Plemena skotu

Report
Nejznámější plemena
skotu ve světové populaci
Střední škola zemedělská a přírodovědná v Rožnově
pod Radhoštěm
Ing.Moliš Jiří
 V zoologickém systému se skot zařazuje
do rodu turů a podrodu pravých turů.
 Dnešní plemena pochází ze dvou
vyhynulých forem divokých turů :
 1) Pratur
 2) Tur krátkorohý
 Ve světové populaci lze zaregistrovat více
než 300 plemen,která jsou chována jako
hospodářská zvířata k produkci mléka a
jatečného skotu.K tomuto účelu je
využíván skot v regionech a zemích,kde
spotřeba mléka,mléčných výrobků a
konzumace hovězího masa patří k
historické tradici.
V současnosti nejvíce zaužívaný
způsob členění plemen skotu je
podle užitkového zaměření :
1) Plemena zaměřená na mléčnou užitkovost
2) Plemena zaměřená na kombinovanou užitkovost
3) Plemena zaměřená na masnou užitkovost
Plemena zaměřená na mléčnou užitkovost
Holštýnsko-fríské
 Toto plemeno bylo vyšlechtěno v Holandsku a severním
Německu.Skot velkého tělesného rámce bývá v černobíle
i červenobíle strakaté variantě.V současnosti
nejrozšířenější typicky mléčné plemeno na světě.Výška v
kohoutku je u býků155-165 cm,hmotnost 1000-1200
kg.Vysoká mléčná užitkovost v ČR se v ČR pohybuje od
8000 do 16000 l za laktaci.
 Vyniká dobrým zhodnocením krmiva ale vyžaduje vysoce
hodnotnou krmnou dávku.Pro plemeno je typická jemná
kostra ,vysoké končetiny,hluboký hrudník a jemné
osvalení.Vemeno prostorné se širokou základnou a
mohutným žilním zásobením.
 Zvířata jsou rohatá,převážně ale odrohována.
Ayrshire
 Plemeno vzniklo koncem 18.století v hrabství Ayr ve
Skotsku.Má menší až střední tělesný rámec,jemnou
kostru a střední osvalení.Výška v kohoutku býků je 140
cm,krav okolo 130 cm,váha býků 800-900 kg,krav550600 kg.
 Barva je červenostrakatá,typický znak jsou lyrovitě
tvarované rohy s černou špičkou.Výrazné dobře
tvarované a upnuté vemeno.Plec slaběji vyvinutá.
 Mléčná užitkovost se pohybuje od 6200 do 8000 l za
laktaci.V ČR bylo použito na zlepšování mléčné
užitkovosti plemene ČESTR.
Jersey
 Plemeno pochází z ostrova Jersey v Lamanšském
průlivu.Jedná se o skot malého tělesného rámce s
jemnou kostrou a slabým osvalením.Výška v kohoutku
býka je 125-130 cm,krávy120-125 cm.Hmotnost býka
okolo 700 kg a krávy 350-400 kg.
 Zbarvení kolísá od plášťové žlutohnědé po červenohnědá
zvířata,býci často tmaví na hlavě a krku.Tmavý mulec na
krátké hlavě která je rohatá ale rohy často v zárodku
zničeny takže většinou bezrohá.
 Plemeno rozšířeno po celém světě pro vysokou dojivost
5000-6000 l mléka s tučností až 7%.
Brown-swiss
 Plemeno vzniklo v oblasti Alp na území Švýcarska a
Německa.Původně skot s kombinovanou užitkovostí
vyšlechtěn postupně na převážně mléčnou užitkovost a
zvětšení tělesného rámce.Výška v kohoutku býků je 150160cm,kravo kolo140 cm a hmotnost býků 1000-1100
kg,krav600-650 kg.
 V současnosti plemeno středního tělesného rámce plášťově
hnědé až šedohnědé barvy.Typické je tmavé zbarvení špiček
rohů,mulce a paznechtů.
 Skot schopen pastvy na pastvinách s velkým sklonem,velmi
přizpůsobivý i horším klimatickým podmínkám.Vzhledem k
tomu se rychle rozšiřuje do mnoha zemí.
 Užitkovost se pohybuje okolo 6500 l za laktaci při průměrné
masné užitkovosti.
Plemena zaměřená na kombinovanou
užitkovost
Fleckvieh
 Poměrně rozšířené plemeno středního tělesného rámce
se silnou kostrou a dobrým osvalením.Původ je situován
do Alpských zemí.Výška v kohoutku býků je 150-158
cm,krav okolo 140 cm.Hmotnost býků 1100-1200
kg,krav 650-750 kg.
 Dominantní je bílá hlava jinak červenostrakaté i
končetiny bývají většinou bílé.Zvířata jsou rohatá.
 Užitkovost s poměrem mléka a masa 60:40,za laktaci
nadojí okolo 6000 l mléka.Přírůstky ve výkrmu dosahují
hodnot i nad 1200 g.
 Plemeno s dobrou přizpůsobivostí vhodné i pro užitkové
křížení s méně vzrůstnými plemeny.
Montbeliard
 Plemeno patří mezi horská strakatá plemena s původem
v severovýchodní Francii a francouzské části
Švýcarska.Je to středně velký skot se středním až
dobrým osvalením,kostra je drobnější s plošším
hrudníkem,barva červenostrakatá s větším podílem bílé
barvy.Zvířata jsou většinou odrohována.
 Výška v kohoutku býků je okolo 150 cm,krav 140
cm,hmotnost býků1000-1100 kg,krav650-700 kg.
 Předností zvířat je dlouhověkost , konstituční pevnost a
pravidelné ,prostorné ,dobře upnuté vemeno. Užitkovost
asi 7200 l mléka za laktaci.
 Chov je i v ČR.
Pincgavské
 Plemeno pochází z Rakouska kde je také nejvíce
chováno,také v Bavorsku a menší populace je na
Slovensku.
 Má střední až větší tělesný rámec s nápadně dlouhým
trupem.Typická je kaštanově hnědá barva a bílý (úhoří)
pruh od kohoutku přes hřbet,hýždě,břicho až po
hrudník.Zvířata jsou rohatá a mají výrazné osvalení kýt.
 Užitkovost rovnoměrně zaměřená na mléko i maso.Je to
klidné a přizpůsobivé plemeno s dobrou konverzí krmiva.
 Užitkovost mléka okolo 5500 l a přírůstky ve výkrmu
okolo 1250 g.Maso je mramorované,výborné kvality .
České strakaté
 Původní plemeno skotu na území ČR.Je součástí
celosvětové populace strakatých plemen shodného
fylogenetického původu.U nás tvoří asi polovinu
celkového stavu skotu.
 Je středního až většího tělěsného rámce,hmotnost krav
550-700 kg,býků 1000-1200 kg.Požadovány jsou
výrazné znaky mléčné užitkovosti při dobrém osvalení a
harmonickém exterieru.
 Základním znakem je hospodárná produkce mléka (6000
-7500 l mléka),denní přírůstek ve výkrmu až 1300 kg při
jatečné výtěžnosti nad 58 %.
 Jedná se o rohatý skot červeno bíle strakatý bez
pravidelných znaků s vysokou adaptibilitou na různé
chovatelské podmínky.
Slovenský strakatý skot
 Je to hlavní chované plemeno na
Slovensku.Fylogenetický původ má stejný jako český
strakatý skot.
 Skot má větší tělesný rámec,kohoutková výška okolo
136 cm a hmotnost krav je 600-700 kg,býků 1000-1200
kg.Typické je žlutostrakaté zbarvení.Hlava,spodní část
trupu a končetiny jsou bílé.
 V minulosti byl zušlechťován na vyšší mléčnou užitkovost
plemeny Ayeshire a red Holštýn.Mléčná užitkovost se
pohybuje mezi 5500 – 6000 l mléka za laktaci a
přírůstek ve výkrmu 1100 – 1200 g denně.
 Skot vyniká přizpůsobivostí na různé klimatické a
chovatelské podmínky a nenáročností chovu.
Masná plemena extenzivní.
 Obecně se dají tato masná plemena charakterizovat
jako nenáročná ke klimatickým a chovatelským
podmínkám.Jsou schopna produkce masa i z méně
kvalitních pastevních porostů v drsných
podmínkách.Vynikají snadnými porody,výbornou
pastevní schopností a kvalitou masa často s jemným
mramorováním,mnohdy žádaným.
 Užitkové parametry sice nedosahují špičkových výkonů
intenzivních masných plemen,ale řada chovatelů
upřednostní výše zmíněné výhody nad výší přírůstku.
Galloway
 Plemeno má menší až střední tělesný rámec,srst je
dlouhá ,měkká a vlnitá s hlubokou podsadou.Najčastější
zbarvení je černé,někdy šedobílé s černým mulcem a
ušima.Hlava krátká a široká,plec hranatá kýty dobře
zmasilé.Jedná se o bezrohé plemeno.
 Výška v kohoutku u býka okolo 128 cm,krav122
cm.Hmotnost býků okolo 800 kg,krav okol500 kg.
 Zvířata jsou nenáročná na krmení a ustájení,snáší
pastvu v bažinatých terénech,lehké porody (váha do 30
kg),maso jemné a mramorované.
 Toto plemeno pochází ze Skotska.
Highland – skotský náhorní skot
 Zvířata jsou malého tělesného rámce.Zbarvení je plášťově
červenohnědé,tmavě hnědé nebo žlutavé,vzácně černé.Srst
je dlouhá,splývavá a neuspořádaná.Typické jsou dlouhé
rohy,do stran a nahoru zahnuté.
 Výška v kohoutku u býka je 125-130 cm,krav115-120 cm a
hmotnost 650-750 kg býků,krav 420-520 kg.
 Tento skot pochází ze západního Skotska,z jiných zemí je
jeho největší populace v Německu.
 Zvířata jsou pevná,nenáročná,otužilá vůči
povětrnosti,dlouhověká a pozdě dospívající.Krávy mají
dobré mateřské vlastnosti,snadné porody.Kvalita masa je
velmi dobrá.
 Plemeno nachází uplatnění při péči a údržbě krajiny.
Aberdeen Angus
 Plemeno vzniklo ve Skotsku,jeho šlechtění probíhá již od 18
století.
 Má menší až střední tělesný rámec,probíhá další šlechtění
na zvětšení.Typická je plášťově černá barva,v současnosti je
často vidět i v červené Red formě.Plemeno je bezrohé.Mají
hluboké tělo obdélníkového tvaru.Výška v kohoutku býka je
140-145 cm,krávy 130-135 cm,hmotnost krav 550-700
kg,býků 900-1050 kg.
 Zvířata jsou odolná na drsné klima a nenáročná na
chovatelské podmínky a krmení.Vysoká jatečná výtěžnost
kvalitního masa (přírůstky až 1400 g) způsobily jeho velkou
popularitu – druhá největší populace v ČR.
 Zvířata jsou raná s lehkými porody a dobrými výsledky
odchovu.
Hereford
 Je to velmi staré plemeno pocházející ze západní
Anglie.V současnosti je to nejvíc rozšířené masné
plemeno na světě.U nás má třetí největší populaci.
 Plemeno je středního tělesného rámce,výška v kohoutku
býků140 -148 cm,krav130-138 cm,hmotnost býků 8501050 kg a krav 500-650 kg.Základní zbarvení je
červené,bílá je hlava,spodní část krku a břicha,hruď a
končetiny případně úzký pruh na hřbetě.Hrudník je
hluboký a končetiny kratší.Většinou jsou rohatá,rohy
většinou směřují dolů.
 Nenáročný,přizpůsobivý,klidný,klimaticky tolerantní a
dlouhověký skot.Zvířata jsou raná a průběh porodů je
snadný – telata jsou malá,ale s velkou růstovou
schopností
Intenzivní masná plemena.
 Pro tato plemena obecně platí,že mají většinou velký
tělesný rámec,hrubší kostru a vysokou
zmasilost.Dosahují vysokých denních přírůstků kvalitního
libového masa.To vše je ale podmíněno náročností na
klimatické , chovatelské podmínky a kvalitu krmné
dávky.
 Výskyt těžších porodů je častější,protože telata mají
vyšší porodní hmotnost.U některých plemen je i vyšší
procento porodů císařským řezem.
 Denní přírůstky v intenzivním výkrmu dosahují hodnot
nad 1500 g,jatečná výtěžnost je vysoká.
Charolais
 Masný skot velkého tělesného rámce s velkou hloubkou a
šířkou těla.Výška v kohoutku u býků je 140-150 cm při
hmotnosti1100-1300 kg,krav135-140 cm a hmotnost 700850 kg.Hrubá kostra.
 Plemeno pochází z Francie a v současnosti je rozšířeno
masivně téměř do celého světa.Důvodem jsou výborné
výsledky v masné užitkovosti.Výborné osvalení všech
partií,vysoká kvalita libového masa a vysoká jatečná
výtěžnost (62%) jsou pro plemeno typické.Denní přírůstek
ve výkrmu 1500g není vyjímkou.Dají se vykrmovat do
vysoké hmotnosti.Zhodnocení krmiva je vysoké ale krmivo
vyžaduje vysoké kvality a pastvu kvalitní a v příznivějších
lokalitách.
 Zbarvení těla je plášťové bílé až krémové,mulec růžový a
paznechty světlé.Zvířata jsou rohatá.Prvotelky mají sklon k
těžkým porodům (velká telata)
Limousine
 Plemena pochází z Francie,je středního až většího
tělesného rámce.Hmotnost býků je 1000-1200 kg při
výšce 140-148 cm a krav 600-750 kg s výškou 130-135
cm.
 Všechny cenné partie jsou silně zmasilé,kostra je
jemná.Býci dosahují přírůstku až 1300 g při vysoké
jatečné výtěžnosti křehkého a jemného masa.
 Zvířata jsou dlouhověká ,celkem odolná povětrnostním
vlivům.Mají relativně vysokou i mléčnou užitkovost až
4000 l.Porody jsou snadné.
 Srst je plášťově červenohnědá s výrazným prosvětlením
okolo očí a růžového mulce.Rohy,paznechty jsou světlé a
hlava malá.Býci jsou tmavší
Blonde d´aquitaine
 Zvířata velkého tělesného rámce,mimořádně dlouhá.Srst
je plášťově zbarvená světlé až pšeničné barvy.Hlava
malá,spodek končetin světlejší,mulec a sliznice
růžové.Rohy voskově žluté s tmavšími hroty.
 Býci dosahují výšky v kohoutku 150-160 cm přo
hmotnosti1100-1300 kg a krávy140-145 cm s
hmotností750-900 kg.
 Zemí původu je Francie ale v současnosti je plemeno
rozšířeno do téměř celého světa.Osvalení je velmi dobře
vyvinuté,jsou to dlouhověká a robustní zvířata,celkem
nenáročná na klimatické podmínky.
 Podíl těžkých porodů vzhledem k délce telat je
malý,zvířata jsou růstově ranná, s přírůstkem až 1400
kg a výtěžností 63 %.
Belgické modrobílé
 Plemeno vzniklo v Belgii,kde tvoří nejvíce rozšířenou
populaci masného skotu.Je to středně velký a těžký
skot s masivním osvalením.Výška v kohoutku býků je
145-150 cm a hmotnost 1000-1200 kg,krav 135-140 s
hmotností 700-800 kg.
 Zbarvení je bílé a strakatě
modrobílé,bezrohé.Šlechtěním na max.zmasilost se
dosáhlo svalové hypertrofie s projevem dvojbedří
(dvojitá zmasilost bederního a hýžďového svalstva.
 Jatečná výtěžnost je okolo 65%.Velký výskyt těžkých
porodů,hlavně u prvotelek vede chovatele k osvojení
císařského řezu v domácích podmínkách.Denní přírůstky
jsou okolo 1300 g.
Masný simentál
 Masné plemeno většího tělesného rámce se silnějšími
končetinami,výrazným osvalením a výbornými jatečnými
vlastnostmi.Zbarvení je červenostrakaté od žemlové až
po tmavě červenou.Hlava je bílá rohatá.
 Výška v kohoutku býků je 148-156 cm,hmotnost 11001300 kg,kráva 700-800 kg s výškou 138-142 cm.Maso
je typické nízkou protučnělostí,přírůstek se pohybuje
okolo 1400 g.Výborná zmasilost s výtěžností 62 %.
 Původem pochází z plemene fleckvieh z Rakouska a
Německa ale intenzivní šlechtění probíhalo ve Švédsku a
Anglii a hlavně v USA A Kanadě s důrazem na zmasilost
a velikost rámce.
Piemontese
 Plemeno pochází z Itálie,ale v současnosti se chová
kromě Evropy i v Americe,Austrálii a N.Zélandu.Má
střední tělesný rámec,výška v kohoutku býků je 140 cm
a krav 130 cm.Hmotnost 800-1000 kg a krav 600-700
kg.
 Barva je šedobílá plášťová s tmavým mulcem,vulvou a
konečníkem.Býci jsou tmavší hlavně na lopatkách a
okolo očí.Kostra je jemná,zvířata jsou rohatá
 Na šíji,lopatkách a kýtách je patrna silná zmasilost.často
se vyskytuje dvojbedří.Přírůstek se pohybuje 1200-1400
g s výtěžností až 68%.Někteří býci přenášá větší výskyt
obtížných porodů.
 Jediné evropské plemeno,které má podíl krve zebu.
Salers
 Skot velkého tělesného rámce,býci s výškou v kohoutku
okolo 150 cm a hmotností 1000-1100 kg a krávy
okolo140 cm a hmotnosti 650-750 kg.
 Zbarvení dlouhé a kadeřavé srsti je plášťově
mahagonově červené.Mulec a sliznice jsou
světlejší.Typické jsou větší doširoka nasazené rohy.
 Zvířata se vyznačují dobrým osvalením s pevnými
končetinami,jsou chodivá,nenáročná,houževnatá a
dlouhověká se snadnými porody.Přírůstek bývá okolo
1200 g kvalitního mramorovaného masa.Dobrá je i
mléčná užitkovost.
 Jedno z nejstarších francouzských plemen,bývá
označováno jako rustikální.Vyniká velkou odolností proti
nákazám.V ČR se jejich počet pomalu zvyšuje.
Gasconne
 Jedno z nejstaršách francouzských olemen plášťově
světle šedé až stříbřité barvy s černým mulcem a
sliznicemi.
 Má střední tělesný rámec,hmotnost krav je okolo 650 kg
a býků okolo 1000 kg.Plemeno je odolné vůči změnám
klimatu a změnám v krmné dávce,schopné pást se i na
chudé vegetaci horských pastvin.Výborná pohyblivost a
schopnost delších přesunů.
 Plemeno je nenáročné,dlouhověké se snadným
telením.Maso vysoké kvality splňující vysoké nároky
francouzské kuchyně.
 Patří k rustikálním plemenům.
Plemena extrémních velikostí
 Pro kompletní informaci se můžeme zmínit i o plemeni
skotu s extrémně malou kohoutkovou výškou býků –
110-115 cm a krav 100-110 cm.Je to plemeno DEXTER
chované v Anglii.Hmotnost krav je okolo 300 kg a býků
400 kg.
 Protipól tvoří plemeno CHIANINA pocházející z
Itálie.Výška v kohoutku je až 180 cm u býků a hmotnost
1300-1500 kg,rekord z roku 1955 je býk vážící 1740
kg.Krávy mají 800-1000 kg.
 Zvláštností mezi evropskými plemeny je MAĎARSKÝ
STEPNÍ SKOT.Byl chován jako pracovní skot stříbřité
barvy.Nápadné jsou doširoka rozložené rohy dlouhé až
80 cm.
 Jsou to dlohověká,nenáročná,pozdě dospívající
zvířata.Jsou rezistentní vůči chorobám a mají velmi
tvrdou rohovinu paznechtů.
 Od 9.století se skot nijak nekříží
 Je schopen žít v podmínkách stepní pustiny typické
právě uprostřed Maďarska.
 Typově podobný skot se chová v podobných podmínkách
v USA v populaci asi 10 000 ks.TEXAS LONGHORN.
 Samostatnou skupinu tvoří plemena schopná žít v
podmínkách vysokých teplot,minimálních srážek a
chudobné pastvy.Jedná se oblasti Indie,Pakistánu nebo
Střední Afriky.
 Typickým znakem je jemná vrásčitá pokožka a
charakteristický hrb v oblasti kohoutku.
Brahman
Sahival
Boran
 Opak tvoří JAK.Zvířata jsou schopna žít ve velké
zimě a vysokých nadmořských výškách.Jedná se o
oblasti Tibetu,Číny,Nepálu a části Sibiře.
 Chovají se kvůli mléku,masu a hlavně dopravě.
 Buvol. Jsou to zvířata chovaná pro práci v oblastech
pěstování rýže.V Evropě a v severní Indii pro mléčnou
užitkolvost.Produkce je 2000-3000 l mléka s tučností 78 %.Domácí buvoli jsou velice klidní,trpěliví a lehce
ovladatelní.
Radost z telecích trojčat
Děkuji za pozornost

similar documents