Ianuarie 2013 - Prefectura Cluj

Report
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL CLUJ
29 ianuarie 2013
CLUJ-NAPOCA
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL CLUJ
TEMATICA ÎNTÂLNIRII:
1.Stabilirea responsabilitǎţilor şi competenţelor
serviciilor publice deconcentrate şi ale altor
instituţii ale statului cu reprezentare în teritoriu
în aplicarea Programului de Guvernare 2013 –
2016.
2. Diverse.
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL CLUJ
PREZINTǍ:
Daniel Don – Director executiv, Agenţia Judeţeanǎ
pentru Ocuparea Forţei de Muncǎ;
Sorin Dumitru – Manager public, Agenţia
Judeţeanǎ pentrru Plǎţi şi Inspecţie Socialǎ Cluj;
Emilian Roşca – Inspector şef, Inspectoratul
Teritorial de Muncǎ Cluj;
Anuţa Crǎciun Mocan – Şef serviciu, Casa
Judeţeanǎ de Pensii Cluj.
Agentia Judeteana
pentru Ocuparea
Fortei de Munca
Cluj
www.ajofmcluj.ro
Responsabilitatile
AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA CLUJ
conform Programului de Guvernare 2013 –
2016

Creşterea ratei de ocupare a forţei de
muncă, cu focalizare pe următoarele
grupuri ţintă: tineri cu vârste între 15
şi 25 de ani; lucrători cu vârsta între
50 şi 64 de ani; femei;lucrători
necalificaţi; persoane cu handicap;
persoane
cu
responsabilităţi
familialecomplexe; minorităţi etnice,
inclusiv minoritatea romă:
Masuri:
A.J.O.F.M.
acestui
Cluj isi propune realizarea
obiectiv
prin
cele
,,FUNCTIONARUL ELECTRONIC’’
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Dezvoltarea unor servicii specializate la nivel regiunii Nord-Vest si Centru pentru
ocuparea şomerilor pe piaţa forţei de muncă in timp real, mecanisme de înregistrare şi
de prelucrare a datelor relevante şi crearea de oportunităţi de accesare şi valorificare a
acestora;
2. Înlaturarea obstacolelor privind accesul pe piata muncii a şomerilor din judetele Cluj
si Alba;
3. Promovarea serviciilor de ocupare;
4. Gestionarea ofertelor de locuri de muncă vacante;
5. Încadrarea în muncă a unui număr mare de şomeri într-un interval redus de timp;
6. Crearea unei baze de date specializate care să vină în ajutorul firmelor şi al
şomerilor;
7. Asigurarea de personal calificat pentru firmele din regiunea Nord-Vest si Centru;
8. Dezvoltarea serviciilor de mediere a muncii în favoarea celor mai dezavantajate
grupuri.
,,FUNCTIONARUL ELECTRONIC’’
Rezultate:
Accesul gratuit la FUNCTIONARUL ELECTRONIC a clientilor SPO din judetele
Cluj si Alba. -- Cresterea cu 50 % a gradului de promovarea a serviciilor de
ocupare.
Cresterea cu 50% a ofertelor de locuri de muncă vacante
Cresterea cu 30% a incadrarea în muncă a unui număr mare de şomeri într-un
interval redus de timp
Crearea unei baze de date specializate care să vină în ajutorul firmelor şi al
şomerilor.
Dezvoltarea serviciilor de mediere a muncii în favoarea celor mai
dezavantajate grupuri ulilizând o metoda inovativa si anume SISTEMUL EURES
.Cresterea cu 30% a grupurilor dezavantajate la masura activa de –mediere a
muncii.
Posibilităţi mai bune de angajare în procent de 30% ,fata de metoda
traditionala de mediere a muncii.
,,CALLCEMM-APELATI CENTRU ELECTRONIC DE MEDIERE A MUNCII’’
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Dezvoltarea unor servicii specializate la nivel regiunii Nord-Vest si Centru
pentru ocuparea şomerilor, şomerilor tineri, şomerilor peste 45 ani,şomerilor de
lungă durată, tineri şi adulţi pe piaţa forţei de muncă in timp real, mecanisme
de înregistrare şi de prelucrare a datelor relevante şi crearea de oportunităţi de
accesare şi valorificare a acestora;
2. Înlaturarea obstacolelor privind accesul pe piata muncii a şomerilor,
şomerilor tineri, şomerilor peste 45 ani,şomerilor de lungă durată, tineri şi
adulţi din judetele Cluj si Alba;
3. Promovarea serviciilor de ocupare;
4. Gestionarea ofertelor de locuri de muncă vacante;
5. Încadrarea în muncă a unui număr mare de şomeri, şomeri tineri, şomeri
peste 45 ani,şomeri de lungă durată, tineri şi adulţi într-un interval redus de
timp;
6. Crearea unei baze de date specializate care să vină în ajutorul firmelor şi al
şomerilor, şomerilor tineri, şomerilor peste 45 ani, şomerilor de lungă durată,
tineri şi adulţi;
7. Dezvoltarea serviciilor de mediere a muncii în favoarea celor mai
dezavantajate grupuri;
8. Posibilităţi mai bune de angajare;
9. Cresterea ratei de ocupare în regiunea Nord-Vest si Centru.
,,CALLCEMM-APELATI CENTRU ELECTRONIC DE MEDIERE A MUNCII’’
Rezultate:
Dezvoltarea unor servicii specializate la nivel regiunii Nord-Vest si Centru
pentru ocuparea şomerilor, şomerilor tineri, şomerilor peste 45 ani,şomerilor de
lungă durată, tineri şi adulţi pe piaţa forţei de muncă in timp real, mecanisme
de înregistrare şi de prelucrare a datelor relevante şi crearea de oportunităţi de
accesare şi valorificare a acestora.
Înlaturarea obstacolelor privind accesul pe piata muncii a şomerilor, şomerilor
tineri, şomerilor peste 45 ani,şomerilor de lungă durată, tineri şi adulţi din
judetele Cluj si Alba.
Promovarea serviciilor de ocupare.
Gestionarea ofertelor de locuri de muncă vacante.
Încadrarea în muncă a unui număr mare de şomeri, şomeri tineri, şomeri
peste 45 ani,şomeri de lungă durată, tineri şi adulţi într-un interval redus de
timp.
Crearea unei baze de date specializate care să vină în ajutorul firmelor şi al
şomerilor, şomerilor tineri, şomerilor peste 45 ani,şomerilor de lungă durată,
tineri şi adulţi.
Dezvoltarea serviciilor de mediere a muncii în favoarea celor mai
dezavantajate grupuri.
Posibilităţi mai bune de angajare.
Cresterea ratei de ocupare în regiunea Nord-Vest si Centru .







Creşterea calificării şi implicit, a
productivităţii muncii prin promovarea
programelorde formare profesională a
salariaţilor, adaptate la oportunităţile de
dezvoltare economică;
Masuri:
Acorduri de cooperare cu urmatoarele institutii care deruleaza proiecte prin programe
europene:
Universitatea Tehnica;
SC Expert Training SRL;
Camera de Comert Cluj
Consiliul Judetean Cluj
C.R.F.P.A. Cluj
Proiectele NOKIA “Centrul de Tranzitie de la JOB la Smart-JOB si “Combinatul Social
Campia-Turzii”.

Susţinerea celui de al treilea sector,
economia socială și a întreprinderilor
sociale, având drept scop creșterea
coeziunii și inserţiei sociale a persoanelor
provenind din grupuri vulnerabile prin
înfiinţarea, în interes local, de noi locuri
de muncă şi/sau servicii sociale.
Masuri:
Proiectul “Combinatul social din
Campia-Turzii”, proiect ce va fi
derulat cu sprijinul financiar al UE si care va
avea ca scop
reintegrarea acestor persoane pe piata
muncii.

Sintetizand continutul aplicatiei FEG " Combinatul
“Combinatul social din Campia-Turzii”
proiect in valoare de 6.4 mil. Euro ce va fi derulat cu sprijinul financiar al UE si
care va avea ca scop reintegrarea disponibilizatilor de la Combinatul Mechel
Campia-Turzii pe piata muncii
Rezultate:
 Crearea a minim 380 de locuri de munca, reprezentand peste 50% din
numarul total de lucratori ( 743 lucratori in proiect)
 Cea mai mare intreprindere sociala din Romania (peste 250 angajati)
 Alocatii de 15000 euro/lucrator pentru cei care vor face parte din
intreprinderea sociala
 Alocatii de transport 100 euro/lucrator
 Alocatie de interviu 200 euro/lucrator
 Alocatie de practica 1000 euro/lucrator
 Curs de calificare 500 euro/lucrator
 Evaluare competente 200 euro/lucator
 Mentorat ( persoane angajate dintre lucratori care sa ii ajute pe ceilalti sa se
integreze la noul loc de munca ) 800 euro/lucrator- aici se creaza 80 de
locuri de munca
 Mediere permanenta prin Callcenter-ul AJOFM
 Evaluarea aptitudinilor motrice cu cel mai performant sistem care nu exista
in prezent in Romania.

Introducerea procedurii de şomaj parţial care să
permită, pe o perioadă limitată, cumularea
veniturilor din muncă în regim part-time cu o parte
din indemnizaţia de şomaj.
MASURI :
Indeplinirea acestui obiectiv revine Agentiilor Locale pentru Ocuparea
Fortei de
Munca din judetul Cluj:
A.L.O.F.M. Cluj-Napoca si Punctul de Lucru Huedin;
A.L.O.F.M. Turda si Punctul de Lucru Campia-Turzii ;
A.L.O.F.M. Dej si Punctul de Lucru Gherla;
Stimularea și extinderea măsurilor de
încurajare a angajării tinerilor pe
piaţa muncii, în special a celor
proveniţi din centrele de plasament şi
a persoanelor cu handicap.
Masuri:

Bursele de locuri de munca
organizate in parteneriat cu
Universitatea Tehnica din ClujNapoca ,Universitatea
Babes-Bolyai, Direcţia Generală De
Asistenţă Socială Şi


Stimularea dezvoltării unei reţele de specialişti pentru
consiliere şi informare privind locurile de muncă pentru
persoanele cu handicap.
Masuri:
Centrul Regional de consiliere si informare pentru persoanele cu
handicap. Acest Centru
functioneaza in cadrul AJOFM CLUJ pe strada G. Cosbuc, nr.2, este
dotat cu echipament modern, iar activitatea este desfasurata de
persoane cu handicat si cu calificare in domeniul consilierii de cariera.
Acţiuni/măsuri în competenţa AJPIS CLUJ pentru
realizarea
Programului de Guvernare 2013-2016
Ana BARBU
Ordonator de credite
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială are
ca scop administrarea şi gestionarea într-un sistem unitar
de plată a beneficiilor de asistenţă socială şi controlul
măsurilor de asistenţă socială privind prevenirea, limitarea
sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale
unor situaţii care pot genera marginalizarea sau
excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori
comunităţilor, realizate de autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale şi de alte persoane fizice şi juridice.
Pentru o mai bună administrare a sistemului beneficiilor de
asistenţă socială, de la 01.01.2012, Agenţia a preluat în
subordine activitatea de inspecţie socială.
Obiectiv: Reforma sistemului de asistenţă socială
Măsuri în competenţa AJPIS Cluj:
 Aplicarea Legii nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale:
- formular unic de cerere pentru solicitarea
beneficiilor de asistenţă socială finanţate din bugetul de
stat;
- sistem informatic integrat pentru verificarea datelor
înscrise în cerere (la 3 ani de la intrarea în vigoare a
legii);
- prima plată a beneficiilor de asitenţă socială - în
termen de maximum 30 de zile de la stabilirea dreptului.
Obiectiv: Reforma sistemului de asistenţă socială
Măsuri în competenţa AJPIS Cluj:
 Plata promptă a beneficiilor de asistenţă socială (buget
2012 – 285,5 mil. lei);
 Consilierea beneficiarilor prin ghişeul propriu de relaţii cu
publicul;
 Organizarea de sesiuni de instruire cu lucrătorii din
domeniul asistenţei sociale din cadrul primăriilor (2
campanii de informare în 2012);
 Formarea profesională continuă a personalului propriu în
vederea adaptării rapide la modificările legislative
frecvente şi creşterii calităţii serviciilor oferite (în 2013
fondurile alocate pentru formarea profesională continuă
a personalului propriu sunt foarte reduse).
Obiectiv: Combaterea sărăciei şi promovarea
incluziunii şi protecţiei sociale
Măsuri în competenţa AJPIS Cluj:
 Plata ajutorului social (cca. 3300 beneficiari –
plăţi de 7,5 mil. lei anual);
 Plata alocaţiei pentru susţinerea familiei (cca.
3500 beneficiari - plăţi de 3,2 mil. lei anual);
 Consilierea autorităţilor publice locale în privinţa
stabilirii şi acordării acestor tipuri de beneficii de
asistenţă socială (stabilirea drepturilor privind
ajutorul social şi alocaţia pentru susţinerea
familiei este în sarcina autorităţilor publice
locale).
Obiectiv: Dezvoltarea serviciilor sociale în paralel
cu reducerea volumului prestaţiilor financiare
directe
Măsuri în competenţa AJPIS Cluj:
 Acreditarea promptă a furnizorilor de servicii
sociale - control monitorizare şi evaluare pentru
asigurarea furnizării unor servicii sociale de
calitate din partea furnizorilor de servicii sociale
publici şi privaţi.
În 2012:
- 57 de furnizori de servicii sociale acreditaţi/
reacreditaţi;
- 168 servicii sociale evaluate.
Obiectiv: Stimularea investiţiilor publice şi private
într-un sistem integrat de asistenţă socială
performant
Măsuri în competenţa AJPIS Cluj:
 Acordarea şi plata subvenţiilor pentru
asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează
unităţi de asistenţă socială conform Legii
nr. 34/1998 (În 2012: 11 asociaţii şi
fundaţii – cca. 1.500 beneficiari - plăţi de
2,3 mil. lei anual)
Obiectiv: Protejarea consumatorului vulnerabil
Măsuri în competenţa AJPIS Cluj:
 Plata ajutoarelor de încălzire (cca. 30.000 de
beneficiari - plăţi de 11 mil. lei anual);
 Consilierea autorităţilor publice locale în privinţa
acordării ajutoarelor de încălzire (stabilirea
drepturilor privind ajutorul de încălzire este în
sarcina autorităţilor publice locale);
 Controlul autorităţilor publice locale privind
acordarea ajutoarelor de încălzire în
conformitate cu legea.
Obiectiv: Creşterea capacităţii de detectare a riscurilor
de eroare, fraudă, corupţie asupra bugetului alocat
prestaţiilor sociale
Măsuri în competenţa AJPIS Cluj:
 Suprapunerea bazei de date a AJPIS cu
cele ale altor instituţii (ANAF, APIA, CJP)
pentru depistarea cazurilor în care
beneficiarii nu îndeplinesc/nu mai
îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea
beneficiilor de asistenţă socială (debite de
2,1 mil. lei în 2012).
Cifrele anului 2012
Nr.
crt.
Tip beneficiu de asistenţă socială
1
Alocaţia de stat pentru copii
2
Indemnizaţia pentru creşterea copilului
3
Nr. mediu lunar
beneficiari
Plăţi efectuate 2012
108.068
83,684,263
6.919
96,303,325
Stimulentul pentru creşterea copilului
855
3,441,411
4
Indemnizaţii şi ajutoare pentru creşterea
copilului cu handicap 3-7 ani
501
2,346,644
5
Alocaţia de plasament
603
844,850
6
Alocaţia de susţinerea familiei
3.588
3,218,824
7
Ajutoare sociale (venitul minim garantat)
3.329
7,521,258
8
Indemnizaţii lunare hrana (HIV)
121
546,115
9
Ajutoare căldură (energie termică + gaze
naturale)
4.439
8,494,068
10
Ajutorul de încălzire cu lemne
9.423
2,408,176
11
Drepturi persoane cu handicap
(ind+buget+insotit+HIV)*
42.079
66,792,033
TOTAL
275,600,967
INSPECTORATUL TERITORIAL DE
MUNCĂ CLUJ
INSPECTOR ŞEF
EMILIAN ROŞCA
1. Obiectivele ITM Cluj în cadrul
programului de guvernare
 Reducerea
negru
fenomenului muncii la
A. Priorităţile ITM Cluj în domeniul
Relaţiilor de muncă în legătură cu
obiectivele din cadrul Planului de
guvernare


Capitolul I
Organizarea de acţiuni de control în domeniul
relaţiilor de muncă cu scopul reducerii
fenomenului de muncă la negru
Capitolul II
Monitorizarea relaţiilor de muncă şi a
contractelor colective de muncă
Capitolul I
Organizarea de acţiuni de control în domeniul
relaţiilor de muncă cu scopul reducerii fenomenului
de muncă la negru
Acţiuni de control privind identificarea şi combaterea
cazurilor de muncă nedeclarată în domenii susceptibile
utilizării frecvente a acesteia, a muncii tinerilor şi copiilor
(construcţii, industria textilă, prestări servicii, industria
alimentară şi panificaţie, industria lemnului, comerţ,
pază, transport rutier de marfă şi persoane, unităţi care
desfăşoară activităţi în staţiuni montane şi de pe litoral,
fabricarea băuturilor alcoolice si răcoritoare, unităţi care
desfăşoară activitate in timpul nopţii (baruri,
discoteci,jocuri de noroc,unităţi de comerţ cu program
non-stop, unităţi distribuţie carburant), grădiniţe cu
program prelungit.


Efectuarea în permanenţă de controale inopinate ca
măsură eficientă de reducere a incidenţei muncii la
negru
Monitorizarea angajatorilor susceptibili de utilizare a
forţei de muncă în lipsa formelor legale de angajare (
angajatori care înregistrează deja un precedent în
această direcţie), fiind urmărite îndeaproape măsurile
dispuse de inspectorii de muncă în vederea intrării în
legalitate a angajatorilor (măsuri de încheiere a
contractelor de muncă)
Capitolul II
Monitorizarea relaţiilor de muncă şi a
contractelor colective de muncă

Verificarea modului în care angajatorii
respectă prevederile Codului Muncii Legea nr.53/2003 republicată, a altor acte
normative de dreptul muncii, precum şi a
clauzelor contractelor colective de muncă.

Verificarea modului în care angajatorii
respectă prevederile O.U.G nr. 56/2007
privind încadrarea în muncă şi detaşarea
străinilor pe teritoriul României modificată
si completată.

Verificarea modului în care agenţii
economici respectă prevederile Legii nr.
156/2000 privind protecţia cetăţenilor
români care lucrează în străinătate,
republicată


Verificarea modului in care angajatorii respectă
prevederile Directivei 96/71/CE privind detasarea
lucrătorilor in cadrul furnizării de servicii
Verificarea modului în care angajatorii respectă
prevederile H.G. nr.500/2011 cu modificările si
completările ulterioare privind
întocmirea şi
completarea registrului general de evidenţă a
salariaţilor

Verificarea respectării de către angajatori
a prevederilor Legii nr. 62/2011 a
dialogului social, in sensul respectării de
către angajatori a obligatiei de negociere
si incheiere a contractului colectiv de
muncă la nivel de unitate si inregistrarea
acestuia la ITM.
Campanie privind respectarea de către
agenţii de muncă temporară a prevederilor
H.G. nr. 1256/2011 privind condiţiile de
functionare, precum şi procedura de
autorizare a agentului de muncă
temporară.
Campanie privind respectarea de către
angajatori a prevederilor art.78 alin.2 şi 3
din Legea nr.448/2006 modificată şi
completata privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap
B. Priorităţile ITM Cluj în domeniul
Securităţii şi Sănătăţii în Muncă


Capitolul I
Acţiuni de control în domeniul Securităţii şi
Sănătăţii în muncă
Capitolul II
Acţiuni în domeniul supravegherii pieţei
Capitolul I
Acţiuni de control în domeniul
Securităţii şi Sănătăţii în muncă

Acţiune de monitorizare privind riscurile
existente la locurile de muncă din
microîntreprinderi
(0-9
lucrători)
şi
măsurile de prevenire şi protecţie aplicate.

Acţiuni privind verificarea cerinţelor minime de
securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea
în muncă de către lucrători a echipamentelor de
muncă specifice domeniilor construcţiilor de
clădiri şi a lucrărilor speciale de construcţii.

Acţiune privind verificarea unităţilor care
execută şi exploatează sisteme de
alimentare cu gaze naturale, privind
respectarea actelor normative referitoare
la securitatea şi sănătatea în muncă.
Capitolul II
Acţiuni în domeniul supravegherii
pieţei

Sesiuni de informare a producătorilor,
importatorilor şi distribuitorilor privind
bunele practici şi noutăţile legislative
referitoare la punerea pe piaţă a
produselor
C. Măsuri de de eficientizare a activităţilor
derulate de ITM Cluj
a) Mediatizarea acţiunilor ITM Cluj cu scopul
responsabilizării factorilor interesaţi asupra
chestiunilor care îi vizează în mod direct
b) Informarea continuă a angajatorilor şi
angajaţilor cu privire la modificările legislative
intervenite, interpretarea şi corecta aplicare a
acestora
c) Propunerea unor modificări legislative pentru
îmbunătăţirea cadrului legal aplicabil relaţiilor
de muncă
a) Mediatizarea acţiunilor ITM Cluj cu scopul
responsabilizării factorilor interesaţi asupra
chestiunilor care îi vizează în mod direct



Organizarea de conferinţe de presă în scopul informării opiniei
publice asupra tematicilor acţiunilor de control ale Inspectoratului
precum şi asupra rezultatelor obţinute;
Abordarea în presa scrisă şi audio-vizuală a unor subiecte de interes
în privinţa relaţiei angajat-angajator cu accentuarea măsurilor
aplicate de ITM Cluj în urma verificărilor efectuate;
Actualizarea în permanenţă a site-ul ITM Cluj cu informaţii de
interes puplic atât în ceea ce priveşte activitatea instituţiei noastre
cât şi a priorităţilor (în sarcina angajatorilor) determinate de
modificările legislative în domeniu.
b) Informarea continuă a angajatorilor şi
angajaţilor cu privire la modificările
legislative intervenite, interpretarea şi
corecta aplicare a acestora


ITM Cluj redactează comunicate de presă sau informări
de presă pe tema modificărilor legislative intervenite în
scopul informării angajatorilor cu privire la corecta
interpretare şi aplicare a textelor de lege incidente
relaţiilor de muncă
În domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă se
organizează Sesiuni de informare a producătorilor,
importatorilor şi distribuitorilor privind bunele practici şi
noutăţile legislative referitoare la punerea pe piaţă a
produselor
c) Propunerea unor modificări
legislative pentru îmbunătăţirea
cadrului legal aplicabil relaţiilor de
muncă



Propunerile vor avea în vedere:
Necesitatea adaptarii cadrului legislativ la condiţiile
actuale şi tot mai complexe în derularea raporturilor de
muncă
Corelarea reglementărilor interne în domeniul relaţiilor
de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă cu cerinţele
normelor comunitare în materie
CASA JUDETEANA DE
PENSII CLUJ
RESPONSABILITATILE SI
COMPETENTELE IN APLICAREA
PROGRAMULUI DE GUVERNARE
2013-2016
Unele aspecte principale legale de activitatea institutiei


1.In prezent, in judetul Cluj sunt inregistrati un numar de :
-241432 angajati
-4604 cu declaratii de asigurare
- 2772 cu contracte de asigurare
2.Existenta in plata a unui numar de 172986 pensionari de stat
distribuiti astfel dupa tipul pensiei:
- 121047 beneficiari de pensii limita de varsta
618 beneficiari de pensii anticipate
- 5286 beneficiari de pensii anticipate partiale
- 17863 beneficiari de pensii de invaliditate
- 28172 beneficiari de pensii de urmas
Unele aspecte principale legale de activitatea institutiei

3. Un numar 16466 pensionari in plata din fostul sistem al asigurarilor
sociale al agricultorilor
Pensia medie in judetul Cluj, in sistemul de stat este de 726
agricultori este de 350 lei

lei iar la
4.In anul 2012 au fost repartizate un numar de 5958 bilete de
tratament dintr-un nr. de 6258 bilete de tratament alocate pentru acest
an.S-a incercat solutionarea tuturor cererilor prin redistribuirea biletelor
ramase neocupate .Cererile neonorate s-au datorat faptului ca persoanele
au dorit o anume statiune indiferent ca au ramas locuri libere la statiuni cu
acelasi specific privind tratamentul balnear.
Actiuni desfasurate in vederea realizarii obiectivelor
propuse, corelate cu Programul de Guvernare





1.Asigurarea platii corecte si la timp a drepturilor de pensii,
indemnizatiilor stabilite prin legi speciale.
Asigurarea stabilirii, verificarii corecte si in termenul legal a
drepturilor de pensii si a indemnizatiilor de legi speciale prin
organizarea, coordonarea si controlul activitatilor specifice de
solutionare a dosarelor conform legislatiei si a instructiunilor si
precizarilor transmise de CNPP.
Informarea, prelucrarea si instruirea personalului propriu in cadrul
colocviilor si a sedintelor de lucru.
Organizarea de dezbateri lunare cu personalul implicat , pe
marginea tuturor modificarilor legislative in domeniu.
Avand in vedere numarul mare de solicitari inregistrate la institutia
noastra (exempu: in cursul anului 2012 s-au depus la CJP Cluj un
numar de 23540 dosare din care 7758 dosare de pensie – cazuri
noi; 12970 dosare – recalculari; 2812 dosare - legi speciale ) , au
avut loc lunar sau de cate ori a fost necesar, sedinte de lucru in
vederea in vederea aplicarii unitare a legislatiei in domeniu.
Actiuni desfasurate in vederea realizarii obiectivelor
propuse, corelate cu Programul de Guvernare
2. Eficientizarea activitatii institutiei pentru a veni in sprijinul



beneficiarilor Sistemului Public de Pensii
Pentru eficientizarea activităţii instituţiei şi de evitare a unor drumuri
lungi şi costisitoare pentru beneficiarii sistemului, funcţionează
două Case Locale de Pensii la Turda si Dej şi în plus în timpul
programului de audiente la Huedin , Gherla şi Câmpia Turzii se
preiau dosare şi cereri în vederea soluţionării lor .
Pentru desfăşurarea în condiţii optime a programului de audiente în
teritoriu şi de preluare a actelor, sprijinul logistic acordat de
primăriile localităţilor respective s-a dovedit a fi de o importanţă
deosebită, locaţia fiind în principiu la sediul Uniunilor Pensionarilor
care se află în incinta primăriilor.
Audientele se desfasoara bilunar la sediile Primariilor , programul
cu zilele de audienta fiind afisat si la afisierul acestor institutii
Actiuni desfasurate in vederea realizarii obiectivelor
propuse, corelate cu Programul de Guvernare



În vederea popularizării legislaţiei pensiilor, afişierul instituţiei
prezintă principalele prevederi în domeniu, precum şi noutăţile
legislative, actele necesare în funcţie de fiecare tip de pensie
solicitat sau alte solicitări privitoare la domeniul nostru de activitate,
modele de completare a formularelor necesare .
In cadrul institutiei, in afara ghiseelor cu publicul exista un birou de
consiliere unde se acorda consultanta atat pensionarilor cat si
asiguratilor Sistemului Public de Pensii .
Zilnic, 2 persoane consiliaza atat cetatenii care se prezinta la
institutia noastra cat si telefonic pentru persoanele care nu se pot
deplasa .Se consiliaza si angajatorii in vederea intocmirii dosarelor
de pensie sau a stabilirii conditiilor de pensionare a angajatilor
acestora.
Actiuni desfasurate in vederea realizarii obiectivelor
propuse, corelate cu Programul de Guvernare
3.Atragerea unui numar mai mare de asigurati cu contracte de
asigurare sociala.
 Contractul de asigurare sociala fiind facultativ , pentru a accesa cat
mai multe persoana aceasta forma de asigurare se mediatizeaza
beneficiile ca urmare a asigurarii in Sistemul Public de Pensii prin
intalnirile cu cetatenii, pe site-ul institutiei ,relatiile cu publicul la
ghiseul de specialitate sau in cadrul audientelor unde se si
consiliaza potentiali asigurati in baza unui contract de asigurare atat
din mediu urban cat si din mediu rural.
 4angajati , prin rotatie , deservesc ghiseul privind Contractele de
asigurare, zilnic, in cadrul programului cu publicul
 In vederea evitarii deplasarilor la sediul institutiei noastre , primirea
si inregistrarea contractelor de asigurare se face si in cadrul
audientelor efectuate in teritoriu
Actiuni desfasurate in vederea realizarii obiectivelor
propuse, corelate cu Programul de Guvernare
4.Cresterea gradului de informare a beneficiarilor cu
privire la drepturile si obligatiile acestora si
imbunatatirea imaginii institutiei


Simplificarea accesului beneficiarilor sistemului public de pensii la
informatiile de interes public prin publicarea acestora pe pagina
WEB a Casei Teritoriale de Pensii, transmiterea de comunicate de
presa.
Site-ul instituţiei (www.pensiicluj.ro) oferă informaţiile necesar a fi
cunoscute de publicul larg şi este actualizată în mod operativ în
funcţie de noutăţile legislative sau de apariţia unor informaţii de
interes public pentru beneficiarii sistemului public de pensii.
Actiuni desfasurate in vederea realizarii obiectivelor
propuse, corelate cu Programul de Guvernare



Informatiile de interes public solicitate acopera intreg domeniul de
activitate al institutiei noastre care au fost acordate atat pe suport de
hartie cat si pe e-mail.
Site-ul instituţiei noastre are rubrica întrebări şi răspunsuri unde în
anul 2012 au solicitat informaţii un număr de 3674 de persoane,
unde trebuie sa avem in vedere ca aceste persoane nu au
domiciliu numai în raza noastră de activitate. Solicitări de informaţii
au fost primite si acordate si pe pagina de webmail
([email protected] ).
Modernizarea paginii WEB conform programului national initiat de
Casa Nationala de Pensii Publice in conformitate cu bugetul aprobat
pentru anul in curs.
Actiuni desfasurate in vederea realizarii obiectivelor
propuse, corelate cu Programul de Guvernare
5.Simplificarea Procedurilor de lucru in cadrul institutiei pe fondul



utilizarii de mijloace TIC care sa permita acces in timp real ,
precum si actualizarea permanenta a informatiilor in relatia cu
entitatile externe cu care interactioneaza.
Acest proiect a fost initiat de catre Casa Nationala de Pensii Publice
finantat din fonduri europene.
Este in curs de Implementare un sistem informatic integrat de
automatizare a fluxurilor informationale interne si externe , astfel se
vor putea accesa bazele de date ale altor institutii cu care
intereactionam pentru a fi pliatele bazele de date in vederea
identificarii cazurilor de incompatibilitate referitoare la acordarea
prestatiilor.
In prezent are loc Instruirea utilizatorilor acestui program prin
cursuri specializate , urmand ca dupa omologare , programul
informatic sa poata fi implementat si sa permita aplicarea coerenta
si unitara a reglementarilor legale in vigoare in domeniul Ssitemului
Public de Pensii.
Actiuni desfasurate in vederea realizarii obiectivelor
propuse, corelate cu Programul de Guvernare
6.Cresterea calitativa si cantitativa a activitatii de prevenire
desfasurata de Compartimentul Accidente de Munca si Boli
Profesionale
 Aplicarea Programului -cadru de prevenire a accidentelor de munca
si a imbolnavirilor profesionale
 In acest scop activitatea de consiliere in domeniul prevenirii in
conformitate cu Legea 346/2002 a constat in vizite de informare la
angajatori si intocmirea tablourilor de prevenire pe posturi de lucru
(identificarea de riscuri profesionale si propunere de masuri in
scopul prevenirii accidentelor de munca si boli profesionale)
 In cadrul Compartimentului de Accidente de Munca si Boli
Profesionale se acorda consiliere de catre 2 angajati atat la sediul
institutiei cat si in teritoriu la sediile angajatorilor.
 In cursul anului 2012 au fost au fost consiliati un numar de 9
angajatori, au fost intocmite 82 tablouri de prevenire si s-au rezolvat
un numar de 3707 solicitari de drepturi in conformitate cu Legea
346/2002

similar documents