Sjukgymnastik vid myelom

Report
Vad är det? Är det bra?
Om ja, vad är i så fall lagom?
Nina Nissander
Leg sjukgymnast, MSc
Definition - sjukgymnastik
En form av behandling som syftar till att
ge så bra rehabilitering som möjligt för att
man ska kunna hantera sin kropp som
förändrats genom sjukdom eller skada.
Sjukgymnastik ges även i förebyggande
syfte för att undvika olika
funktionsnedsättningar och för att bevara
så goda funktioner som möjligt utifrån
personens egen förmåga och möjlighet.
(Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund)
Definition – Fysisk aktivitet
Med fysisk aktivitet avses all
kroppsrörelse som är en följd av
skelettmuskulaturens sammandragning
och som resulterar i ökad
energiförbrukning.
(SBU)
Fysisk aktivitet – Är det bra?
 Minskad grad av biverkningar
 Förbättrad möjlighet att tåla
läkemedelsbehandlingar
 Förbättrad balans
 Förebygger benskörhet
 Förbättrad muskelstyrka
 Förbättrad kondition
 Förbättrad livskvalitet
Typ av aktivitet?
 Funktionell träning
 Involverar stora muskelgrupper och små
djupa bukmuskler
 Undvik tung belastning och rotationer
 Vid uttalad trötthet – dagliga aktiviteter på
lätt till måttlig nivå, gärna utomhus
 Lustfylld
Hur mycket?
 Måste anpassas till;
 den enskilda individens situation
 ålder
 tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet och träning





Lätt aktivitet - dagligen
Styrke-/stabilitetsträning – minst två gånger / vecka
(Kondition )
Smärtfri: 30-60 min / dag
Smärta pga skelettpåverkan: Samråd med sjukgymnast el
behandlande läkare
Intensitet
 Är helt beroende av;
 sjukdomsaktivitet
 ev skelettförändringar
 hemoglobinvärde
 trombocytvärde
Att ta hänsyn till
 Vita blodkroppar
 Balans
 Smärtor
 Ålder
Hjälpmedel
 Kompensera nedsättning eller förlust av
funktioner
 Bibehålla eller förbättra ett
funktionstillstånd
 Minska begränsningar i aktivitetsförmåga
Ergonomisk medvetenhet
 Lyftteknik
 Arbetsställningar
 Förflyttningsteknik
 Sittställningar
Två råd till anhöriga
 Undvik 100 procentig markservice
 Glöm inte bort att ta hand om dig själv.
Våga röra på Dig, men gör det
skonsamt

similar documents