identifikátor materiálu: eu - 9

Report
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 9 - 12
Anotace
Prezentace, která se zabývá stejnolehlostí.
Autor
Mgr. Václav Simandl
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Žáci poznají stejnolehlost.
Speciální vzdělávací potřeby
Ne
Klíčová slova
Stejnolehlost a samodružný bod.
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
Výklad
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – 2. stupeň
Typická věková skupina
12-15 let
Celková velikost / datum
217 kB soubor .doc (MS PowerPoint) / září – 2011
Podobnost
• Stejnolehlost.
Stejnolehlost
Obr. 1 © Václav Simandl
Definice stejnolehlosti
• Stejnolehlost je určena středem stejnolehlosti a
reálným číslem různým od 0 a 1 (koeficient
stejnolehlosti).
• Střed stejnolehlosti
Obr. 2 © Václav Simandl
Zápis stejnolehlosti
H (S,h)
• Stejnolehlost H se středem S a koeficientem h.
H (S,h): A A´
• Stejnolehlost H (S,h) zobrazí bod A do bodu A´.
vzor
obraz
Kladný koeficient stejnolehlosti
Kladný:
Obr. 3 © Václav Simandl
Záporný koeficient stejnolehlosti
záporný:
Obr. 4 © Václav Simandl
Samodružný bod
Samodružný bod
je bod, který splývá se svým obrazem.
U stejnolehlosti je to bod, který je středem
stejnolehlosti.
Poměr podobnosti
• Poměr podobnosti je (k) je roven absolutní
hodnotě koeficientu stejnolehlosti |h|.
k = |h|
Příklad
• Čím je určena stejnolehlost?
Stejnolehlost je určena středem stejnolehlosti a
reálným číslem různým od 0 a 1 (koeficient
stejnolehlosti).
• Co je samodružný bod u stejnolehlosti?
U stejnolehlosti je to bod, který je středem
stejnolehlosti.
• Čemu je roven poměr podobnosti u stejnolehlosti?
Poměr podobnosti je (k) je roven absolutní hodnotě
koeficientu stejnolehlosti |h|.
Čerpáno
• Obr. 1 – 4. vlastní zdroje (© Václav Simandl)
Copyright Václav Simandl, září 2011.
Metodický pokyn
• Pedagog se řídí pokynu autora v prezentaci.
Seznámí postupně s látkou a poté kliknutím se
ukáží vztahy, grafické znázornění, vzorce,
postup, pokračování či výsledek.
• U jednotlivých listů probíhá myšlenková
mapa, diskuse nebo vysvětlení či doplnění
látky.

similar documents