slaidid

Report
E-TUND
Selline võiks koolitund olla!
Mida e-tunniga teha saab?
1. Tundi ette valmistada
2. Tundi anda
3. Tunnist kokkuvõtteid teha
4. Õpet diferentseerida
1. Tunni ettevalmistus –
e-tund sisaldab töökava ja konspekti
2. Tunni andmine – sisaldab rohkelt
illustratiivset materjali ning tekstislaide
3. Tunni kokkuvõte –
sisaldab tunni kirjeldust ja näidiskodutöid
4. Diferentseeritud õpe – sisaldab rohkelt
erineval tasemel lisamaterjali
Testrühm
Katsetame e-tundi geograafia 7. klassi materjaliga
enam kui 50 koolis
• 9 linnagümnaasiumis
• 8 maagümnaasiumis või -keskkoolis
• 5 linnapõhikoolis
• 23 maapõhikoolis
• 7 vene õppe- või emakeelega koolis
Mis muutub e-tunni kasutamisega
õpilase jaoks?
• Õpihuvi kasvab – 90% õpilaste arvates on tund põnevam
Õpilastele meeldib.
Visuaalne materjal
püüab õpilaste
tähelepanu ja paneb
nad kaasa mõtlema.
Tänu e-tunnile peavad õpilased
geograafiat üheks oma lemmiktunniks.
Põhjusena märkisid nad järgmist:
meeldivad lahedad videod; teema on
hästi arusaadavalt esitletud; saan aru,
et geograafia on põnev; ootan uut
tundi, et näha, mis põnev teema on
tulemas; meeldib, et saame vahepeal
töövihiku ülesandeid teha ja siis jälle
õpetajat kuulata.
Mis muutub e-tunni kasutamisega
õpilase jaoks?
• Õpitulemused paranevad – 21% õpilaste
tulemused on paranenud
• Personaalsem lähenemine (andekatele ja
vähem võimekatele on eraldi töölehed) –
rohke lisamaterjal võimaldab õpilastel
vastavalt huvidele ja võimetele õppida
Mis muutub e-tunni kasutamisega
õpetaja jaoks?
• Tunni ettevalmistusaeg väheneb oluliselt –
95% õpetajatest hoiab ettevalmistusaega kokku
E-tund aitab mul väga palju aega kokku hoida.
Esiteks ei pea ma ise enam esitlusi koostama
ega tegema meeletut tööd, et leida esitlustesse
pildi- ja videomaterjali. Teiseks meeldib mulle, et
saan kasutada kiirematele-tublimatele e-tunnis
lisamaterjali, mida ma ka ei pea ise otsima.
Mis muutub e-tunni kasutamisega
õpetaja jaoks?
• Tunnid on efektiivsed ja kvaliteetsed
Olen jäänud e-tundidega väga
rahule, kuna nüüd vaatan
olemasoleva materjali tundi ette
valmistades üle, mõtlen läbi, mida
ja mis järjekorras tunnis
kasutada. Varem pidin tunnis
paljusid asju selgitama
kehakeelega või otsima veebist
klippe ja pilte.
Olen teinud hea
valiku e-tunni kasuks.
Väikeses põhikoolis
on vähe illustreerivat
materjali. Tunni
ettevalmistamine
võttis enne väga palju
aega ja tulemused
polnud alati
ootuspärased.
Mis muutub e-tunni kasutamisega
õpetaja jaoks?
• Vähem stressi, saab keskenduda oma põhiülesandele –
kõik katsetavad õpetajad soovitaksid e-tundi kolleegile
E-tund lisab õpetamisele
uusi võimalusi. Õpilaste
jaoks on võimalik muuta
tundi huvitavamaks ja
mitmekesisemaks.
E-tundi on mugav kasutada
ja tundi lähen
kindlustundega.
Kergendab õpetaja tööd tunniks
ettevalmistumisel (ma ei ole
hariduselt geograaf),
lisamaterjal on konspektis
käepäraseks tehtud, tunni
ajaline ülesehitus võimaldab
end kontrollida, tunni esitlust on
võimalik erinevalt kombineerida
ja õpilasi aktiviseerida – minule
on e-tund tõeliselt abiks.

similar documents