Vad letar doktorn efter?

Report
Vad letar doktorn efter?
Vad är farligt?
Vad kan botas?
Grundläggande tankar
• Vad finns det för chans att upptäcka något?
– Vanlig sjukdom?
– Ovanlig sjukdom?
• Är sjukdomen viktig?
– Obekväm?
– Begränsande?
– Handikappande?
– Dödande?
Sjukdomstyper
• Malign sjukdom
• Inflammatorisk sjukdom
• Funktionell sjukdom
Olika villkor
• Kvinna eller man
• Barn eller vuxen
Biomarkörer för sjukdom
Enkelt biologiskt/biokemiskt mått som påvisar
sjukdom eller risken för att utveckla sjukdom.
Biomarkörer används på två sätt:
• Diagnosticera sjukdom
• Monitorera sjukdom
Vad är vanligast?
Källa: SCB
Figur 2:1
Hur ser hotbilden ut?
Källa: Dödsorsaksregistret, EpC, Socialstyrelsen.
Figur 3:5
Vanligt 1: 1 av 100 får hjärtinfarkt
Biomarkör: Blodfetter (kolesterol, triglycerider,
LDL/low density lipoproteins), blodtryck, blodsocker
Vanligt 2: Nästan 1 av 100 får stroke
Biomarkör: Blodfetter (kolesterol, triglycerider,
LDL/low density lipoproteins), blodtryck, blodsocker
Andra hjärt-kärlsjukdomar
Till samma risktillstånd som hjärtinfarkt och
stroke hör
• Hjärtsvikt (AtrieNatriuretisk Peptid, bANP)
• Angina pectoris
• Sammanfattas som cardiovaskular events
Diabetes – vanligt och farligt
3% av populationen, varav 95% DM2
Risk: Stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt
Biomarkörer: Vikt, blodsocker, blodtryck
Fetma
Förkortar livet 10 år.
Vilka sjukdomar?
• Cardiovaskular events (stroke, hjärtinfarkt)
• Malignitet (colon, lever)
Ännu vanligare: Fetma 12%
Risk: Diabetes, högt blodtryck
Biomarkör: Vikt
Cancer hos ca 1% av befolkningen
Biomarkörer: Nästan inga alls (PSA?)
De tio vanligaste cancerformerna
Undersökningar:
Palpera bröst och prostata
Coloskopi
Gynundersökning
Hud
Bröstcancer: nya fall 1980-2003
och döda 1980-2002
Prostatacancer: nya fall och döda
Allmänt
• Cardiovascular event
– Blosocker
– Blodfetter
– Blodtryck
• Malignitet
–
–
–
–
Bröst
Prostata
Gyn
Colon
Specifikt
• Hjärta
– Blodfetter
– Blodsocker
– EKG
• Mage-tarm
–
–
–
–
Transglutaminas
Vitamin B12
Folat, zink
Feces Calprotektin
• Lever
– ASAT, ALAT
– ALP, GT
• Leder
– Reumafaktor (antikropp)
– Antinukleär faktor (ANF)
• Blod
– Blodstatus (Hb, vita)
– Järn
• Njure
– Kreatinin
• Endokrin/hormoner
– Blodsocker
– TSH, fritt T4
• Skelett
– Kalcium
– PTH (parathyreoideahormon)

similar documents