Slayt 1 - Vefa Poyraz Dergisi

Report

Yerkabuğunda çeşitli nedenlerle meydana
gelen sarsıntıların yeryüzüne dalgalar
halinde yayılmasıdır.
Yeryüzünde hissedilmeyecek kadar hafif olan
depremlerden yıkıcı afetlere kadar bütün
sarsıntılar sismograf denilen aletle ölçülür.
Depremi inceleyen bilime ise sismoloji denir.
Türkiye, Dünya’nın aktif kuşaklarından biri olan
Alp - Himalaya kuşağı içinde kalır.


Ülkemizin %42’si birinci derecede deprem kuşağı içinde yer alır.
Ülkemizde ortalama her 5 – 10 yılda bir çok yıkıcı bir deprem
olmaktadır.

Ülkemizde başlıca üç deprem kuşağı vardır.

Saros Körfezi’nden başlayarak bu kuşak,
Doğu Anadolu Bölgesi’nden Aras vadisine
kadar uzanır. Bu fay hattı yaklaşık
1500 km uzunluğunda olup 50 km
genişliğindeki bir alanda etkilidir. Bu
kuşak üzerinde çok çeşitli depremler
meydana gelmektedir. Bu kuşak üzerinde
oluşan Erzincan, Van, Erzurum, Düzce
ve Gölcük depremleri büyük hasarlara
neden olmuştur.

Güney Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki
çöküntü alanları ile Göller Yöresi’ni
kapsayan geniş bir deprem bölgesidir.
Dinar (1995) ve Gediz depremleri, bu
deprem bölgesinde oluşup, can ve mal
kaybına neden olmuştur.

Hatay’dan başlar, İskenderun Körfezi ve
Kahramanmaraş üzerinden Güneydoğu
Torosları takip ederek, Bingöl-Karlıova ve
Van’dan doğuya doğru devam eder. Kuzey
Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay
Hattı Doğu Anadolu’da birleşir. AdanaCeyhan (1998) depremi bu kuşağın da
tehlike içerdiğini kanıtlar.

Türkiye’de deprem tehlikesi en az olan
yerler eski kara kütlelerinin bulunduğu
araziler ve oluşum hareketlerini
tamamlayarak oturmuş alanlardır.

Tuz Gölü, Konya çevresi

Güneydoğu Anadolu’da Mardin ve Siirt çevresi



Ergene Havzası
Taşeli Platosu
Yıldız Dağları ve Karadeniz’in kıyı kesimi
1) Çöküntü Depremleri:
Yeraltında kayatuzu, jips gibi kayaların
erimesi sonucu oluşan mağara ve
boşlukların tavanlarının çökmesi ile
oluşan depremlerdir. Etki alanı dardır.


2) Volkanik Depremler:
Volkanizma faaliyeti sırasında oluşan sarsıntıladır.
Magma yeryüzüne çıkışı anında tabakaları genişleterek
ve parçalayarak yanardağ çevresinde sarsıntılara
sebep olur. Bu tür depremin etki alanı dardır.
Depremin şiddeti ve etki alanı volkanizma
faaliyetlerinin büyüklüğüne bağlı olarak değişir.

3) Tektonik Depremler:
Yer kabuğunda meydana gelen kırılma, sıkışma, gerilme
ve yer değiştirme sonucu oluşan sarsıntılardır.
Tektonik depremlerin sebebi yerkabuğunda biriken
enerjinin ani olarak boşalmasıdır. Yeryüzünde
meydana gelen depremlerin büyük çoğunluğunu
tektonik depremler oluşturur. Etki alanı en geniş
olan bu depremler fazla hasara neden olurlar.

Yerleşim
alanlarını kırık
(fay) hattından
uzak ve sağlam
zeminler üzerinde
kurmalı

Depremi
önceden haber
verebilen
yöntemler
geliştirilmeli

Halk deprem
konusunda
eğitilmeli
 Binaların yapı malzemesi ve yapı tekniği
depreme dayanıklı olmalı
BÜŞRA ŞENTÜRK
11/G 559

similar documents