Klasicismus

Report
Klasicismus
Závěr 18. století – poč. 19. století
Porovnej obě stavby.
Jaké vidíš rozdíly?
Baroko
Klasicismus
Klasicismus
• Reakce na přezdobené baroko
• Odklon od barokní bohatosti tvarů k umění
kázně a řádu
• Převratné vědecké a technické objevy –
baroko nevyhovovalo změně myšlení a
životního stylu
• Doba osvícenství – víra v lidský rozum
Která stavba ti nejvíce připomíná
klasicismus?
?
Románské umění
Antika
Klasicismus
Gotika
Renesance
Baroko
Návrat k antice
• Odkrytí dvou antických měst, zasypaných při
výbuchu sopky Vesuv
• Vykopávky v Herculaneu a Pompejích ve 20.
letech 18. století
• Odkrývali obraz dávné vyspělé minulosti
• Klasicismus tedy navazuje na antické tradice
Co mají obě stavby společného?
Najdi stejné znaky.
Architektura
• Znaky:
Bohaté sloupoví
Antické štíty
Rozsáhlé schodiště
• Přísný a pevný řád –
rovné linie
Panteon v Paříži
Architektura
Katedrála sv. Pavla v Londýně
Kapitol ve Washingtonu
Architektura
• Inspirace antikou – antickými vítěznými
oblouky – stavěli se při vítězném návratu
armády do Říma
• Napoleon si nechal vybudovat Vítězný oblouk
v Paříži po vítězství v bitvě u Slavkova
Antický vítězný oblouk v Římě
Vítězný oblouk v Paříži
Malířství
• Mnoho antických maleb se nedochovali,
inspiraci tak malíři hledali v renesanci
• Nejvýraznější génius klasicismu: Francouz
Jacques Louis David – oslavuje ideje hrdinství
Přísaha Horatiů
Únos Sabinek
Jacques Louis David
• Dvorní malíř Napoleona Bonaparte
Napoleonova korunovace císařem
Napoleon při přechodu Alp
Empír [čti ámpír]
• Vývojový stupeň klasicismu – zvláště čisté
formy až strohost
• Z francouzského slova empire = impérium,
císařství
• Je spojován především s obdobím
Napoleonova císařství
Jednoduchá, čistá,
strohá stavba
Empír u nás
• Zámek Kačina – jedna z nejhezčích empírových
staveb vůbec
Empír ve výrobě nábytku
Empír v odívání
• Jednoduché šaty, stejně jaké celý
sloh
Klasicismus v hudbě
• Ludwig van Beethoven –
německý hudební skladatel,
dlouhá choroba mu přivodila
hluchotu
• Nejznámější symfonie č. 5 –
„Osudová“

similar documents