Penyata Kedudukan Kewangan

Report
PENYEDIAAN
PENYATA KEWANGAN






Pengenalan Penyata kewangan
Tujuan Penyediaan Penyata Kewangan
Kegunaan Penyata Kewangan
Komponen Penyata kewangan
- Penyata Prestasi Kewangan
- Penyata Kedudukan Kewangan
- Penyata Perubahan Dalam Ekuiti
- Penyata Aliran Tunai
- Nota Kepada Akaun
Format Penyata Kewangan
Latih Amal
Apa itu Penyata Kewangan ?
Penyata Kewangan merupakan satu struktur
kewangan yang mengandungi Penyata Kedudukan
Kewangan, Penyata Prestasi Kewangan, Penyata
Perubahan dalam Ekuiti, Penyata Aliran Tunai dan
Polisi Perakaunan dan Nota Penjelasan yang
berfungsi untuk mempersembahkan kedudukan
kewangan sesebuah entiti perniagaan. Maklumat
yang sering dilihat dalam Penyata Kewangan ialah
Aset, Liabiliti, Ekuiti, Untung dan Rugi dan Aliran
Tunai.
Pengenalan Penyata Kewangan
Penyata Prestasi Kewangan
Penyata Kedudukan
Kewangan
Nota kepada Akaun
Penyata Perubahan Dalam
Ekuiti
Penyata Aliran Tunai


Tujuan penyediaan penyata kewangan adalah
bagi menunjukkan struktur kewangan dan
hasil urusniaga yang dijalankan oleh
sesebuah Entiti Perniagaan.
Objektifnya
ialah
untuk
menyediakan
maklumat
yang
berguna
mengenai
kedudukan kewangan, prestasi dan aliran
tunai sesebuah Entiti perniagaan kepada
pelbagai
pengguna
untuk
membuat
keputusan ekonomi dan tindakan berasaskan
perundangan mana-mana yang relevan.
Pengguna/ Pihak yg berminat dgn
penyata kewangan
1. Pemilik/ Pelabur/ Pemegang
saham/ Pemodal
Kegunaan
Mengetahui prestasi dan
pencapaian sykt bagi menentukan
boleh/ perlu/ terus melabur atau
tidak dan jmlh pelaburan yg boleh
dibuat
Pastikan wang yang dilabur dapat
pulangan max/ memuaskan
2. Pembekal/ Vendor, Pemiutang
Menilai bhn/ bekalan boleh diberi
kelonggaran bayaran ansuran/
kredit dan tempohnya
Pengguna/ Pihak yg berminat dgn
penyata kewangan
Kegunaan
3.Pihak Pengurusan, J/Odit Dlman,
ALP
Menilai prestasi sykt dan prestasi
mereka sendiri dlm menguruskan
sykt
Alat kawalan dalaman
Panduan utk merancang sumber
kew akan dtang
Asas dlm pemberian bonus,
kenaikan gaji
4.Pembiaya/ Bank/ Sykt Kew
Menentukan jumlah kredit/
pembiayaan yang boleh diberi
Pengguna/ Pihak yg berminat dgn
penyata kewangan
Kegunaan
5. Agensi/ Kjaan / ROC, LHDN
Menentukan jmlh cukai yg perlu
dibayar
6. Kesatuan Sekerja, Pekerja
Melihat sama ada sykt dapat
untung banyak atau tidak àasas
tuntutan bonus, kenaikan gaji
Berasa selamat dengan kedudukan
kew sykt
7. Pesaing
Menentukan strategi pemasaran
seperti penurunan harga, promosi
dsb
Imbangan
Duga
Akaun Lejer
Penyata Kewangan
Penyata
Perubahan
Ekuiti
Penyata
Prestasi
Kewangan
Penyata
Kedudukan
Kewangan
Penyata
Aliran
Tunai
1. Penyata Prestasi Kewangan
- Komponen Penyata Prestasi Kewangan
- Format Penyata Prestasi Kewangan
- Penyediaan Penyata Prestasi Kewangan
- Contoh Penyata Prestasi Kewangan
Komponen Penyata Prestasi
Kewangan
JUMLAH BAKI
AKAUN-AKAUN
HASIL
Jualan
Sewa Diterima
Komisen Diterima
Diskaun Diterima
Yuran Diterima
-
JUMLAH BAKI
AKAUN-AKAUN
BELANJA
Gaji
Diskaun Diberi
Minyak
Elaun-elaun
Bonus
Komisen Diberi
Alat Tulis
Susut Nilai
Tol
Parking
=
Untung
/ Rugi
FORMAT PENYATA Prestasi Kewangan

Penyediaan Prestasi Kewangan
i) Mengenalpasti Akaun Hasil dan Akaun
Belanja di Imbangan Duga Terlaras
ii) Memindahkan Baki Akhir Akaun Hasil dan
Akaun Belanja ke Penyata Prestasi
Kewangan
iii) Mengira Untung atau Rugi (Prestasi
perniagaan

1. Penyata Kedudukan Kewangan
- Komponen Penyata Kedudukan Kewangan
- Format Penyata Kedudukan Kewangan
- Penyediaan Penyata kedudukan Kewangan
- Contoh Penyata Kedudukan Kewangan
Komponen Penyata Kedudukan Kewangan
JUMLAH BAKI
AKAUN-AKAUN
ASET
Penghutang
Belanja
Terdahulu
Hasil Terakru
Kenderaan
Alatan Pejabat
Tunai
Bank
+
JUMLAH BAKI
AKAUN-AKAUN
LIABILITI
Pemiutang
Belanja Terakru
Hasil Terdahulu
Pinjaman Bank
=
JUMLAH BAKI
AKAUN MODAL +
KEUNTUNGAN
TERKUMPUL
Modal
Untung/Rugi
FORMAT PENYATA KEDUDUKAN
KEWANGAN

Penyediaan Penyata Kedudukan Kewangan
i) Mengenalpasti Akaun Aset,Akaun
Liabiliti dan Modal di Imbangan Duga
Terlaras
ii) Memindahkan Baki Akhir Akaun Aset,Akaun
Liabiliti dan Modal ke Penyata Kedudukan
Kewangan
iii) Memindahkan Untung/Rugi dari Penyata
Prestasi Kewangan ke Penyata Kedudukan
Kewangan.


similar documents