Mihriye Gökçe Malaş

Report
GENEL BİLGİLER
 Yüzölçümü
3.920 km² dir.
 2013 nüfus sayımına göre:



Toplam : 139.150
Kır : 34.159
Merkez : 104.991
 Rakım
: 6 metre (20ft)
 Posta Kodu : 53100
 İl Plaka Kodu : 53
 İl Alan Kodu : 0464
 Koordinatları : 41°00’K - 40°00’D
Karadeniz
Bölgesi’nin
Doğu Karadeniz
Bölümünde yer alan
Rize; batısında
Trabzon’un Of ilçesi;
güneyinde Erzurum’un
İspir ilçesi, doğusunda
Artvin’in Yusufeli ve
Arhavi ilçeleri;
kuzeyinde de
Karadeniz ile
çevrilidir.
Rizenin İlçeleri
1.Ardeşen
2.Çamlıhemşin
3.Çayeli
4.Derepazarı
5.Fındıklı
6.Güneysu
7.Hemşin
8.İkizdere
9.İyidere
10.Kalkandere
11.Pazar
 Topraklarının % 78'i dağlarla kaplı olan Rize kenti, dar
bir sahil şeridi üzerine kurulmuştur. Kıyıdan 10–15 km
içeride yükseklik 400 metreyi aşmakta, güneye
doğru gidildikçe yükseklik artmaktadır. İl
topraklarındaki önemli dağlar şunlardır;
Kaçkar (3.937 m), Barut (3.251 m), Ziglat (3.511 m),
Verçenik (3.711 m), Hipot (3.560 m), Hazindak
(1.900m), Samistal (2.630 m), Altıparmak, Kıble
dağı ve Rize Erzurum karayolunda bulunan Ovit
dağı.
Kaçkar Dağları
ALTIPARMAK
DAĞI
HAZINDAK DAĞI
KIBLE DAĞI
VERÇENIK DAĞI
OVIT DAĞI
AKARSU YOĞUNLUĞU EN FAZLA OLAN IL
RIZE’DIR.UZUNLUĞU 5 KILOMETREDEN FAZLA OLAN 23
AKARSU BULUNUR. BUNLARIN 16 TANESI KARADENIZE
ULAŞIR.GERI KALANI ISE BU 16 TANENIN KOLU
DURUMUNDADIR.
Karadenize ulaşan akarsuların bazıları:
İyidere(78.4 km), Fırtına deresi(68.0 km), Sabuncular
deresi(46.0 km), Hemşin deresi (38.5 km), Çağlayan
deresi(34.7 km), Taşlı dere (34.0 km), Arı deresi(31.5 km).
Karadenize ulaşan diğer akarsuların boyları kısadır.Kol
durumundakiler daha uzundur. Bunların bazıları:
Fırtına deresinin kolu olan Hala deresi(32.5 km), Durak
deresi(33.0 km), Taşlı derenin kolu olan Balamya çayı(22.6
km).
FIRTINA DERESI
AKARSULARA AIT BAZI ŞELALELER
BEYAZGÖZ ŞELALESI
MULONA ŞELALESI
ŞOLTUĞUR ŞELALESI
AŞIKLAR ŞELALESI
BEBEDES ŞELALESI
BULUT ŞELALESI
ÇARKIRUBA ŞELALESI
ÇETEKALEVI ŞELALESI
ÇOPONI ŞELALESI
HACIZENI ŞELALESI
KOÇKABANI ŞELALESI
LAKABUR ŞELALESI
SUDÜŞEN ŞELALESI
KARATAHTE ŞELALESI
İKLIM
Türkiye’nin en çok yağış alan ili olan rize de yıllık ortalama yağış
miktarı 2300mm’nin üzerindedir. Rize’de yazları serin, kışları ılık ve her
mevsim yağışlı bir iklim görülür.
Yıllık sıcaklık ortalaması 17° derece civarıdır. En soğuk ay olan Ocak
ayının sıcaklık ortalaması 6,7° derece; en sıcak ay olan temmuz
ayının sıcaklık ortalaması ise 22,2° derecedir.
Nem oranı %75 in üzerindedir.
Rizede hakim rüzgar yönü Güneybatıdır.
BITKI ÖRTÜSÜ
Ormanlar alçak kesimlerde kızılağaç, gürgen, kestane, ıhlamur,
kayın, meşe gibi yayvan yapraklı ağaçlar; yüksek kesimler ise ladin
ve köknar gibi iğne yapraklı ağaçlarla kaplıdır.
Ormanlar yaklaşık olarak 2000 – 2200 metre yüksekliklerde sona erer
ve yerini alp çayırlarına bırakır. Çayırların yanında yer yer kısa boylu,
orman gülü çalılıkları yer almaktadır. Yaylacık faaliyetlerine sahne
olan bu sahada yakacak ihtiyacını karşılamak amacıyla tahrip
edilen orman gülü çalılıkları gün geçtikçe azalmaktadır.
YAYLALARI :
AYDER YAYLASI, AMLAKIT YAYLASI, ÇAYMAKÇUR
YAYLASI, KAVRON YAYLASI, ELEVIT YAYLASI,POKUT
YAYLASI,TROVIT YAYLASI, HAZINDAK YAYLASI,
SAMISTAL YAYLASI, SAL YAYLASI,POLOVIT
YAYLASI, NAFKAR YAYLASI, KORUNÇ YAYLASI,
SIÇOĞ YAYLASI, GARMIK YAYLASI, BAŞ YAYLA,
VERÇENIK YAYLASI, KARAP YAYLASI, AMBARLI
YAYLASI VE AVUSOR YAYLASI.
AMBARLI YAYLASI
AYDER YAYLASI
HAZINDAK YAYLASI
KAVRUN YAYLASI
POKUT YAYLASI
TROVIT YAYLASI
SAMISTAL YAYLASI
YÖREDE TABII GÖL
BULUNMAMAKTADIR.SADECE KRATER
GÖLLER VARDIR.
EKONOMI
Rize ekonomisi çay sektörüne
dayalıdır. 40.000 hektarlık çay
bahçelerinde ortalama 400.000
ton çay yetişir. Balıkçılık ve orman
ürünlerinin de ekonomiye faydası
büyüktür. Faal nüfusun %70 i tarım
sektöründe çalışmaktadır. Rize’nin
çayı, hamsi balığı ve ketenden
yapılan Rize bezi meşhurdur.
JEOTERMAL KAYNAKLAR:
AYDER KAPLICASI, ANDON İÇMESI, ŞEMSILI IÇMESI
VS…
FOLKLOR
Rize folkloru, yörede atma veya kesme türkü olarak adlandırılan maniler, atasözleri,
deyimler ve bilmeceler bakımından çok zengindir. Halk oyunları olan horon ve
karşılamada sahil kesimlerde kemençe, iç kesimler de ise tulum çalgısı
kullanılmaktadır.

Rize’nin en sevilen sebzesi kara lahanadır.

MISIR EKMEĞİ
ÇAY
HAZIRLAYANLAR

2013516041 M.Gökçe Malaş

2013516070 Songül Şenyer

similar documents