Stand van zaken en typologie mbo-instellingen

Report
PASSEND ONDERWIJS MBO
STAND VAN ZAKEN
KORTE TERMIJN ONDERZOEK
M. Wolbers - Radboud Universiteit ITS
T. Eimers - KBA Nijmegen
Typologieconstructie
•
Afbakening Passend Onderwijs in het mbo
•
Welke doelgroepen / ondersteuningsbehoeften
•
Centraal / decentraal
•
Theorie: literatuur, documentatie, interviews
•
Empirie: enquête mbo-instellingen
•
Instrument: implementatie en invulling Passend Onderwijs
Voortgang
Voorfase
•
Deskresearch
•
Interviews sleutelfiguren
•
Analysekader en vragenlijsten
Enquête mbo-instellingen
•
Alle mbo-instellingen: contactpersonen
•
Schriftelijk / telefonisch
Analyse en typologie
•
Typologie, instellingskenmerken
•
Panelsessies / Expertmeeting
•
Typering alle mbo-instellingen
Rapportage en database
Eerste beelden
Kernvraagstuk afbakening
•
Breed of smal
•
Heroverweging
Context invoering
•
Focus op Vakmanschap
•
Entree-opleiding

similar documents