Feedback, learning, flow www.flowtime.eu Eluprioriteedid

Report
Flowtime
Paindlik töötamine ei ole valik –
see on fakt
Klaas-Jan Reincke
Kaugtöö Päev 2014
30.mai
Feedback, learning, flow
www.flowtime.eu
Millest me räägime?
• Kaugtöö (telework)
• Paindlik töö
• Töö sõltumata ajast ja kohast
• Tark töö
• Tulemuspõhine töö
Feedback, learning, flow
www.flowtime.eu
Miks me sellest räägime?
Sest me tahame, et:
• meile tuleb tööle häid uusi
inimesi;
• nad ei lähe kiiresti jälle minema;
•
•
•
•
nad vastutust võtaksid;
nad „peremehelikult“ käituksid;
oma peaga mõtleksid;
nende tootlikkus tõuseks
Feedback, learning, flow
www.flowtime.eu
Ei tööta traditsioonilistes harudes?
• Igal harul ja igal ametil on omad
raamid
• Reeglina saadakse neist väga
hästi aru
• Paindlikkus raamide sees
• Pigem ei tööta seal, kus
midagi valesti või puudu on
Feedback, learning, flow
www.flowtime.eu
Vabadus või Anarhia?
Feedback, learning, flow
www.flowtime.eu
Töömaailma muutus kiireneb
• Koostöö erineval ajal ja erinevas kohas
• Kasvav konkurents talentide pärast
– Alates 2010.a EL-i tööturult lahkujaid rohkem kui
sisenejaid
– Töö ja töötajad järjest liikuvamaks
– Süvenev ebakõla oskuste pakkumise ja nõudluse
vahel
• Palju mitmekesisem töötajaskond
Feedback, learning, flow
www.flowtime.eu
Eluprioriteedid
•
•
•
•
•
Töö
Suhted ja pere
Samavõrd suhted, pere ja töö
Hobid
Teised
16%
20%
59%
3%
3%
Andmed: Palgainfo Agentuur sügis 2013
Feedback, learning, flow
www.flowtime.eu
Paindlikkuse võimalused?
• Üle 2/3 tööandjatest: vahendid sobivad
kaugtööks hästi
• Tarkvara lahenduste integreerimine veidi
vähem
• Kõik teised tehnilised tingimused ka reeglina
OK
Feedback, learning, flow
www.flowtime.eu
Otsene seos rahuloluga
Feedback, learning, flow
www.flowtime.eu
Eesmärgistatud paindlikkus
Feedback, learning, flow
www.flowtime.eu
Põhipalk: tegelik vs ootused
• Keskmiselt saavad inimesed kuus neto 442 €
vähem kui nad ootavad (mediaan: 340 €)
• 95% ei ole rahul oma palgaga (n = 2380)
• Mida vähem rahul põhipalgaga, seda olulisem
lisatasu
• Aga tegelik seos tootlikkuse kasvuga puudub
• 95% rakendab mingisuguseid lisatasusid
– Kasu ja isegi kulu ebaselge
Feedback, learning, flow
www.flowtime.eu
Kuidas on lood usaldusega?
• Alla 10% salvestab töötajate kõnesid
• Üle 10% jälgib töötajate sotsiaalmeedia ja
interneti tegevust (enamjaolt vaikimisi...)
• Üle 25% jälgib töötajate tegevust tööarvutis
• Kolmandik jälgib töötajate tegevust
kaameratega
• 35% on juurdepääs töötaja e-kirjavahetusele
• Üle 35% jälgib töötajate liikumist
Feedback, learning, flow
www.flowtime.eu
Võtame kokku
• Töömaailm muutub järjest kiiremini
– Paindlikkus pole vastutulek, ega konkurentsieelis,
see on hädavajadus
• Inimeste motiveerimisega tuleb järjest rohkem
vaeva näha
– Sisemiselt on odavam ja tulemuslikum
• Tehnilisi takistusi on vähe, juhtimise omi palju
rohkem
Feedback, learning, flow
www.flowtime.eu
Aitäh ja suhtlemiseni!
Klaas-Jan Reincke
[email protected]
566 74 014
klaasjan.reincke
@klaasjanreincke
Feedback, learning, flow
www.flowtime.eu

similar documents