itf – ruh sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı

Report
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Alp Üçok
Misyonumuz…
… yükselmek, ileri gitmektir…
Ana Bilim Dalı Tarihçesi
 1955’de Çapa
yerleşkesi
 2015’de 60. yıl!
İTF Psikiyatri Anabilim Dalı
 Yataklı servis
 40 yatak (2 tek yataklı oda, diğer odalar 3 yataklı)
 Ayaktan ve yatan hasta EKT ünitesi
 Poliklinikler: 6+4 (KLP) oda
 Doç. Phil. Yani Anastasiadis Psikoloji Laboratuarı
 Kütüphane
 Toplantı Salonu: 70 kişi
 1 öğrenci dershanesi
 Sanat psikoterapisi ünitesi+ spor odası
Özelleşmiş araştırma ve hizmet birimleri
 Anksiyete bozuklukları programı  Klinik Psikoterapi birimi
 Duygudurum bozuklukları birimi
 Sosyal Psikiyatr i Servisi
 Alkol Madde Programı
 Psikotik Bozukluklar Araştırma
Programı
 (Yeme bozuklukları birimi)
 (Geriatrik psikiyatri birimi)
 Konsultasyon Liyezon
Psikiyatrisi Bilim Dalı
 Ayaktan psikoterapi birimi
İTF Psikiyatri Anabilim Dalı İnsan Kaynakları
 12 öğretim üyesi (11
profesör, 1doçent, 11 hekim,
1 psikolog)
 2 uzman
 23 tıpta uzmanlık öğrencisi
 7 psikolog
 21 hemşire
 11 Memur
 21 hastabakıcı personel
 Konsultasyon Liyezon
Psikiyatrisi Bilim Dalı
 2 öğretim üyesi
 1 uzman
 2 psikolog
 4 hemşire
 3 memur
21 hemşire
23 personel
 Yataklı servis :6+6=12
 Yataklı servis 11+10=21
 Sosyal psikiyatri servisi=3
 Poliklinik=1
 Konsültasyon LP B.D= 4
 KLP BD= 1 kişi
 Poliklinik=1
 Başhemşire =1
 3 hemşire 1 yıl doğum
izninde, 1 hemşire 1 yıl
ücretsiz izinde
3-5-6. SINIF EĞİTİMİ
 Teorik Dersler
 3, 5,6
 Pratikler
 5-6 sınıf
 Sınavlar
 3 sınıf yazılı sınava soru ile katkı
 5 sınıf yazılı ve sözlü
5. Sınıf teorik ders programını kapsayan öğrenci kitabı
2013’de yayınlandı
İntern Eğitimi (bir aylık staj dönemi)
 İlk gün karşılama ve bilgilendirme
 Yataklı servis, KLP ve genel poliklinikte çalışma
 Uygulama : 8 saat interaktif ders
 Yoklama: sabah acil toplantısı sonrası
 Yataklı servis internleri nin hazırladığı 3 seminer
 2 yataklı servis, 1 nöroloji acil 1 nöroloji servis nöbeti
Asistan Eğitimi
 İlk hafta karşılama, eğitim komisyonu üyelerince
genel bilgi verilmesi, asistan karnesi, klinik işleyiş
kılavuzu, okuma listesi, rotasyon vb içeren dosya
 Yataklı servis rotasyonu 15 ay+ 4 ay nöroloji + 4 ay
çocuk psikiyatrisi+ 1 ay acil tıp + 1ay adli tıp
 Hafta İçi Toplantılar
 Sabah acil vaka toplantısı (9-9.30)
 Perşembe toplantıları (seminer, vaka sunumu,
morbidite-mortalite)
 Birim toplantıları (8.15-9.00; 16-17.00)
Asistan Eğitimi
 Temel ve ileri düzey asistan dersleri: Ekim –




Haziran dönemi her hafta 2 saat
Eğitim sonu değerlendirme sınavı: 2010’dan
bu yana Haziran ayında
Asistan Karnesi
Danışman öğretim üyesi
Her iç rotasyonun bitiminde ilgili öğretim üyesi
ile birlikte değerlendirme + yılda bir kez eğitim
komisyonunda değerlendirme
Akademik faaliyetler-2012




Uluslararası dergilerde makale: 27 (2013: 18)
Yurtiçi dergilerde makale: 9
Yurtiçi bildiri:31
Yurtdışı/uluslararası bildiri: 23
 13th world congress of Psychooncology, 2011, Antalya
 Prof Dr Vedat Şar; European society of traumatic stress
studies başkanı
 “Çapa atelyeleri” 2006-2012 : 2-3 günlük dış kliniklerden
uzmanların da katıldığı güncelleme toplantıları
 Avrupa birliği destekli 3 projede araştırma merkezi
 2 TUBİTAK projesi
2013 Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde
• Öğretim üyeleri : 9 sempozyum konuşması
• Uzman: 2 sempozyum konuşması
• Asistanlar: 1 sempozyum konuşması , 2 sözel
bildiri, 9 poster
A-MALİYET ANALİZLERİ
 GELİR ANALİZLERİ
 GİDER ANALİZLERİ
 KARLILIK ANALİZLERİ
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D.
2013 İLK ALTI AYLIK MALİ DURUMU
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
97.196
90.953
105.135
100.461
105.895
85.832
150.388
156.565
205.695
160.569
192.259
188.302
108.764
111.372
120.312
105.392
105.968
102.827
F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL
GİDERİ
97.073
98.304
98.056
97.704
99.510
99.664
GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ
- SARFİYAT
2.188
5.199
4.318
3.759
3.219
9.132
H. AYLIK TOPLAM GENEL
GİDERLER
28.836
22.898
24.960
26.389
29.529
32.236
I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ,
CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM
GİDERLERİ
179
1.114
7
1.125
2.314
6.039
TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)
237.040
238.888
247.653
234.368
240.541
249.897
GELİR - GİDER FARKI
-86.652
-82.322
-41.959
-73.798
-48.281
-61.596
A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET
TUTARI
A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT
BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER
VE TUTARI
A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER
BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET
TUTARI (A1-A2)
B. AYLIK FATURALANMIŞ
(TOPLAM)GELİR
F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME
GELİR ANALİZLERİ
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI .D.
2013 İLK ALTI AY
AYLIK FATURALANMIŞ-İŞLENEN HİZMET (1.000TL)
A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI
B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR
206
192
97
OCAK
161
157
150
105
91
ŞUBAT
188
100
106
86
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
GİDER ANALİZLERİ
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D.
2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)
Thousands
EK ÖDEME
125
120
120
115
109
111
110
105
106
103
105
100
95
90
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME
MAYIS
HAZİRAN
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D.
2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)
PERSONEL GİDERİ
Thousands
100
100
100
100
99
98
98
99
98
98
98
97
97
97
96
96
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ
HAZİRAN
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D.
2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)
TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)
250
248
241
239
237
234
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
GELİR-GİDER FARKI
ANALİZLERİ
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D.
GELİR-GİDER FARKI
(2013 İLK ALTI AYLIK)
GELİR - GİDER
FARKI
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
-86.652
-82.322
-41.959
-73.798
-48.281
-61.596
Eylül 2013: toplam gelir: 181.192 gider: 249.987 fark: -68.975
GELİR – GİDER DAĞILIMI
2013 İLK ALTI AYLIK
OCAK
250
241
ŞUBAT
188
161
157
150
192
206
234
239
237
TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)
248
B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Thousands
Gelir ve Gider
2013 İLK ALTI AYLIK -(1.000 TL)
GELİR GİDER FARKI
2,000
1,500
1,000
B. AYLIK FATURALANMIŞ
(TOPLAM)GELİR
165
28
1,054
I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ,
CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM
GİDERLERİ
590
H. AYLIK TOPLAM GENEL
GİDERLER
500
655
GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ SARFİYAT
0
TOPLAM
GİDERLER
-500
TOPLAM GELİR
FARK
-395
F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL
GİDERİ
F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME
RUH SAĞLIĞI VE Toplam yatak Yatan hasta Çıkan hasta Yatılan gün
HASTALIKLARI A.D
sayısı
sayısı
sayısı
sayısı
Yatak işgal
Ortalama
Yatak devir hızı
oranı
yatış süresi
OCAK
40
45
50
977
81,4
1,3
20
40
56
51
859
79,5
1,3
17
40
57
54
1029
85,8
1,4
19
40
48
49
1049
90,4
1,2
21
40
46
53
1165
97,1
1,3
22
40
52
57
893
77,0
1,4
16
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
YATAK İŞGAL ORANININ AYLARA DAĞILIMI, 2013
97
90
86
81
OCAK
80
ŞUBAT
77
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
RUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI A.D
UZMAN TABİB
HEKİM BAŞINA
FİİLİ YATAK
SAYISI
HEKİM BAŞINA
YATAN HASTA
SAYISI
HEKİM BAŞINA
AYAKTAN HASTA
SAYISI
HEKİM BAŞINA
YATILAN GÜN
SAYISI
OCAK
38
1,1
1,2
88,1
25,7
ŞUBAT
38
1,1
1,5
80,4
22,6
MART
38
1,1
1,5
94,3
27,1
NİSAN
38
1,1
1,3
89,3
27,6
MAYIS
38
1,1
1,2
94,6
30,7
HAZİRAN
38
1,1
1,4
77,3
23,5
Personel Başina Personel Başına Personel Başına Personel Başına
Fiili Yatak
Yatan Hasta
Yatılan Gün Ayaktan Hasta
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
RUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI A.D
Toplam Personel
Sayısı
Ocak
74
0,5
0,6
13,2
45,2
Şubat
74
0,5
0,8
11,6
41,3
Mart
74
0,5
0,8
13,9
48,4
Nisan
74
0,5
0,6
14,2
45,8
Mayıs
74
0,5
0,6
15,7
48,6
Haziran
74
0,5
0,7
12,1
39,7
RUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI A.D
Toplam hemşire
sayısı
Hemşire başına
fiili yatak sayısı
Hemşire başına
yatan hasta sayısı
Hemşire başına
ayaktan hasta
sayısı
Ocak
19
2,1
2,4
176,1
Şubat
19
2,1
2,9
160,8
Mart
19
2,1
3,0
188,5
Nisan
19
2,1
2,5
178,5
Mayıs
19
2,1
2,4
189,2
Haziran
19
2,1
2,7
154,6
RUH SAĞLIĞI VE
Acil başvuran
Poliklinik Sayısı
HASTALIKLARI A.D
hasta sayısı
Ayaktan hasta
Günübirlik
sayısı
hasta
(poliklinik)
Ölüm Sayısı
Sonuçlanan
konsültasyon
sayısı
Ocak
6
350
2985
11
1
268
Şubat
6
318
2725
13
0
263
Mart
6
372
3198
12
0
268
Nisan
6
346
3038
8
0
255
Mayıs
6
368
3215
11
0
286
Haziran
6
327
2601
10
0
238
Genel poliklinik & Özelleşmiş araştırma ve
hizmet birimleri 2013 poliklinik sayısı
• Konsultasyon Liyezon P polk (6612)
• Genel Poliklinik
• Acil poliklinik ( 3586)
• Diğer birimler 17.554
• Alkol Madde Programı (2066)
• Duygudurum boz. Birimi
(1639)
• Psikotik Bozukluklar Araştırma Programı
(1137)
• Sosyal Psikiyatri Servisi (844)
• Psikoterapi ve psikonevroz birimi (703)
• Anksiyete bozuklukları programı (594)
• TOPLAM
15.353
32.889
Hedeflerimiz
• Klinikte ekip ruhunu geliştirmek
• Asistanların temel tedavi
donanımlarını arttırmak
• Asistanlarda araştırma yapma
geleneğini oluşturmak
• Araştırma kalitesini arttırmak ve
daha prestijli uluslararası
dergilerde yayınlamak
• Kliniğin yurtdışı bağlantı ve
işbirliği olanaklarını geliştirmek
• Poliklinik ve yataklı
serviste hasta
memnuniyetini arttırmak
• Poliklinik sayısını
arttırmak
• Gelir kaybını en aza
indirmek
Sorunlar ve avantajlar
• Öğretim üye sayısı ve
motivasyonunda süre giden düşüş
• Öğrenci sayısındaki artışın yataklı
servis ve poliklinikte eğitim ve
tedavi kalitesini düşürmesi
• Hemşire sayısının azalması
• Binanın eskiliğinden kaynaklanan
sorunlar
• Uzman eksikliği nedeniyle tedavi ve
araştırmada süreklilik
sağlanmasındaki güçlükler
• Asistan kalitesindeki artış
• Son dönemde asistan eğitiminden
taviz verilmemesi
• Deneyimli hemşire kadrosu
Taleplerimiz
• Çağdaş bir alt yapıya kavuşmak
• Özelleşmiş birimler ve genel
hizmetin verimliliğinin artması
için 3 uzman kadrosu tahsis
edilmesi
• 3 yıl önce boşalmış 2547 uzman
kadrosunun kullanılabilmesi
• 1 sosyal çalışmacı
• Yeni yapılanmada yeterli olacak
sayıda hemşire

similar documents