ZGORNJESAVSKA DOLINA

Report
Člani:
-Luka Simič
-Marko Rovtar
-Klemen Rozman
-Jan Šavs
-Kristjan Špendal
 Alpska
dolina, po kateri teče reka Sava
Dolinka.
 Dolina se prične pri razvodju v Ratečah in
konča pri Mostah.
 Dolina
leži na skrajnem severozahodu
Slovenije.
 Včasih je bilo to področje znano po
kmetijstvu, toda danes prevladujeta
industrija in turizem.
 Na
tem območju je
alpski podnebni
pas.
 Zima traja navadno
4 do 5 mesecev.
 Prav tako so
pozimi velike
razlike med
osojnimi in
prisojnimi pobočji.
 Največji
naselji v dolini sta Jesenice in
Kranjska Gora.
 Dovje
(711m, 609 preb.) in Mojstrana
(660m, 1211 preb.) sta naselji, ki se kot
dvojčici vedno držita skupaj, a sta po
temperamentu precej različni. Vsaka na
svojem bregu Save in glavne prometne
žile skozi Zgornjesavsko dolino sta
izhodišče za odkrivanje Julijskih Alp in
Karavank.
 Kranjsko
Goro (806m, 1428 preb.)in
Podkoren (860m, 388 preb.)povezuje
vsaj troje: skupna zgodovina, skupna lega
na tromeji med Slovenijo, Avstrijo in
Italijo ter skupen turističen vzpon zaradi
odmevnih dosežkov "junakov belih
strmin" na vsakoletnem svetovnem
pokalu v alpskem smučanju.
 Tudi
Gozd Martuljek (760 m, 650 preb.)
in Srednji Vrh (960m, 38 preb.) sta
zgodba zase. V teh krajih so nekoč pasli
koroški pastirji. Naselje Srednji Vrh je
nastalo v času turških vpadov, kar nam
povedo tudi hišna imena - pri Merkeljnu,
pri Vahu.
 Rateče
(863m, 639preb.) zaznamuje
njihova lega ob tromeji z Italijo in
Avstrijo, saj pod vasjo poteka glavna
magistralna cesta, ki vas popelje čez
italijansko mejo in po Kanalski dolini. Na
južni strani Rateč se pogled odpira v
dolino Planice, obkroženo z visokimi
vrhovi Julijskih Alp. Na koncu doline leži
Tamar, kjer izpod Ponc privre na dan
prvi izvir Save Dolinke, slap Nadiža.
 http://www.kranjska-gora.si/Kraji-in-
doline/Ratece-Planica
 http://www.kranjska-gora.si/Kraji-indoline/Gozd-Martuljek-in-Srednji-Vrh
 http://www.kranjska-gora.si/Kraji-indoline/Kranjska-Gora-in-Podkoren
 http://www.kranjska-gora.si/Kraji-indoline/Dovje-Mojstrana

similar documents