Punské války

Report
Lukáš Kekrtů
 Ostrovy v západním středomoří – kartaginské
 Řím se touží roztahovat a ostrovy ovládnout
(zemědělství)
 Féničané, 9CBC
 Mořeplavci, obchodníci
 Obchod: měď, cín, slonovina, otroci,…
 Severoafričani 
• Spor o Sicílii
• Kartágo – námořní převaha, Řím – souš
• Řím buduje rychle silné loďstvo a vítězí (Havran)
• Zisk – Sicílie, Sardinie, Korsika
 MNOHEM zajímavější!
 Hannibal Barkas – zavázal se být nepřítelem Říma
 Tažení přes Hispánii, jižní Galii,…
 Cestou získává spojence proti Římu – Taktika
„Společných nepřátel“
 Překročení Alp (46 tisíc mužů, 40 slonů)– většina
vojska umírá
 Řím očekává útok po moři – Hannibal chce využít
moment překvapení
 15 let války na Apeninském poloostrově.
 Bitva na říčce Trebii – první kartaginské vítězství
 Římský velitel Flaminius – chce Hannibala dostat
 Bitva u Trasimenského jezera – totální masakr Římanů
 K Hannibalovi se přidávají jednotlivé římské provincie
(Capua, Lukánie, Syrakusy, atd.)
 Bitva u Cann – Největší Hannibalovo vítězství
 Zničeno cca 90% římské armády
 Kartágo – oslabené, nemají obléhací materiál – na Řím
neútočí
 Papalášové v K. se bojí Hannibalova mocenského
vzestupu – jeho další tažení nepodpoří
 Řím se zbytky sil útočí na hannibalovy základny v
Hispánii a Kartágo
 Hannibal se vrací domů
 Bitva u Zamy – definitivní porážka Hannibala
 Kartágo ujednává s Římem mír
 Původní nasazení indickou armádou (4000 BC) –
masové používání
 Výhody – plašení koní, rozbíjení formací, vyvolávání
paniky
 Jak zabít válečného slona  – ohněm, křikem, oštěpy!
 Nevýhody – plašení, likvidace vlastních řad,
 Kartágo muselo rozpustit vojsko a bez souhlasu
Římanů nesměli vést ani obrannou válku
 Řím získal Hispánii, Sicilii
 Římský politik, spisovatel a řečník
 Po druhé punské válce prosazoval definitivní zničení
Kartága
 Slavný výrok: „Soudím, že Kartágo musí být zničeno“
 Kartágo bylo vyprovokováno králem Massinissou
(spojenec Říma – africký kmen)
 Řím to bere jako porušení mírové smlouvy a útočí na
Kartágo
 Kartágo je definitivně zničeno a srovnáno se zemí
 Nedůležité 

similar documents