ciągu ostatnich 10-ciu lat liczba wysyłanych
dziennie maili i innych komunikatów
cyfrowych wzrosła z 12 do 247 miliardów!
II Kongres Wolności w Internecie
Przełożenie Polityki Integracji Cyfrowej na konkretne działania
http://www.go-gulf.com/blog/60-seconds/
II Kongres Wolności w Internecie
Przełożenie Polityki Integracji Cyfrowej na konkretne działania
Spośród 43 milionów użytkowników Facebooka
w krajach arabskich 15 milionów to kobiety,
kompletnie marginalizowane w życiu
gospodarczym i politycznym
II Kongres Wolności w Internecie
Przełożenie Polityki Integracji Cyfrowej na konkretne działania
Sektor ICT generuje w krajach
Unii Europejskiej ok. 5% PKB
podczas gdy rolnictwo 3%
II Kongres Wolności w Internecie
Przełożenie Polityki Integracji Cyfrowej na konkretne działania
Integracja, partycypacja
a może …
cyfrowa symbioza?
II Kongres Wolności w Internecie
II Kongres Wolności w Internecie
Przełożenie Polityki Integracji Cyfrowej na konkretne działania
Liderzy Cyfrowej Europy
II Kongres Wolności w Internecie
Przełożenie Polityki Integracji Cyfrowej na konkretne działania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rumunia – Paul Andre Baran
• Polska – Włodzimierz Marciński
Malta – Antonio Ghio
• Portugalia – Antonio Murta
Holandia – Tineke Netelenbos
• Czechy – Ondrej Felix
Litwa – Kestutis Juskevicius
• Dania – Lars Frelle- Petersen
Wielka Brytania – Martha Lane Fox • Finlandia – Linda Liukas
Francja – Gilles Babinet
• Słowacja – Peter Pellegrini
Włochy - Roberto Sambuco
• Cypr – Stelios Himonas
Słowenia - Ales Spetic
• Belgia – Saskia Van Uffelen
Bułgaria – Gergana Passy
• Chorwacja – Darko Paric
Węgry – Istvan Eremyi
• Irlandia – David Puttnam
Szwecja – Jan Gulliksen
Luksemburg – Bjorn Ottersten
II Kongres Wolności w Internecie
Przełożenie Polityki Integracji Cyfrowej na konkretne działania
Miejsce Lidera Cyfryzacji na polskiej mapie aktywności na
rzecz partycypacji cyfrowej
•
•
•
•
•
•
•
Europejski korespondent
Spajacz inicjatyw
Animator współpracy środowisk
Promotor najlepszych przykładów
Jednolity punkt kontaktowy
Organizator lub wspierający kampanie celowe
…..
II Kongres Wolności w Internecie
Nowe priorytety Agendy Cyfrowej na lata 2013-2014
1. Stworzenie nowych, stabilnych regulacji sieci
szerokopasmowych
2. Nowa infrastruktura usług publicznych (poprzez CEF)
3. Powołanie Wielkiej Koalicji na rzecz cyfrowych umiejętności i
miejsc pracy
4. Propozycja nowej strategii i dyrektywy dotyczących cyberbezpieczeństwa
5. Aktualizacja ram prawnych w obszarze prawa autorskiego
6. Przyspieszenie rozwoju zastosowań w chmurze
7. Uruchomienie nowej strategii dla przemysłu elektronicznego
II Kongres Wolności w Internecie
Przełożenie Polityki Integracji Cyfrowej na konkretne działania
Szeroka Koalicja na rzecz e-umiejętności
w Polsce
II Kongres Wolności w Internecie
Przełożenie Polityki Integracji Cyfrowej na konkretne działania
Ciekawe przykłady
• Józef Orzeł – Stowarzyszenie Miasta w Internecie
• Dorota Kostkowska – Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego
• Dagmara Krzesińska – Koalicja [email protected]łość w Sieci
• Artur Marcinkowski – Fundacja Widzialni
II Kongres Wolności w Internecie
Przełożenie Polityki Integracji Cyfrowej na konkretne działania
• Co dalej dzisiaj, jutro, pojutrze....

similar documents