Hvordan endre bedriftskultur - Christian Rangen fra BI

Report
Christian Rangen
@engageinnovate
Høyskolelektor, Handelshøyskolen BI
Strategi, ledelse, innovasjon, markedsføring
vorfor?
Hva er en
‘’unønsket
hendelse’’?
?
Hva er hensikten
med å
melde
inn?
Ønsker vi å senke....?
Eller
rapportere.....?
Hva er anderledes da?
Å endre kultur
Hva er anderledes da?
Til....?
Fra......?
Kultur
Hva er det?
‘Det vi gjør når ingen
ser oss’
http://thelinkbetween.wordpress.com/2011/04/15/iceberg-concept-of-culture/
Oppgave: Vårt isfjell
motstand
Er
alltid en
naturlig reaksjon mot endring?
Motstand......
eller behov for forståelse...
og ønske om deltakelse?
....eller se fordelen...
Ønsker vi å påvirke vår egen fremtid?
Spørsmålet du alltid må stille
‘Ser våre medarbeidere hvordan disse
endringene vil hjelpe dem gjøre en bedre jobb?’
Forstå mennesketypene du arbeider med
Ned Hermann, Whole Brain Model,
http://www.standupstandoutinc.com/whole-brainthinking-assessment.html
Noen av suksessnøklene vi
kjenner...
Alle er med
‘Nok’ tid
Bygg på det
som er bra
(løft)
Hvorfor?
Felles
visjon
Deltakende
prosesser med
ansvar
‘Nøkkelen til en enhver vellykket omstilling i en
organisasjon er å tenke medvirkning fra første stund’
- Amundsen og Kongsvik, Endringskynisme
‘De som skal gjennomføre endringene, må også
planlegge endringene’
- Amundsen og Kongsvik, Endringskynisme
Endringstrappen
Endringsglede
Endringsvilje
Oppover.....
Mot toppen....
Et bra sted
å være...
Endringskompetanse
I dag
Endringstretthet
I kjelleren...
ikke et
godt sted
å være....
Endringskynisme
Aktiv
motstand
Rangen & Øvstebø,
2011
Hvilken lederstil har man?
Informerer
Overbeviser
Tester
Deltakelse
Skaper sammen
(consulting)
(Co-creating)
Ledere,
prosjektgruppe og
ansatte deltar i
prosessen.
Prosjektleder
styrer prosessen
med inviterer til
diskusjon
Høyeste grad av
samarbeid er
målet. Alle
involverte er fullt
innsyn setter mål,
planer og visjon
sammen.
(implementeringen
sammen)
(telling)
(selling)
Ensidighet og
manipulering.
Ansatte er fortalt
hva som skal skje.
Godta det.
Ledelsen forsøker
å overtale andre
til å like
endringene.
Løfter gis. Mye
forhandlinger.
Kontroll
Forutsigbarhet
Kræmmer og
Divert, 2009
(testing)
Trening og
informasjon om
visjon, mål og
planer.
Samarbeider om
implementeringen.
Engasjement
Empowerment
(Kaos)
Hvem hos dere kan......
Endringsledelse?
Mennesketyper?
‘’Actively manage mood’’?
Så hva er stikkordene for endring av kultur?
Alle forstår hensikt
Beskriv drømmebildet
Lederne går foran som gode eksempler
Nye måleverktøy
m/konsekvenser
Enkelt
Gøy
Takk for meg
Twitter: @engageinnovate
Blog: http://wp.me/1BUWt
Web: www.bi.no/en/Research/Academic-homepage/?ansattid=A1110305
E: [email protected]
M. +4792415949
Anbefalte bøker
• Enterprise 2.0
– McAfee
• Groundswell
– Li
• Leading Change
– Kotter

similar documents