Horniny, Energetické suroviny – 4. roč.

Report
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem
Inovace a zkvalitnění výuky
projekt v rámci Operačního programu
VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
EU Peníze školám
Horniny
Energetické suroviny
4. ročník
Název: Horniny, Energetické suroviny
Anotace: Horniny jsou tvořeny souborem zrn minerálů. Podle způsobu
vzniku je dělíme na vyvřelé, usazené, přeměněné horniny. Vyvřelé
horniny – žula – složení, barva, výskyt, využití. Usazené horniny – pískovec,
vápenec - složení, barva, výskyt, využití. Přeměněné horniny – mramor.
Energetické suroviny.
• Vypracoval: Mgr. Iva Hořejší
• Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Přírodověda
• Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, která lze použít i k
opakování učiva.
• Ročník: 4. ročník
• Datum vytvoření: 16.1.2012
Na povrchu zeměkoule
je zemská kůra. Lidé
využívají jenom její
nejsvrchnější část.
Pod zemskou kůrou je
zemský plášť
a uprostřed je zemské
jádro.
Povrch naší planeta
• Minerály (nerosty)
se vyskytují v přírodě
samostatně nebo jsou
součástí hornin.
• Horniny
jsou tvořeny z jednoho
nebo více minerálů.
Velké množství vytváří v přírodě ložiska nerostných surovin.
Horniny
podle způsobu vzniku je dělíme:
Vyvřelé
horniny
Usazené
horniny
Přeměněné
horniny
Před mnoha miliony let vypadala zeměkoule jako rozžhavená koule. Ta se
postupně ochlazovala a na jejím povrch se vytvořila zemská kůra. Zemská
kůra je tvořena vyvřelými, usazenými a přeměněnými horninami.
Vyvřelé horniny
Magma proniká z velké hloubky ze zemské kůry do
vyšších částí zemské kůry, kde tuhne a vznikají
vyvřelé horniny.
Žula
křemen
žula
živec
slída
Křemen – většinou šedé
barvy
Živec – barva bílá, nažloutlá,
narůžovělá až sytě hnědočervená
Slída – lesklé šupinky –
stříbrné, hnědé
Žula je velmi pevná a tvrdá,
využívá se hlavně ve stavebnictví.
Usazené horniny
Usazené horniny vznikají rozpadem jiných hornin a
postupným opětným usazením.
Pískovec
• Pískovec tvoří zpevněná zrna různých nerostů.
Původně byl pískovec sypkým pískem. Vznikl
před mnoha miliony let, většinou na dně jezer,
moří a řek.
• Působením vody a větru se na dně usazovaly
různě velké částečky hornin, které se spojily
přírodním tmelem
pískovec.
Pískovec je zpevněná, usazená hornina. Jeho podstatnou část tvoří křemen.
Vznikl stmelením pískových částeček s jílovitými. Jeho složení se liší podle
místa výskytu. Pískovec mívá velmi různé barvy: od šedé přes žlutou až k
červené, někdy může být i vícebarevný.
Pískovec se dobře
opracovává, zhotovují se
z něho sochy, pomníky,
kašny, náhrobky…..
V minulosti byl pískovec hlavní
stavební kámen.
Vápenec
Vápenec je hornina tvořená nerostem kalcitem, vznikla z
vápenatých usazenin.
Vápenec může mít bílou, béžovou, nebo nažloutlou barvu.
Vápencové masívy – dna moří – korálové útesy
- pohoří – část Alp
- krasová území – např. Moravský
kras, Český kras
Vápenec se dobývá v lomech
Ve vápenkách a
cementárnách se vyrábí
vápno a cement.
Přeměněné horniny
Vyvřelé a usazené horniny jsou působením tlaku a
teplot přeměněny na přeměněné horniny.
Přeměnou vápence vznikl mramor
Energetické suroviny (paliva)
• Jsou suroviny, ze kterých se vyrábí energie
• Suroviny = z nichž získáváme teplo, světlo, elektrickou energii,
energii k pohonu automobilů
Černé uhlí
•
•
•
těží se v hlubinných dolech
je starší než hnědé uhlí
vznik – zuhelnatěním rostlin
Hnědé uhlí
• Hnědé uhlí – hornina
• Mladší než černé uhlí
• Těží se v povrchových dolech
Ropa
• Nejdůležitější energetická surovina
• Ropa má podobnou vůni jako benzín.
• Je různobarevná – bělavá, nažloutlá až růžová, hnědá i
černá
• Doprava - ropovod
Těžba
• Z hlubin zemské kůry
Téma: Horniny, Energetické suroviny, 4. ročník
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř.
Windows XP Professional
PowerPoint
www.obrázky.cz
Obrázky z internetu
Autor: Mgr. Iva Hořejší
ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)

similar documents