Délka – pracovní činnosti 6. třída

Report
Měření délky – pracovní
činnosti 6. třída
Mgr. Zuzana Holemá Skřivánková
ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.
vytvořeno: 12. 12. 2012
EU – peníze školám CZ.1.07/1.4.00/21.0089
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vzdělávací obor: Pracovní činnosti
Tematický okruh: PRÁCE S LABORATORNÍ
TECHNIKOU
Téma: Měření délky
Anotace: Nácvik měření délky a zápis práce
do protokolu
Délka je jedna ze základních fyzikláních
veličin.
Pojem délka se také používá k udání
rozměrů těles (délka, šířka, hloubka,
výška), kde obvykle označuje vzdálenost
mezi nejbližším a nejvzdálenějším bodem
(vzhledem k pozorovateli) nebo největší
rozměr, nebo se tento pojem také používá
k určení vzdálenosti mezi dvěma body
prostoru podél zvolené křivky (délka
trajektorie, dráha).
Základní jednotka: metr, zkratka m
Další jednotky: kilometr km, decimetr dm,
centimetr cm, milimetr mm, mikrometr μm,
Jednotky v astronomii: astronomická
jednotkla (AU), světelný rok (ly), parsec
(pc)
Anglo-americké jednotky: palec, stopa,
míle, námořní míle
Starší nebo jiné jednotky: sáh, loket,
versta, …
Měřidla: pravítko, metr (tyčový, skládací,
svinovací, krejčovský).
pásmo
posuvné měřidlo
Tvůj úkol:
Vyber si 3 předměty ze školní tašky, udělej
jejich nákres a změř jejich rozměry.
Použij pravítko, krejčovský metr, posuvné
měřidlo, případně provázek.
Výsledky měření zapiš do protokolu.
Protokol musí obsahovat:
Datum, jméno, třídu
Úkol:
Postup:
Pomůcky:
Nákres + rozměry předmětů:
Závěr: jak pokus probíhal, co bylo obtížné,
co Tě překvapilo, na co jsi přišel nového…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Katalóg-Ostatné kancelárske potreby. Shop.regina.sk [online]. 2012 [cit. 2013-01-19]. Dostupné z:
http://shop.regina.sk/Portal/Images/share5/pravitko-ryska.jpg
Color ruler vector | Download free Vector. Www.freepik.com [online]. 2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z:
http://static.freepik.com/free-photo/color-ruler-vector_34-12821.jpg
Mechanika ⇒ Základy fyzikálních měření. Fyzweb.cz [online]. 2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z:
http://fyzweb.cz/materialy/aplety_hwang/vernier/ruler/posuvka.gif
Pomůcky na šití - krejčovský metr, půlmetr. Www.fili.cz [online]. 2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z:
http://www.fili.cz/img/prodthumb/1976.jpg
Metry a pásma. Www.profi-tools.cz [online]. 2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://www.profitools.cz/shops/9721/images-goods/p%C3%A1smo%20KOMELON.jpg
Tape measure - Wikipedia, the free encyclopedia. Upload.wikimedia.org [online]. 2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupné
z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Measuring-tape.jpg/220px-Measuring-tape.jpg
A Pretty Rock » Tape Measure. Www.aprettyrock.com [online]. 2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z:
http://www.aprettyrock.com/wp-content/uploads/2012/08/tape-measure.jpg
Posuvné měřidlo analogové s noniusem a číselníkem - WHP TECHNIK s.r.o., Brno, Identifikační systémy a měřicí
technika. Www.whp.cz [online]. 2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://www.whp.cz/files/soubory/mericitechnika/posuvna-meridla-a-vyskomery/posuvne_meridlo_analogove_s_noniusem_SGM_906.045.JPG
Měřidla pro stavebnictví (metry, pásma, vodováhy, úhelníky, stahovací latě...). Www.vltava2009.cz [online]. 2012
[cit. 2012-12-11]. Dostupné z:
http://www.google.cz/search?num=10&hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1441&bih=638&q=http%3A
%2F%2Fnd01.jxs.cz%2F612%2F810%2F460a7b0273_51935821_o2.jpg&oq=http%3A%2F%2Fnd01.jxs.cz%2F6
12%2F810%2F460a7b0273_51935821_o2.jpg&gs_l=img.12...1263.1263.0.2305.1.1.0.0.0.0.118.118.0j1.1.0...0.0..
.1ac.1.ALdr2o4LPgA#hl=cs&tbo=d&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=skl%C3%A1dac%C3%AD+metr+%C5%BElut
%C3%BD&oq=skl%C3%A1dac%C3%AD+metr+%C5%BElut%C3%BD&gs_l=img.3...2700.6596.0.6928.19.15.0.4.
4.0.237.1628.4j10j1.15.0...0
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Délka [online]. c2012 [citováno 30. 01. 2013]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9lka&oldid=9091472>

similar documents